8.2.2. Procese Necesare

Raportul Calcul Propunere de Aprovizionare din meniul Aprovizionare -> Necesar Aprovizionare este folosit pentru calculul cantităților de produse care trebuie aprovizionate de la furnizor și, opțional, generarea unui necesar de aprovizionare sau unei comenzi furnizor. Pentru realizarea calcului este necesară asocierea Articol - Furnizor în tab-ul Aprovizionare, fereastra Articole. Detalii în Aprovizionare Articole.
Realizare proces de calcul necesar de aprovizionare în baza parametrilor de intrare: vânzare pe o anumită perioadă, stoc disponibil, etc.
 • Necesarul de Aprovizionare este calculat la nivel de societate şi pe un singur furnizor.
 • Gestiunea pe care se face calculul este o gestiune centrală. Gestiunea reprezintă și parametru de ieșire pentru comanda furnizor.
 • Reprezentant furnizor: obligatoriu, este parametru de ieșire la generare comandă furnizor. Comanda furnizor se va genera cu Reprezentantul selectat.
 • Furnizorul: (obligtoriu )indică produsele pe care le livrează prin legătura articol-furnizor (Articol/Tab furnizor).
 • Se aduc doar articolele care:
  • Tip articol: Produs.
  • sunt legate de Furnizorul din filtru raport şi care sunt active. Nu au bifa de Iesit din Uz (Articol/Tab Aprovizionare).
  • care au cantitate de aprovizionat.
Excepție: se aduc toate articolele legate de furnizor, active.

Raportul returnează următoarele:
 • un raport cu produsele care trebuie aprovizionate de la furnizor
 • opțional, generează Necesar Aprovizionare/Comandă Furnizor
Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 

