8.2.1.1 Formular Necesar de Comandat

Fereastra Formular Necesar de Comandat localizată în meniul Aprovizionare -> Necesare Aprovizionare, gestionează detaliile din necesarele de aprovizionare introduse în sistem care respectă regulile:
 • stare document = Finalizat
 • cantitate de comandat > 0
Din fereastră pot fi apelate procesele: 
 • Generare Comenzi Furnizor din NAP
 • Generare Bonuri de Transfer din NAP
 • Generare Bonuri de Transfer din NAP autocompletare LOT
Sunt disponibile următoarele câmpuri:

Parametrii de filtrare a detaliilor de necesar:
 • Societate - filtru pentru liniile de NAP cu societatea selectată
 • Gestiune - filtru pentru liniile de NAP care cu gestiunea selectată
 • Tip document - filtru pentru liniile de NAP care fac parte dintr-un necesar cu tipul de document selectat
 • Reprezentant - filtru pentru liniile de NAP cu reprezentantul selectat
 • Data Document - filtru de tip interval pentru liniile de necesar ce se încadrează în intervalul de data introdus
 • Data solicitării - filtru de tip interval pentru liniile de necesar ce se încadrează în intervalul de data solicitată introdus
 • Furnizor - filtru pentru liniile de NAP care conțin furnizorul selectat
 • Aprovizionare internă - filtru de tip bifă în funcție de care vor fi afișate liniile de necesar care se vor aproviziona intern din alte gestiuni (bifa aplicată), sau liniile de necesar care se vor aproviziona de la furnizor.
 • Articol - filtru pentru liniile de NAP ce conțin articolul selectat
 • Categorie articol - filtru pentru liniile de NAP ce conțin articole care au în definire Categoria de articole selectată 
 • Subcategorie articol - filtru pentru liniile de NAP ce conțin articole care au în definire Subcategoria de articole selectată
 • Tip Familie - filtru pentru liniile de NAP ce conțin articole care au în definire Tipul de Familie de articole selectată
 • Familie articole - filtru pentru liniile de NAP ce conțin articole care au în definire Familia de articole selectată
 • Instanță set Proprietăți - filtru pentru liniile de NAP ce conțin instanța selectată
 • Proiect - filtru pentru liniile de NAP ce conțin proiectul selectat
 • Fază Proiect - filtru pentru liniile de NAP ce conțin faza proiectului selectată. Se pot selecta doar fazele Proiectului selectat în câmpul Proiect.
 • Subfază Proiect - filtru pentru liniile de NAP ce conțin subfaza proiectului selectată. Se pot selecta doar subfazele care aparțin de faza Proiectului selectată în  câmpul Fază Proiect.
 • Societate TRX - filtru pentru liniile de NAP ce conțin Societatea TRX selectată.
 • Campanie - filtru pentru liniile de NAP ce conțin Campania selectată.
 • Activitate - filtru pentru liniile de NAP ce conțin activitatea selectată.
 • Ultima COF Anulată - filtru ce conține numărul ultimei comenzi de furnizor anulate.
Parametrii utilizați de cele 3 procese disponibile în fereastră:
 • Tip document sursă BT 
  • parametru obligatoriu utilizat de procesele
   • Generare Bonuri de transfer din NAP
   • Generare Bonuri de Transfer din NAP autocompletare LOT
  • se va alege tipul Bonului de Transfer ce va rezulta în urma rulării celor 2 procese
 • Acțiune Document (BT)
  • parametru utilizat de procesele
   • Generare Bonuri de transfer din NAP
   • Generare Bonuri de Transfer din NAP autocompletare LOT
  • se indică starea în care se dorește obținerea bonului de transfer ("Draft" sau "Finalizat");
 • Gestiune Sursă (BT)
  • parametru utilizat de procesele
   • Generare Bonuri de transfer din NAP
   • Generare Bonuri de Transfer din NAP autocompletare LOT
  • parametru folosit pentru generarea Bonului de transfer cu o altă gestiune sursă față de cea din definiția articolului (tab Fluxuri)
 • Consolidare document (BT/COF)
  • parametru utilizat de toate cele 3 procese disponibile în fereastră
  • detaliile de pe mai multe necesare de aprovizionare vor fi consolidate pe un singur detaliu pe un bon de transfer/comandă furnizor dacă:
   • au aceeași societate (aferentă gestiunii sursă) ;
   • au aceeași gestiune și celulă sursă;
   • au aceeași gestiune și celulă destinație;
   • au aceleași articole;
 • Societate COF
  • parametru utilizat de procesul Generează Comenzi Furnizor din NAP
  • necompletat: Comanda Furnizor se generează pe societatea pe care a fost introdus Necesarul
  • completat: Comanda Furnizor se generează Pe societatea aleasă ca parametru
 • Consolidare după articol (COF)
  • parametru utilizat de procesul Generează Comenzi Furnizor din NAP
  • opțiune de consolidare pe o singura linie de comandă furnizor a mai multor linii de NAP, care au același articol, aceeași instantă, același preț, aceeași societate.
 • Defalcare după agent COF
  • parametru utilizat de procesul Generează Comenzi Furnizor din NAP
  • opțiune de defalcare pe mai multe comenzi în funcție de agentul de pe liniile necesarelor;
Detaliile formularului Necesar de comandat

