8.4. Recepţii

Recepția sau NIR (nota intrare recepție) reprezintă documentul folosit la recepția articolelor aprovizionate și în același timp este un document justificativ pentru încărcarea în gestiune. Se întocmește la sosirea articolelor de la un furnizor și intrarea acestora în gestiune.

Documentul "Notă de Recepție - NIR" este format din antet (master) și linii (detalii). Antetul conține informații de identificare a documentului: Număr document, Data, Furnizor, Societate, Gestiune etc. Detaliile conțin lista de articole recepționate. Pentru fiecare articol recepționat se introduce câte o linie, unde se specifică cantitatea și celula din gestiune unde a fost recepționat. 

O recepție poate fi obținută:
 • prin introducere manuală - folosind butonul Înregistrare nouă  din fereastra Recepții; 
 • automat - cu ajutorul procesului Generează Recepție de pe Factura din fereastra Facturi Furnizor;
Detaliile unei recepții pot fi obținute automat:
 • cu ajutorul procesului Crează linii din din fereastra Recepții, pe baza unei comenzi sau facturi.
 • cu ajutorul procesului Copiază detalii din fereastra Recepțiipe baza unei alte recepții;
Dintr-o recepție se pot genera:
 • facturi furnizor - cu ajutorul procesului Generează factură de pe recepție din fereastra Recepții.
 • linii pe facturi furnizor - cu ajutorul procesului Crează linii din din fereastra Facturi Furnizor
La procesarea unei recepții, stocul gestiunii este ajustat corespunzător. Numai articolele de tip "produs" pot fi recepționate.

Recepția poate fi tipărită prin apăsarea butonului Tipărire  din bara de instrumente. Formatul de tipărire utilizat este determinat de tipul documentului. Formatul de dată și limba sunt determinate de caracteristica multilingvă a documentului și de limba definită pentru terț. Pentru a vizualiza recepția (NIR) înainte de tipărire trebuie ca în fereastra Preferințe Utilizator din meniul Unelte să fie bifată căsuța Întotdeauna vizualizați înainte de tipărire.

Observații: 
 • Începând cu versiunea SocrateCloud 15.04 în cazul recepțiilor stornate, butonul Generează factură de pe recepție este inactiv.
 • Începând cu versiunea SocrateCloud 15.10 a fost eliminată posibilitatea de recepţie pe liniile de comenzi furnizor cu cantitate de livrat negativă, situație apărută atunci când cantitatea recepţionată este mai mare decât cantitatea comandată. De exemplu, în cazul în care în detalii Comandă furnizor- articol A are cantitate 100 şi se recepţionează în detalii Recepţie articolul A cu cantitate 120, la următoarea recepţie în Creeaza linii din pe recepţie nu va mai fi afişată comanda anterioară şi astfel nu se mai denaturează cantitatea rezervată.
 • Începând cu versiunea SocrateCloud 17.12, documentele asociate receptiilor pot fi stabilite la nivel de Tip Document.
 • Începând cu versiunea SocrateCloud 18.12, la generarea recepțiilor se verifică și limitează generarea pe alte societăți decât cele care aparțin de entitatea juridică pentru care s-a făcut comanda furnizor sursă. Atunci când pe o comandă furnizor se generează mai multe recepții, se verifică ca societățile de care gestiunile pe care se operează grupul de NIR-uri să fie aceeași entitate juridică.
  Astfel, în formularele Creează linii din.. din fereastra Recepții se vor aduce doar înregistrările care fac parte din aceeași entitate juridică.
  NU se pot opera recepții cu gestiuni care fac parte din entităti juridice diferite.