8.5. Facturi Furnizor

Factura furnizor reprezintă documentul care certifică cumpărarea de articole de la un furnizor. 

Documentul "Factură Furnizor" este format din antet (master) și linii (detalii). Antetul conține informații de identificare a documentului: Număr document, Data, Furnizor, Societate etc. Detaliile conțin lista de articole facturate. Pentru fiecare articol facturat se introduce câte o linie, unde se specifică informații legate de preț și cantitate. 

O factură furnizor poate fi obținută:
  • prin introducere manuală - folosind butonul Înregistrare nouă  din fereastra Facturi Furnizor; 
  • automat - cu ajutorul procesului Generează Factură Furnizor de pe Recepție din fereastra Recepții;
Detaliile unei facturi furnizor pot fi obținute automat:
  • cu ajutorul procesului Creează linii din din fereastra Facturi Furnizor, pe baza unei comenzi sau recepții;
  • cu ajutorul procesului Copiază detalii din fereastra Facturi Furnizorpe baza unei alte facturi;
Dintr-o factură furnizor se pot genera:
  • recepții - cu ajutorul procesului Generează Recepție de pe Factură Furnizor din fereastra Facturi Furnizor;
  • linii pe recepții - cu ajutorul procesului Creează linii din din fereastra Recepții
Factura furnizor poate fi tipărită prin apăsarea butonului Tipărire  din bara de instrumente. Formatul de tipărire utilizat este determinat de tipul documentului. Formatul de dată și limba sunt determinate de funcționalitatea multi-lingvism și de limba definită pentru terț. Pentru a vizualiza factura înainte de tipărire trebuie ca, în fereastra Preferințe Utilizator din meniul Unelte, să fie bifată căsuța Întotdeauna vizualizați înainte de tipărire.