 • Nr. NAP - câmp read only, conține numărul necesarului din care provine linia.
 • Tip document - read only, conține denumirea tipului de document (master Necesar aprovizionare), din care provine linia.
 • Data document - read only, data necesarului din care provine linia.
 • Data solicitării - read only, data solicitată în necesarului din care provine linia.
 • Categorie articol - read only, Categoria din definirea articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Subcategorie Articol - read only, Subcategoria din definirea articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Tip Familie - read only, numele Tipului de familie din definirea articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Familie - read only, numele Familiiei din definirea articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Denumire Articol - read only, numele articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Cod Articol - read only, codul de căutare al articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Instanță set proprietăți - read only, numărul instanței selectate/generate în necesarul de aprovizionare.
 • UM - read only, unitatea de măsură din definirea articolului din linia de necesar de aprovizionare.
 • Descriere - read write, descrierea din linia de necesar de aprovizionare. Modificarea valorii inițiale, duce la modificarea informațiilor în documentul sursă (pe linia de necesar de aprovizionare).
 • Diverse - read only, diversul din linia de necesar de aprovizionare.
 • Cantitate introdusă - read only, cantitatea necesară pentru aprovizionare introdusă în linia de necesar.
 • Cantitate comandată - read only, suma cantităților din comenzile lansate către furnizor care urmează să fie recepționate.
 • Cantitate recepționată - read only, suma cantităților din recepții de la furnizor cu legătură la linia de necesar introdusă
 • Cantitate facturată - read only, suma cantităților din Factura de furnizor cu legătură la linia de necesar introdusă
 • Cantitate mișcată - read only, suma cantităților din Bonurile de transfer generate cu Procesul Generează bonuri de Transfer din NAP
 • Cantitate de comandat - read write, câmp calculat ca diferență între Cantitatea solicitată în Necesar, Cantitatea Comandată și Cantitate mișcată prin BT. (Cant de comandat = Cant solicitată - Cant comandată - Cant mișcată). Valoarea inițială peate fi modificată respectându-se condiția: valoarea cantitate modificată <= valoarea calculată a cantității de comandat. Este preluată în procesele Generează COF din NAP și Generează BT din NAP.
 • Furnizor - read write, conține furnizorul din linia de Necesar. Poate fi modificat prin selectarea unui alt terț - furnizor, caz în care comanda va fi generată cu furnizorul ales dacă sunt îndeplinite condițiile (ex: produsul se află pe lista de prețuri furnizorului)
 • Reprezentant - read write, conține responsabilul de aprovizionare completat în linia de necesar de aprovizionare. Modificarea reprezentantului, duce la modificarea informațiilor în documentul sursă (pe linia de necesar de aprovizionare va fi modificat reprezentantul).
 • Soc TRX - read only, conține soc trx completată ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Proiect - read only, conține proiectul completat ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Faza - read only conține faza proiectului completată ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Subfază - read only conține subfaza proiectului completată ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Activitate - read only, conține activitatea completată ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Campanie - read only, campania completată ca referință în linia de necesar de aprovizionare.
 • Mijloc transport - read only, mijlocul de transport completat în linia de necesar de aprovizionare.
 • Preț Unitar - read only, prețul completat în linia de necesar de aprovizionare.
 • Valoare netă - read only, valoarea calculată pentru linia de necesar de aprovizionare.
 • Ultima COF anulată - read only, numărul ultimei comenzi de furnizor anulate. Câmpuleste completat dacă din linia de necesar a fost generată o comandă furnizor, care ulterior a fost anulată.
 • Gestiune - read only, gestiunea pe care a fost introdus necesarul de aprovizionare.


Comments