7.2. Configurare Liste Preţuri

Liste Prețuri

Primul pas în configurarea listelor de prețuri constă în crearea unei liste de prețuri de bază, care cel mai des va fi lista de prețuri furnizor. Lista de preturi furnizor este determinată în principal utilizând informațiile de aprovizionare a articolelor (Tab-ul Aprovizionare din fereastra Articol). De obicei se definește o singură listă de prețuri furnizor și pe baza acesteia, mai multe liste de prețuri client. Structurând listele de prețuri în acest fel, când furnizorii își actualizează prețurile, tot ce trebuie actualizat sunt prețurile din lista de prețuri furnizor după care se poate rula din procesul prin care se generează liste prețuri client. Se pot vinde doar articolele care se află pe o listă de prețuri de vânzare.

Dacă sunt mai mulți furnizori pentru un singur articol, se vor crea mai multe liste de prețuri pentru fiecare furnizor (e.g. "Listă Prețuri Furnizor A", "Listă Prețuri Furnizor B", "Listă Prețuri Furnizor C"), deoarece  În acest caz, la introducerea unei comenzi pentru un anumit furnizor, lista articolelor furnizor disponibile se va restricționa la articolele acelui furnizor. 

Fereastra Liste Prețuri localizată în meniul Articole -> Preţuri, se utilizează pentru a crea sau modifica o listă de prețuri în SocrateCloud. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/72configurare-liste-de-pret/Liste%20preturi.png
 • Implicit - dacă se bifează lista de preturi va fi utilizată în mod implicit (în rapoarte sau procese);
 • Valuta - valuta în care se înregistrează prețurile;
 • Rotunjire Preț - se folosește pentru a determina numărul de zecimale folosit la calcularea prețului. Această valoare poate fi diferită de rotunjirea definită pentru valuta selectată. Poate se dorește o valoare mai mare decât rotunjire pentru valută dacă se vând produse cu preț mic (de ex 1/2 cenți) și se vând câte 100 sau 1000 bucăți. Indiferent de valoarea selectata, lnia din factură sau comandă va fi mereu rotunjită la valoarea selectata la nivel de valută.
 • Lista Preturi Vânzare - se indică faptul că lista este folosită în tranzacții de vânzare;
 • Preț Incl. Taxe - indică faptul că prețul are inclusă o taxă (TVA de obicei). Acesta este cunoscut ca și preț brut. Când se procesează o comandă sau o factură, SocrateCloud va calcula care porțiune de preț este taxa, plecând de la respectivele linii ale facturii sau comenzii. Detalii în Taxe;
 • Limitare Preț - dacă se bifează, nu vor putea fi introduse prețuri sub prețul limită. 
  • dacă un utilizator cu un rol care-i permite suprascrierea prețului limită, atunci se poate introduce pe o comandă sau o factură un preț sub prețul limită;
 • Nu admite depășire preț listăîncepând cu v18.09 a fost adăugată o nouă funcționalitate prin care procesul de vânzări poate fi limitat în privința prețului de vânzare de pe documente. Astfel, pentru implementări ”farma”, prețul de vânzare este limitat la ”PRI - preț cu ridicata impus”, informație setată în listele de prețuri în câmpul ”Preț listă”. Pentru a activa această limitare se va folosi noua bifă "Nu admite depășire preț listă" din definiția Listei de Preturi. Limitarea este implementată la operarea liniilor de Comenzi/Facturi/Proiecte dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • - bifa "Nu admite depășire preț listă" este pusa în definiția lister de preț folosită pe documentele respective;
  • - rolul arondat operatorului documentelor nu are bifa "Ignoră Limita Preț";
  • - adresa de facturare (de livrare in cazul proiectelor) este în Romania - întrucât limitarea e valabilă doar pentru clienții din România;
  • - prețul articolului de pe linia aferentă este peste ”Prețul Listă”.

Secțiunea Referințe conține informații referitoare la sursa listei de preturi (când se folosesc liste de preturi dinamice):
 • Preț listă master - se selectează o listă de preturi din care se obțin preturile din lista actuală;
 • Procent - prețurile din lista actuală se obțin ca și procent din prețurile din lista master;
 • Căsuța Actualizare înregistrare existentă - dacă este bifată, pe baza parametrilor din secțiunea referințe, lista de preturi se va actualiza automat;
În secțiunea Simulator Preturi se atribuie un nume listei de preturi, folosit pentru a actualiza prețurile unui articol, pe mai multe liste de preturi. Detalii în Simulator Prețuri. Pentru a putea fi folosită, valoarea din câmpul Nume Preț se va completa după regula următoare: "Price_1" corespunde câmpului Preț 1 din fereastra Articole, "Price_2" corespunde câmpului Preț 2, etc.

