8.4.2. Consecinţe Contabile

Următoarele tranzacţii contabile sunt generate pentru o recepţie. Contul utilizat pentru articolele recepţionate este definit în fereastra Articole. Contul utilizat pentru Recepţii nefacturate este definit în Terţi.

Regula de postare pentru Recepție este:

  • Debit: implicit se folosește contul "Active/Stocuri (CNT)" (ProductAsset) din definiția contabilă a Articolului. 
    • Dacă în definiția contabilă a Gestiunii este completat contul "Active/Stocuri (CNT)" și acesta se potrivește cu contul din definiția articolului din "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)", atunci se va aplica cu prioritate acest cont de stoc pe Debit.
  • Credit: se folosește contul Recepţii nefacturate
DEBITCREDITREGULI DE POSTARE
cont Active/Stocuri (CNT): Articole
(P_Asset_Acct)
(ex.
371, 302)
cont tranzit Recepţii nefacturate : Grup terţi
(ex.
408 (P_NotInvoiced Receipts_Acct) )
Documentul nu se postează dacă nu este asociat cu COF sau FF.
Dacă în definiția contabilă a Gestiunii este completat contul "Active/Stocuri (CNT)" și acesta se potrivește cu contul din definiția articolului din "Active/Stocuri 1 (CNT)" sau "Active/Stocuri 2 (CNT)", atunci se va aplica cu prioritate acest cont de stoc pe Debit.

În cazul postării recepțiilor pentru documente înregistrate în valută, se afișează valoarea valutei sursă a recepției, funcție de documentul asociat pentru determinarea costului: comandă sau factură, în Info Conturi - Afișare informații sursă și în Fișe Conturi.
Regula de determinare a valorilor în valuta schemei de bază (RON), pentru tranzacţiile efectuate în altă valută, este descrisă în diagrama următoare:

SocrateCloud - SFT - Evaluare NIR in valuta de pe COF


Evaluarea recepțiilor
Conf. OMFP 3055, Sectiunea 8 
pct.184 alin.(4)
În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepţiei bunurilor.
pct.156 alin( 2)
   b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţiabunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entităţii, se procedează astfel:
   - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
pct.155
1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
Bunurile raman evidentiate, atat in gestiune, cat si in contabilitate, la valoarea rezultata prin aplicarea cursului de schimb din ziua receptiei bunurilor. Nu se inregistreaza diferente de curs valutar asupra materiilor prime, nici nu se modifica valoarea acestora.
Diferenta de curs aparuta la momentul inreg facturii se trece pe 665/765.