 • Societatea - reprezintă societatea pentru care se realizează aprovizionarea;
 • Gestiune gestiunea pentru care se generează necesarul de aprovizionare sau comanda furnizor;
 • Reprezentant - se alege responsabilul pentru necesarul/comanda generată; 
  • Începând cu versiunea SocrateCloud 15.09 dacă este selectat un anumit reprezentant la rulare raport, atunci propunerea de precomanda (necesarul de aprovizionare) va lista doar articolele alocate pe reprezentantul respectiv.
  • Începând cu v16.03 câmpul "Reprezentant" nu este obligatoriu la generarea unui necesar de aprovizionare (precomandă). Dacă nu se introduce parametrul, pe necesar va fi completat utilizatorul care rulează raportul. Pentru situația în care utilizatorul care rulează raportul nu este reprezentant:
   • pe necesar se va completa reprezentantul de pe primul articol din listă. Dacă primul articol din listă nu are reprezentant, nu se va genera necesarul;
   • toate articolele pentru care se dorește generarea necesarului trebuie să aibă un reprezentant definit in fereastra Articole. Dacă nu, ele nu vor apărea în necesarul generat;
 • Furnizor - furnizorul de la care se realizează aprovizionarea;
 • Categorie Articol - se poate selecta o anumită categorie pentru care se realizează aprovizionarea;
 • Set Proprietăți - se poate selecta un set de proprietăți pentru care se realizează aprovizionarea (articolele pot fi grupate în funcție de seturi de proprietăți);
 • Toate articolele legate de Furnizor - dacă se bifează se aduc pe necesar sau comandă toate articolele legate de furnizor și neieșite din uz indiferent că au sau nu au cantitate de aprovizionat. Dacă nu se bifeaza nu vor fi afișate articole cu cantitatea de aprovizionat mai mică sau egală 0;
  • Opțiune: "Toate articolele legate de Fz"-(implicit Nebifat) -"All Vendor Products"
  • Se aduc pe NAP, COF toate articolele legate de furnizor şi ne-ieşite din uz (Articol/Tab Aprovizionare) indiferent că au sau nu au cantitate de aprovizionat. Daca cant. de aprovizionat mai mică decât 0 atunci pe NAP la cant introdusă=0.
 • Interval vânzări, Exclude sâmbăta, Exclude duminica - determină intervalul de timp din care se iau în calcul vânzările;
  • Interval vânzări (interval data între care se iau in calcul vânzările) " Sales Period"
 • Zile necesar - număr de zile pentru care se calculează necesarul de aprovizionare. Dacă nu se introduce nimic se va lua în calcul valoarea introdusă în câmpul Timp Aprovizionare din tab-ul Aprovizionare, fereastra Articole;
  • Zile necesar: Nr. zile pt. care se calculează necesarul de aprovizionare. "Requisition Days"
  • Dacă nu se introduce nimic se va lua pt. articol Timp Aprovizionare (Tab Aprovizionare)
 • Crează - optional, se selectează documentul generat: necesar de aprovizionare sau comandă;
  • Lista: (NAP sau COF)
 • Tip document - se selectează subtipul de document pentru cererea sau comanda generată;
  • tip document filtrat funcţie de NAP sau COF;
 • Ierarhie Raportare - se selecteaza o ierarhie de raportare personalizată. Altfel, va fi folosită ierarhia implictă;
 • Cu cant NAP  (implicit bifată) - dacă este bifată, din cantitatea propusă se scade cantitatea de pe necesare finalizate și necomandate;
  • din cant propusă se scade şi cant. NAP finalizate și necomandate);
 • UM : UM furnizor - dacă se bifează atunci cantitatea calculată va fi exprimată în unitatea de măsură a furnizorului;
  • Dacă este bifata atunci cant introduse pe COF,NAP=Cant propusa UM fz;
  • Dacă nu este bifata atunci cant introdusa pe COF,NAP=Cant  fz- UM baza;
 • Cant = Cant fz - UM bază - dacă se bifează cantitatea de aprovizionat este exprimată în unitatea de măsura de bază, în caz contrar este exprimată în unitatea de măsură a furnizorului (cantitățile vor fi rotunjite prin adăugare la multiplu al acestor valori);
  • Dacă nu este bifat: Cant introdusa NAP, COF=Cant propusa de comandat UM baza.
  • Dacă este bifata opțiunea: Cant introdusa NAP, COF=Cant propusa fz- UM baza
 • Available For Allocation - procesul ia în calcul doar cantitățile din celule marcate cu bifa Available for allocation.
Se va genera un raport cu urmatoarele coloane:
 • Cod Articol
 • Cod articol tert (Tab Aprovizionare)
 • Denumire articol
 • Categorie Articol
 • Furnizor 
 • Descriere (Tab Aprovizionare)
 • Bifa "Furnizor Curent".(Tab Aprovizionare)
 • Valuta (Tab Aprovizionare)
 • Pret (Tab Aprovizionare)-Purchasing Price List
 • UM furnizor (Tab Aprovizionare)- Purchasing  UOM
 • Q minima comanda (Tab Aprovizionare) :Minimum Order Qty
 • Timp aprovizionare (Din Parametru Raport sau Tab Aprovizionare):  Delivery time
 • QVanzare (=Sum de cant detalii Facturi Client pe intervalul selectat) QSales
 • Valoare Vanzare  pe perioada=(QVanzare*Pret standard de pe Factura Client)-valuta?? - val de baza: " Converted Sales Amount"
 • QVanzare medie/zi: QVanzare/Nr. zile din interval vanzari. (fara duminici): "QSales Average "
  • Adaos Valoric % (val vanzare - val pret limita procentual) /perioada.-valuta?  (in intervalul de vanzari selectat - data) " Profit %."
 • Total Stoc necesar=QVanzare medie/zi * Timp aprovizionare. (cat imi trebuie pe o perioada conform vanzarilor ca sa nu fie out-of-stock): Total QRequisition 
 • Total Stoc disponibil: "Stoc Comandat" " Total Available Qty"
 • Cant propusa de comandat UM baza.: Total Stoc necesar-Total Stoc disponibil-Cant NAP finalizate si necomandate
 • Proposed QRequisition- UOM base (>0)
 • Cant propusa UM fz:{ [Cant propusa de comandat UM baza/Coeficient Cant Comanda]+ 1 ]} rotunjit la intreg. (coeficientul este Order Pack Qty)-Proposed QRequisition- UOM vendor
 • Cant  fz- UM baza: (Vendor  QRequisition-UOM base): 
 • Cant propusa UM fz * Coef Cant Comanda.
 • Cant comandata (locator). (Din Info Articole?-da)
 • Stoc disponibil (Info Articole)=Fizic -Qrezervata.
 • Cant NAP-(Qty Requisition) -cant NAP finalizate, necomandate.
 • Cant NAP finalizate, necomandate,confirmate.
 • Cant NAP finalizate,  necomandate,neconfirmate,, .
 • UM baza (articol)
 • Valoare Necesar UM baza=Cant propusa de comandat UM baza * Pret (Price List - din tab aprovizionare): Proposed Requisition Value- UOM base
 • Valoare de comandat Furnizor: (Pret * Cant propusa UM fz) Proposed Requisition Value- UOM vendor.
 • Val Necesar Fz-UM baza=Cant propusa fz- UM baza* Pret 
 • Coef Cant comanda (Tab furnizor)
Dacă în cămpurile: Creeaza si Tip document se selecteaza Necesar Aprovizionare sau Comanda Furnizor, se va genera pe baza raportului si documentul selectat.