Versiuni Liste Preț

Toate listele de prețuri din SocrateCloud au versiuni. Versiunile listelor de prețuri permit păstrarea de liste paralele pentru diferite date calendaristice. Pe baza datei unui document, pentru a determina prețul unui articol, se utilizează versiunea cea mai recentă. 

O versiune se poate introduce manual sau se poate deriva printr-o schemă de discount dintr-o versiune de bază. La generarea unei versiuni, dacă nu există o versiune de bază, se utilizează informațiile de aprovizionare (Tab-ul Aprovizionare din fereastra Articol) pentru articol. O listă de prețuri poate conține un anumit articol doar o singură dată.

În tab-ul Versiuni se gestionează versiunile unei liste de prețuri. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/72configurare-liste-de-pret/Tab%20versiuni.png
 • DenumireDescriere - sunt folosite pentru a identifica înregistrarea în sistem;
 • Lista Preturi - indică lista de preturi de care aparține versiunea;
 • Schema Discount - se selectează o schemă de preturi folosită pentru a se calcula prețurile pentru această versiune;
 • Lista Preturi Bază - se selectează o lista de preturi folosită pentru a calcula prețurile acestei versiuni. Dacă nu se introduce o listă de prețuri de bază, atunci prețul listă se va calcula pe baza listei de preturi furnizor ale articolului;
 • Valid de la - se selectează data de la care se va aplica versiunea listei de preturi. Pe baza datei unui document se utilizează versiunea cu data cea mai recentă;
 • butonul Generează Liste Preț - se utilizează pentru a porni procesul și a crea prețuri bazate pe parametrii acestei versiuni (Schema Discount și Lista Preturi Bază selectate mai sus). 
  • se vor crea în ordinea secvențelor din liniile de pe schema de preturi selectată. Linii cu o secvență mai mare suprascriu prețurile existente. Secvențele ar trebui să fie definite de la generic la specific;
   • începând cu v17.03 s-au adăugat parametri ”Vânzare” și ”Cumpărare”, cu valorile ”Da”, ”Nu” sau nimic, prin intermediul cărora se pot completa regulile de generare specifice, funcție de informațiile cu aceeași denumire din definiția articolelor.
  • există opțiunea de a șterge înregistrări vechi/existente prin selectarea căsuței corespunzătoare;
  • la generarea listelor de preț în valuta diferita de valuta listei de prețuri de bază, trebuie să existe curs de schimb între cele două valute. În caz contrar prețurile generate pe noua listă vor fi egale cu -9999999
  • procesul nu ține cont de categoriile de articole/articolele excluse din schema de preț ; dacă se foloseste pentru a genera o nouă versiune de listă preț, cu o nouă schemă de preț/discount completată si versiunea veche de lista de preț contine și articolele excluse acum în schema de discount, procesul va actualiza TOATE articolele din vechea versiune in noua versiune, conform cu setarile din schema de preț completată pe aceasta.

Ferestre secundare:

 • În tab-ul Prețuri Articole a se introduc prețurile articolelor. Dacă se modifică sau se adaugă prețuri în această fereastră, acestea vor fi suprascrise data următoare când se generează o listă de prețuri. Cel mai bine este să se ajusteze schema de prețuri pentru a fi siguri că se vor calcula corect prețurile
 • În tab-ul Prețuri Articole Ext sa se introduc informații despre prețurile articolelor, când acestea sunt stabilite în funcție de cantitate (este necesara componenta Prețuri Extinse). 
 • Detalii în Prețuri Articole.

Liste de Prețuri Promoționale

Începând cu versiunea 13.02 SocrateCloud adaugă motorului de contabilitate un nou tip de listă de preț și anume "Lista Preţ Promoțional".

Se folosește fereastra specifică "Liste Prețuri - Promoții" din meniul Articole -> Prețuri. Se indică denumirea sub care se va regăsi lista de prețuri promo și valuta aferentă. O listă de prețuri promoționale poate fi definită atât generic, cât și specific pentru un grup de terți sau un terț.

O listă promo va avea în detalii una sau mai multe versiuni, acestea indicând perioada de valabilitate a promoției. O versiune poate fi asociată cu o campanie de marketing, caz în care, dacă se aplică pe document, se va completa automat campania asociată pe documentele respective. În conținutul unei versiuni se includ articolele și prețurile promo aplicabile.

Aplicare pe documente:

 • Pe documente se va aduce preţul promoţional dacă există promoţie valabilă la dată document pe client, categorie client sau generică (fără client sau categorie client completate, lista de preţ promo se va aplica pentru toţi clienţii).
 • In Info Articole linia de promoţie va fi marcată cu culoare distinctă iar Info Articole se va deschide cu versiunea de Promotie selectata implicit.
 • Pe detalii COC linia de articol va fi marcata cu check box ‘Promoţie’ şi se va completa automat şi campania legată de versiunea promoţională.

