8.4.3. Rapoarte Recepții

Raportul Raport Note Recepție afișează o listă cu detalii de pe recepții finalizate. Înainte de a genera raportul se pot specifica următorii parametri (opționali):

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/88raport-achizitii/Raport%20receptii.png

  • Societate - vor fi afișate doar detaliile de pe recepții înregistrate pe această societate;
  • Societate Trx - vor fi afișate doar detaliile de pe recepții înregistrate pe această societate;
  • Gestiune - vor fi afișate doar detaliile de pe recepții pentru aceasta gestiune;
  • Terț - se selecteaza un furnizor. Vor fi afișate doar detaliile recepțiilor de la acest furnizor;
  • Data mișcare - se definește un interval, dela - pana la. Vor fi afișate doar detaliile de pe recepții cu data mișcare apartinand acestui interval;
  • Categorie Articol, Subcategorie Articol - vor fi afișate doar detaliile de pe recepții ce conțin articole incluse în această categorie;
  • Articol - vor fi afișate doar detaliile de pe recepții care conțin acest articol;
Exemplu de Raport Note Recepție:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/85receptie/8-3-3-rapoarte-nir/Raport%20Note%20Receptie.png