Generare bon transfer din NAP

Procesul Generare Bonuri Transfer din NAP, localizat în meniul Aprovizionare -> Necesar de aprovizionare, generează bonuri de transfer din necesare de aprovizionare pentru situații de re-aprovizionare internă. Astfel se poate obține o realocare a stocurilor între gestiuni în funcție de o cerere. 
Începând cu v 18.12 se pot genera Bonuri de transfer multiple dintr-un necesar până ce stocul transferat acoperă întreaga cerere.
Începând cu v 19.03 se pot genera Bonuri de transfer multiple pentru articolele cu lot, data garanție. Generarea bonului de transfer se realizează doar pentru articolele cu loturi valide (dată garanție în termenul de valabilitate). 

Bonurile de transfer se vor obține doar pentru acele detalii de pe necesarele de aprovizionare pentru care s-a indicat aprovizionarea internă (au marcată căsuța Aprovizionare Internă). 

Gestiunea de pe necesar reprezintă gestiunea destinație de pe bonul de transfer.

În urma rulării procesului se obțin atâtea bonuri de transfer câte perechi gestiune sursă-gestiune destinație se obțin în conformitate cu articolele care rezultă din necesarul de aprovizionare și cu indicațiile despre gestiunile sursă din definirea articolelor (tab Fluxuri, fereastra Articole).

Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
 • Tip document - se selectează subtipul de bon de transfer ce se va obține;
 • Necesar - se poate selecta un singur necesar. Dacă nu, vor fi selectate toate necesarele deschise, în funcție de filtrele selectate:
  • Societate
  • Gestiune sursă
  • Gestiune destinație
  • Data document
  • Data solicitării
  • Prioritate
  • Angajat
  • Articol
 • Consolidare document - detaliile de pe mai multe necesare de aprovizionare vor fi consolidate pe un singur detaliu pe un bon de transfer obținut, numai dacă:
  • au aceeași societate (aferentă gestiunii sursă) ;
  • au aceeași gestiune și celulă sursă;
  • au aceeași gestiune și celulă destinație;
  • au aceleași articole;
 • Acțiune document - se indică starea în care se dorește obținerea bonului de transfer ("Draft" sau "Finalizat");
 • Ierarhie raportare - ierarhie de raportare opțională. Dacă nu se selectează, va fi folosită ierarhia implictă.
Reguli de obţinere BT
 • Societatea =
  • cu prioritate 0 = societatea pe care e definita "Gestiunea Sursa" din definirea articolului, tabul "Fluxuri" (M_Replenish), unde "Gestiune" = gestiunea din necesar si bifa "Activa" aplicată (daca sunt mai multe inregistrari pe conditia data atunci top 1), sau
  • cu prioritate 1 = societatea pe care e definita "Gestiunea Sursa" din definirea gestiunii din master necesar (tabela M_Warehouse, camp M_WarehouseSource_ID), sau
  • nimic - caz in care nu se genereaza BT.
 • Gestiunea Sursă =
  • cu prioritate 0 = Gestiunea specificată ca parametru la rularea raportului (versiunea 18.12)
  • cu prioritate 1 = "Gestiunea Sursa" din definirea articolului, tabul "Fluxuri" (M_Replenish), unde "Gestiune" = gestiunea din necesar si bifa "Activa" aplicată (daca sunt mai multe inregistrari pe conditia data atunci top 1), sau (dacă nu este specificată gestiunea în parametrul articolului),
  • cu prioritate 2 = "Gestiunea Sursa" din definirea gestiunii din master necesar (tabela M_Warehouse, campul M_WarehouseSource_ID), sau
  • nimic - caz in care nu se genereaza BT.
 • Gestiunea Destinaţie = este intotdeauna "Gestiunea" de pe master necesar.
 • Data mişcare = data curenta la care se ruleaza procesul!
 • Data contabilă = Data miscare;
 • Tip document = "Material Movement";
 • Celula sursă (atat de pe master BT cât şi de pe detalii BT, pe BT-urile generate nu vor exista diferente intre master si detail, si se obtin grupat dupa aceasta):
  • cu prioritate 0 = celula din definirea Articolului tabul "Locator" (M_ProductLocator), conform "Gestiunii Sursa" determinate mai sus, sau
  • cu prioritate 1 = celula "Implicita" din definirea "Gestiunea Sursa" determinate mai sus, sau
  • cu prioritate 2 = celula din definirea articolului (M_Product), sau
  • nimic - caz in care nu se genereaza BT.
 • Celula destinaţie (atat de pe master BT cat si de pe detalii BT, pe BT-urile generate nu vor exista diferente intre master si detail, si se obtin grupat dupa aceasta):
  • cu prioritate 0 = celula din definirea gestiunii specificată ca parametru la rularea raportului
  • cu prioritate 1 = celula din definirea Articolului tabul "Locator" (M_ProductLocator), conform "Gestiunii Destinatie" determinate mai sus, sau
  • cu prioritate 2 = celula "Implicita" din definirea "Gestiunea Destinatie" determinate mai sus, sau
  • nimic - caz in care nu se genereaza BT.
 • Articolele - sunt de pe necesar, grupat pe articol dacă s-a indicat astfel;
 • Cantitatea (introdusa=miscata) = întotdeauna în UMbază din definirea articolului (UMstoc) - atentie! necesarul se poate introduce şi în alta UM deci se ia în calcul campul "Cantitate" (nu Cantitate introdusa!).
 • de pe un necesar pot obtine unul sau mai multe BT, în functie de gruparea pe gestiunea/celula sursa. Un BT va avea pe el o singura pereche [gestiune/celula sursa - gestiune/celula destinatie];
 • de pe Necesarele de pe care s-au generat BT-uri, NU se mai pot genera alte documente (COF/PO);
 • doar de pe Necesarele care au bifa de "Aprovizionare Interna" (detail), se pot genera BT-uri;
 • NU se pot genera COF (PO) de pe Necesare care au bifa de "Aprovizionare Interna" (detail).
Scopul raportului:
 • Calcul Necesar de Re-Aprovizionare pentru aprovizionare intre gestiuni ale aceleiasi locatii.
 • Proces de generare Necesar de Aprovizionare Intern de pe care se vor genera Bonuri de Transfer pentru articolele al caror stoc a scazut sub stocul minim.
 • Stocul minim se seteaza la nivel de Articole- tab Fluxuri.
 • Bonurile de transfer generare vor fi defalcate pe celule.
Descriere raport
 •  In cadrul raportului sunt aduse articolele pentru care cantitatea minima sau maxima a scazut sub nivelul indicat de "Tip Aprovizionare" din Articole- tab Fluxuri. 
 •  In calcul intra :
 • articolele unde gestiunea (de aprovizionat) din Fluxuri corespunde cu gestiunea din parametrii raport.
 • articolele unde celula de pe tab Articole corespunde cu celula din parametrii raport.
 • articolele la care stocul disponibil de pe gestiunea de aprovizionat este negativ si nu au informatii precizate in tab-ul Fluxuri (cantitate minima, maxima)
 • Daca se opteaza pt. generare document din raport, atunci se va genera un Bon de Transfer cu urmatoarele caracteristici:
 • * in cazul in care exista mai multe gestiuni sursa, vor fi create documente distincte
Antet document:
 • Gestiune Sursa: Gestiunea sursa pt. gestiunea de aprovizionat
 • Celula sursa (antet document): implicita
 • Gestiune destinatie: Gestiune de aprovizionat.
 • Celula destinatie (master document) -implicita
 • Stare document: "In Progress".
 • Explicatii document: Se vor scrie parametrii introdusi in proces:Gestiune, Raft.
Detalii document:
 • Articole: se vor aduce doar articolele pt. care exista stoc pe gestiunea sursa-filtrate conform parametru raport: "Raft"
 • Cantitate: se va aduce cantitatea de aprovizionat in limita stocului fizic de pe gestiunea sursa.Se vor aduce articolele filtrate dupa filtru raport: Celula (Raft) din legatura articol-locator.
 • Celula sursa/ destinatie: : master document.
 • Aprovizionare- Necesare Aprovizionare- Aprovizionare interna (SocrateOpen)
 • Se lanseaza raportul si se introduc filtrele de selectie.
 • Daca nu se selecteaza Gestiunea sursa, atunci se preia in functie de legatura Gestiune- Gestiune sursa din tab Fluxuri din fereastra Articole sau daca nu s-a definit aici, se preia pe baza legaturii Gestiune- Gestiune sursa din fereastra Gestiuni si Locatii.
 • Se va genera un raport pe baza filtrelor aplicate, care poate fi exportat local, printat sau trimis in format pdf pe mail.
 • Daca la filtre se selecteaza si tip document- Bon Transfer automat se va genera si un transfer intre gestiuni.

