8.2. Necesare de Aprovizionare

Necesarul de aprovizionare (NAP) reprezintă documentul folosit pentru înregistrarea și centralizarea cerințelor de aprovizionare astfel încât să se asigure stocurile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității companiei. Un necesar de aprovizionare finalizat poate duce la generarea de comenzi către furnizori sau bonuri de transfer pentru situațiile de aprovizionare internă.

Documentul "Necesar de aprovizionare" este format din antet (master) și linii (detalii). Antetul conține informații de identificare a documentului: Număr document, Data, Furnizor, Societate, Gestiune etc. Detaliile conțin lista de articole care reprezintă cererea de aprovizionare. Pentru fiecare articol care trebuie aprovizionat se introduce câte o linie, unde se specifică informații legate de preț și cantitate. 

Un necesar de aprovizionare poate fi obținut astfel:
  • prin introducere manuală - folosind butonul Înregistrare nouă 
     
    din fereastra
     Necesar Aprovizionare;
  • prin generare automată - cu ajutorul procesului Calcul Propunere de Aprovizionarecare se bazează pe informațiile de aprovizionare din definiția articolelor (fereastra Articole, tab-ul Aprovizionare);
Detaliile unui necesar pot fi obținute pe baza unui alt necesar de aprovizionare cu ajutorul procesului Copiază detalii din fereastra Necesar Aprovizionare.
Dintr-un necesar de aprovizionare se pot genera:
Pentru a putea genera corect comenzi sau bonuri de transfer dintr-un necesar de aprovizionare, trebuie "configurată" politica de aprovizionare pentru fiecare articol (legătura Furnizor - Articol din fereastra Articole, tab-ul Aprovizionare).

Necesarul de aprovizionare poate fi tipărit prin apăsarea butonului Tipărire  din bara de instrumente. Formatul de tipărire utilizat este determinat de tipul documentului. Formatul de dată și limba sunt determinate de caracteristica multilingvă a documentului și de limba definită pentru terț. Pentru a vizualiza necesarul înainte de tipărire trebuie ca în fereastra Preferințe Utilizator din meniul Unelte să fie bifată căsuța Întotdeauna vizualizați înainte de tipărire.
Începând cu versiunea 18.09, la printarea Necesarului de Aprovizionare se utilizează ca implicit print-formatul setat pe Tipul de document.