Liste de Prețuri Promoționale în limita stocului disonibil

Începând cu versiunea 19.06 a fost adaugată funcționalitatea ce permite stabilirea cantităților vândute (ex: lichidare de stocuri), în intervalul de desfășurare a promoțiilor. Aceste promoții nu se cumulează cu alte discounturi stabilite la nivelul clientului (scheme de discount, discount din Tab client fereastra Terți).

Sunt disponibile următoarele câmpuri în fereastra Liste de Preţuri - Promoții:
    
    Tab Versiuni:
 • Promoție valabilă în limita stocului disponibil (alocabil) - bifă care declanșează mecanismul de limitare a vânzărilor promoționale, în limita unui stoc maxim stabilit
 • Determinare stoc promo - proces prin care este determinat în mod automat stocul disponibil pentru promoție (obligatoriu de rulat în gestiunile din care se face vânzarea la promoție)
  • se poate rula o singură dată pe gestiune (indicată ca parametru obligatoriu) și determină stocul nealocat la momentul respectiv, ce devine stocul pentru promo
  • este luat în calcul doar stocul din celule cu bifa ”Disponibilă pentru Alocare”
  • scrie informații în câmpul Stoc promo (read only) din tabul Cantitate promoție
    Tab Prețuri articole:
 • Stoc promo (total gestiuni) - suma stocurilor existente în toate gestiunile pentru care s-a rulat procesul Determinare stoc promo
 • Stoc Promo alocat (total gestiuni) - suma cantităților din Comenzile de client pentru care s-a aplicat prețul promoțional, comenzi înregistrate în toate gestiunile pentru care s-a determinat stocul promo utilizând procesul Determinare Stoc promo. Valoarea stocului alocat este afectată de comenzile în starea ”In Progress” și de cele în starea ”Finalizat”
 • Stoc Promo maximal (total gestiuni) - sumă de stocul pentru care se poate aplica prețul prețul promoțional pentru toate gestiunile
 • Stoc Promo disponibil (total gestiuni) - sumă de stoc pentru care se mai poate aplica prețul promoțional pentru toate gestiunile
    Tab Cantitate promoție
 • Gestiune - gestiunea pentru care s-a stabilit stocul pentru vânzarea la preț promoțional utilizând procesul Determinare stoc promo
 • Stoc promo - stocul existent la momentul rulării procesul Determinare stoc promo pe gestiunea selectată.
 • Stoc Promo alocat - suma cantităților din Comenzile de client din gestiunea (afișată în câmpul Gestiune), pentru care s-a aplicat prețul promoțional. Valoarea stocului alocat este afectată de comenzile în starea ”In Progress” și de cele în starea ”Finalizat”
 • Stoc Promo maximal
  • read/write
  • reprezintă stocul maxim (ca decizie umană) pentru care se va aplica prețul promoțional
  • cantitate introdusă manual (decizie umană), este luat în calcul cu prioritate dacă există o cantitate înscrisă în acest câmp, altfel rămâne null și nu este luat în calcul.

 • Stoc Promo disponibil
  • read only
  • reprezintă stocul rămas pentru care se mai poate aplica prețul promoțional = (Stoc promo sau Stoc promo maximal) - Stoc promo alocat.
    Acțiuni pe documente

 • La momentul introducerii detaliilor de COC se fac verificările:

  • dacă Cantitate COC <= Stoc promo nealocat atunci se aplică prețul promoțional.

  • dacă Cantitate COC > Stoc promo nealocat se aplică prețul standard


 • Finalizare sau pregătire COC - se actualizează cele de mai jos dacă s-a aplicat prețul promo (dacă Cantitate COC <= Stoc promo nealocat):

  • Stoc promo alocat = Stoc promo alocat anterior + Cantitate comandată
  • Stoc promo disponibil = Stoc promo disponibil anterior - Cantitate comandată
  • dacă la acest moment nu mai există stoc promo disponibil, este returnat mesaj de eroare și documentul trimis în stare ”Invalid”.

 • Anulare sau reactivare COC - dacă aceasta se anulează/reactivează atunci cele de mai jos se vor actualiza
  • Stoc promo alocat = Stoc promo alocat anterior - Cantitate comandat
  • Stoc promo disponibil = Stoc promo disponibil anterior + Cantitate comandat

 • Închidere sau închidere linie - sunt actualizate stocurile promo cu diferența eliberată din comandă
  • Stoc promo alocat = Stoc promo alocat anterior - diferența închisă
  • Stoc promo disponibil = Stoc promo disponibil anterior + diferența închisă

Raport Vânzări promoții

Raport operațional accesibil din Articole -> Preţuri -> Raport Vânzări promoții prin intermediul căruia se pot urmări articolele aflate în promoție, stocul promo, stocul promo maximal, stocul promo alocat, stocul promo disponibil.