Generare bon transfer din NAP autocompletare lot

Procesul Generare Bonuri Transfer din NAP autocompletare lot, localizat în meniul Aprovizionare -> Necesar de aprovizionare, generează bonuri de transfer din necesare de aprovizionare pentru situații de re-aprovizionare internă, pentru articolele cu set proprietăți cu bifa referință instanță. Astfel se poate obține o realocare a stocurilor între gestiuni în funcție de o cerere. Parametrii procesului sunt aceiași cu cei ai procesului Generare Bon Transfer din NAP. Transferul de stoc pentru articolele din detaliile necesarului dintr-o gestiune în alta se face prin determinarea instanței din gestiunea sursă și transferul articolului în gestiunea destinație cu aceeași instanță. Mecanismul de determinare a instanțelor pe fiecare linie generată, se face pe baza dimensiunilor completate proiect, fază;

Generare comenzi furnizor din NAP

Procesul Generare comenzi furnizor din NAP localizat în meniul Aprovizionare -> Necesare Aprovizionare permite generarea de comenzi furnizor dintr-o selectie de necesare de aprovizionare (NAP) finalizate. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/84comanda-furnizor/841inregistrare-comanda-furnizor/Comenzi%20din%20NAP.png
 • Necesar - se selectează necesarul de aprovizionare (NAP) utilizat ca sursă pentru generarea de comenzi furnizor. Numai necesarele de aprovizionare care sunt finalizate pot fi utilizate. Dacă nu se selectează un necesar, comanda va fi generata pe baza tuturor necesarelor de aprovizionare finalizate. Pentru a limita necesarele folosite se pot folosi următoarele filtre de selecție: Societate, Gestiune, Data Document (de la - pana la), Data solicitării (de la - până la), Prioritate, Angajat, Articol;
 • Consolidare Document - opțiune de consolidare pe o singură comandă a mai multor linii de NAP care au același furnizor; 
 • Consolidare după articol - opțiune de consolidare pe o singura linie din comandă a mai multor linii de NAP care au același articol, aceeași instantă, același preț, aceeași societate și aceeași valoare pentru opțiunea Aprovizionare internă;
 • Defalcare după agent - opțiune de defalcare pe mai multe comenzi în funcție de agentul de pe liniile necesarelor;
 • Listă Prețuri - se poate suprascrie lista de prețuri furnizor. Dacă nu este selectată se aduce lista de prețuri specificată la nivel de furnizor;
 • Valuta dacă nu s-a specificat parametrul Listă Prețuri se poate suprascrie valuta folosită;
Se apasă Start  
 
 pentru a începe procesul. 

Observații
 • comenzile furnizori vor fi generate numai pentru acele produse care au definit furnizorul în tab-ul Aprovizionare, fereastra Articole.
 • selecția gestiunii pe comanda este realizată in ordinea următoare, după posibilități:
  • gestiunea de pe necesare - dacă necesarele au aceiași gestiune
  • gestiunea de pe societatea de pe comandă ( în fereastra Societăți, tab Info Societăți)
   • dacă necesarele au gestiuni diferite sau 
   • dacă societatea gestiunii care trebuie setată pe comandă nu are aceeași societate ca și comanda;
  • gestiunea de la autentificare - dacă pe societate nu a fost selectată o gestiune;
 • societatea de pe comanda va fi societatea selectată la autentificare;
Începând cu v15.09, la generare comenzi furnizori din necesar, se preia şi informația din câmpul Prioritate completat la nivel de necesar aprovizionare.
Începând cu v16.11, sunt valabile următoarele:
 • liniile de comandă generate vor fi consolidate într-o singura comandă per furnizor, inclusiv atunci când :
  • data promisa calculata pe linia de comanda nu este aceeași. In acest caz, data promisa de pe comanda va fi max(data promisă) din linii;
  • liniile dintr-un necesar nu sunt consecutive. Exemplu:
   • dacă într-un necesar există:
    • furnizorul A pe linia 10; 
    • furnizorul B pe linia 20;
    • furnizorul A pe linia 30;
   • vor fi generate următoarele:
    • o comanda pentru furnizorul A (liniile 10 și 30 din necesar);
    • o comanda pentru furnizorul B (linia 20 din necesar);
 • generarea comenzilor (pentru un furnizor) va avea numai dacă nu sunt întâmpinate mesaje de eroare. Exemplu:
  • dacă într-un necesar există: 
   • liniile 10, 20 si 30 pentru furnizorul A;
   • produsul de pe linia 20 nu are prețul setat in lista de prețuri a furnizorului;
  • nu va fi generată nici-o comandă;
 • descrierea comenzii rezultate va conține numele utilizatorului care a creat necesarul (AD_User_ID din M_Requisition);
Procesul ține cont de valorile permise pentru cantitatea comandată definite pentru fiecare combinație de Articol - Furnizor în fereastra Articole, tab Aprovizionare. Detalii în Aprovizionare Articole;

