8.9. Aprovizionare Articole

Pentru a rula cu succes procesele și rapoartele de aprovizionare din SocrateCloud, la nivel de articol, trebuie introduse informații despre furnizori, în tab-ul Aprovizionare din fereastra Articole. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/83necesar-aprovizionare/8-3-3-calcul-propunere-de-aprovizionare/Aprovizionare%20Antet.png
 • Nivel Calitate - metodă de clasificare a furnizorilor după calitate (număr mare = calitate ridicată);
 • Furnizor curent - acest furnizor se foloseste în mod implicit pentru preturi și aprovizionare;
 • UPC/EAN - Cod bare. Universal Product Code (UPC) este un superset al European Article Number (EAN);
 • Valută - valuta în care sunt introduse preturile de aprovizionare;
 • Preț Listă (preț unitar pentru UM selectată) - prețul listă de aprovizionare (valoare de referința);
 • Data preț - data din este valabil prețul;
 • Preț COF (preț unitar pentru UM selectată) - prețul unitar de aprovizionare;
 • Redevență - valoarea redevențelor;
 • Preț factură furnizor - afișează prețul acestui articol de pe ultima factură furnizor;
 • Preț Factură - afișează prețul acestui articol de pe ultima factură;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/08-aprovizionare/83necesar-aprovizionare/8-3-3-calcul-propunere-de-aprovizionare/Aprovizionare%20Detalii%20B.png
 • UM - unitate de masura utilizata pentru aprovizionare;
  • începând cu v17.01, nu se pot selecta unități de măsură pentru aprovizionare dacă nu s-au definit o conversii către unitatea de măsură de bază;
 • Coef Pachet / Cant Comandă, Cant min comandă - se utilizează pentru a defini restricții privind cantitatea comandată în UM de bază definita la nivel de articol: multipli de o valoare și cantitate minimă permisă;
  • valorile "Coef Pachet" și "Cant min comandă" determină modul în care este calculată cantitatea de pe comenzile generate prin următoarele procese:
   • fereastra Comenzi Furnizor, formular Creează linii din;
   • proces Generare Comenzi Furnizor din NAP;
  • începând cu v16.03 la introducerea unei cantități pe o linie de comandă furnizor, pentru fiecare combinație de articol și furnizor, sunt valabile următoarele :
   • nu se permite introducerea unei cantități mai mici decât valoarea "Cant Minimă Comandă" * "Coef Pachet";
   • cantitatea introdusă trebuie sa fie multiplu al valorii introduse in câmpul "Coef Pachet";
   • dacă "Coef Pachet" = 1, sistemul nu va mai verifică dacă cantitatea de pe comandă este multiplu de "Coef pachet";
   • în câmpurile "Coef Pachet" și "Cant min comandă" se pot introduce doar numere întregi;
  • începând cu v16.05:
   • în câmpul "Coef Pachet" se pot introduce valori cu zecimale, în funcție de rotunjirea standard de pe unitatea de măsura de bază de pe articol;
   • în câmpul "Cant Min Comandă" se pot introduce doar numere întregi;
   • algoritm de restricționare cantitate comandă:
    • "Coef Pachet" = 0, null și/sau "Cant min comandă" = 0, null
     • nu se aplică nici o restricție privind cantitatea minimă sau multipli la cantitatea de pe comandă;
    • "Coef Pachet" > 1
     • nu se permite introducerea unei cantități mai mici decât valoarea "Cant Minimă Comandă" * "Coef Pachet";
     • cantitatea introdusă trebuie sa fie multiplu al valorii introduse in câmpul "Coef Pachet";
    • "Coef pachet" = 1
     • nu se permite introducerea unei cantități mai mici decât valoarea "Cant Minimă Comandă"
     • sistemul nu va mai verifică dacă cantitatea de pe comandă este multiplu de "Coef pachet";
    • "Coef pachet" < 1
     • nu se permite introducerea unei cantități mai mici decât valoarea "Cant Minimă Comandă"
     • cantitatea introdusă trebuie sa fie multiplu al valorii introduse in câmpul "Coef Pachet";
 • Timp Aprovizionare - numărul de zile dintre dată comandă și data promisa (data estimată pentru recepție). Calcularea datei promise ține cont de zilele nelucrătoare, sâmbătă și duminică.
 • Timp Livrare actual - numărul de zile de la ultima comandă până la livrare;
 • Cost Comandă - costul fix perceput la introducerea unei comenzi;
 • Cod Articol Terț - codul furnizorului pentru articol, folosit pe documente, util și pentru situațiile în care se importă documente/tranzacții din surse externe (ex. repartizări de cheltuieli cu combustibilii);
  • o astfel de înregistrare nu se poate modifica; dacă este greșită se poate șterge și reintroduce cu codul corect!
 • Categorie Terț - categoria de produse folosita de furnizor pentru articol;
 • Producător - producătorul articolului (dacă este diferit de furnizor);
 • Status Ieșit din uz, Ieșit din uz - indică faptul că produsul a fost scos din uz;
 • Cost Furnizor - prețul de pe lista de preturi furnizor;
Procesul Articol - Furnizor Curent se utilizează pentru a adăuga sau actualiza furnizorul curent pentru un articol în tab-ul Aprovizionare din fereastra Articole. Dacă deja există o înregistrare pentru furnizor, procesul pune bifa Furnizor Curent. Dacă nu, va fi creată o înregistrare nouă.
Comments