8.1.3. Răspunsuri Cereri

Cu ajutorul procesului Crează & Invită din fereastra Cereri de Ofertă se pot crea răspunsuri pentru o cerere de ofertă. Pentru fiecare furnizor abonat la subiectul cerere se va crea câte un răspuns. Răspunsurile conțin produsele și cantitățile definite în cererea de ofertă.

Pentru a actualiza răspunsurile la cerere cu prețurile ofertate, se deschide fereastra Răspunsuri Cereri din meniul Aprovizionare -> Răspunsuri Cereri. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/82cerere-oferta/8-2-2-raspunsuri-cereri-de-oferta/Raspuns%20Cerere.png
 • Cerere Ofertă - cererea de ofertă de pe care a fost generat răspunsul;
 • Furnizor, Adresa, Contact - furnizorul asociat răspunsului;
 • Invitat - data la care s-a generat răspunsul din cerere;
 • Data Răspuns - data în care a fost completat răspunsul;
 • Self Service - se bifează automat dacă răspunsul a fost generat prin intermediul Web Store;
 • ValutaPreț - se introduce o valoare totală pentru ofertă - pentru oferte de tip Oferă doar total;
 • Zile Pana la livrare - se introduce un număr de zile planificat dintre comandă și livrare;
 • Work Start, Data Finalizare - perioada de lucru asociată ofertei;
 • Clasare - valoare menținută de sistem utilizată pentru a clasa răspunsurile;
 • Câștigător Selectat - este bifat după analiza și clasarea tuturor răspunsurilor manual sau cu ajutorul procesului Clasificare Raspunsuri;
 • Comanda Furnizor - dacă este cazul, afișează comanda creată pe baza acestui răspuns;
 • Complet - este bifat după rularea procesului Verificare Răspunsuri Complete. Numai acele răspunsuri care sunt complete vor fi incluse în procesul de clasare;
 • Procesat - indică faptul că răspunsul a fost procesat. Se bifează după rularea procesului Închide Cerere de ofertă din fereastra Cerere de Ofertă.
Butonul Invita & Reamintește - permite trimiterea unui e-mail către furnizorul acestui răspuns pentru a indica un răspuns incomplet;
Butonul Verificare Răspunsuri Complete - după actualizarea unui răspuns se apasă butonul pentru a verifica dacă este complet, conform tipului cererii de ofertă.

Se selectează tab-ul Detalii Răspuns pentru a actualiza detaliile răspunsului. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/82cerere-oferta/8-2-2-raspunsuri-cereri-de-oferta/Detaliu%20Cerere.png
 • Detaliu Cerereafișează articolul pentru care se vor introduce prețuri în functie de cantități; 
 • Câștigător Selectatse bifează după analiza și clasarea tuturor preturilor pe cantitate, pentru acest articol, manual sau cu ajutorul procesului Clasificare Raspunsuri;
 • Self Service - se bifează automat dacă răspunsul a fost completat prin intermediul Web Store;
Se selectează tab-ul Cantități Răspuns pentru a actualiza prețurile oferite pentru fiecare cantitate a acestui articol:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/82cerere-oferta/8-2-2-raspunsuri-cereri-de-oferta/Cantitati%20Cerere.png
 • Detaliu Răspuns Cerere - afișează articolul pentru care se vor introduce prețuri;
 • Cantități Cerere - afișează cantitatea de articol;
 • Preţ și opțional un Discount% - acestea determină prețul de cumpărare oferit de furnizor pentru cantitatea dată din produsul respectiv;
 • Clasare - valoare menținută de sistem utilizată pentru a clasa liniile răspunsurilor;