Genereaza Comenzi Furnizor din Confirmari

Generare comenzi furnizor (COF) pe baza confirmarilor se realizeaza prin accesarea procesului nou de generare COF de pe Necesar de Aprovizionare, astfel incat la generarea COF sa tina cont de cantitatile confirmate in Confirmari furnizor (SocrateOpen).
 Aprovizionare- Necesare Aprovizionare- Genereaza Comenzi Furnizor din Confirmari Fz (SocrateOpen)
Dupa introducerea filtrelor de generare comanda/comenzi si apasarea butonului verde-OK va rezulta o fereastra de mesaj cu numarul comenzii/comenzilor generate.
Comanda Furnizor generata se regaseste in fereastra Comenzi Furnizor, prin cautare dupa numarul mentionat. (vezi cap. Aprovizionare).


Furnizori - Valoare propunere comandă vs. Valoare minimă

Procesul Furnizori - Valoare propunere comandă vs. Valoare minimă creează o notificare prin care sistemul anunță un utilizator că, pentru un anumit furnizor, valoarea de propunere comanda a depășit o valoare minimă și se pot demara crearea și transmiterea de COF. Pentru fiecare furnizor se analizează articolele legate care se afla încă pe COC, nelivrate și se calculează valoarea propunere comandă: cant * preț de achiziție. Această valoare va fi comparată cu valoarea minimă înainte de a trimite notificarea. Valoarea minimă pentru un terț se introduce în câmpul Efort Vânzare din fereastra Terți. Detalii în Aprovizionare Articole.

Generare BT -> transfer între loturi/instanțe

Procesul Generare BT din master document Necesar de aprovizionare (grup Referinte) creează un Bon de Transfer prin care se realizează schimbarea lotului/instanței pentru articolele aflate în detaliile de necesar. Procesul efectuează o verificare a cantității din stoc pentru articolele din detaliile necesarului și generează un Bon de transfer pentru articolele pentru care se gasește stoc pe instanța a cărei descriere conține caracteristica introdusă în câmpul ”Denumire instanță nealocată” din parametrul de rulare al procesului, către instanțele de pe necesar. Se generează câte o linie pentru fiecare combinație Articol - Instanță sursă - Instanță destinație, iar în câmpurile Gestiune și Gestiune destinație se completează gestiunea de pe necesar. Procesul nu face transfer de stoc de pe o gestiune pe alta.

Generează Instanțe

Procesul Generează instanțe din masterul documentului Necesar de aprovizionare (grup Referințe), va genera instanțe pentru articolele din detaliile Necesarului. Instanța se va genera de tipul ”Proprietate 1_Proprietate 2_Proprietate N” unde Proprietate 1-n sunt proprietăți din definirea setului de proprietăți atașat articolului și au legătură cu o referință din cele disponibile: Soc TRX, Proiect, Fază Proiect, Subfază Proiect, Activitate, Campanie. Ordinea de generare este dată de secvența proprietăților care formează setul de proprietăți.
Exemplu pentru o linie necesar cu următoarele câmpuri completate
  • Articol 1

  • Proiect - P123 - proprietate 1 legată de cod proiect

  • Fază - Etaj 1, care are în definirea ei - proprietate 4 legată de Denumire Fază

   • Soc TRX - TMP - proprietate 2 legată de Cod Soc TRX

   • Activitate - PRD - proprietate 3 legată de Cod Activitate

  • procesul va genera instanța “P123_TMP_PRD_Etaj 1


Procesul generează instanță pentru:
  • toate liniile care conțin articole cu set de proprietăți cu bifă Instanță Referințe
  • nu au completat câmpul Instanță și pentru care se găsesc valori pentru proprietățile folosite

Dacă nu se poate determina valoarea pentru una din proprietăți cu referință asociată, nu se generează instanță și se returnează log cu eroare.