7.1. Preţuri Articole

Pentru fiecare articol, o versiune de listă de prețuri, are următoarele tipuri de prețuri: Preț Listă, Preț Standard și Preț Limită. Acestea pot fi gestionate în tab-ul Prețuri din fereastra Articol sau pe versiunea listei de prețuri, în tab-ul Preț Articol.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/71categorii-pret/Preturi.PNG
 • Versiune lista preturi - versiunea listei de preturi de care aparțin prețurile articolului;
 • Articol - articolul pentru care se introduc preturile;
 • UM (v16.06) - unitatea de măsură de bază completată pe articol;
 • Valuta - valuta în care sunt calculate prețurile;
 • Activă - indică dacă înregistrarea este activă în sistem;
 • Preț Incl. Taxe - se bifează pentru a indica dacă prețul are inclus o taxă (TVA de obicei). Acesta este cunoscut ca și preț brut. Când se procesează o comandă sau o factură, SocrateCloud va calcula care porțiune de preț este taxa, plecând de la respectivele linii ale facturii sau comenzii.
 • Prețul Listă - este utilizat pentru clienții care primesc discount-uri. Pentru acest tip de preț se poate bifa căsuța Tipărire Discount la nivel de factură sau comandă pentru a tipări discount-ul;
 • Prețul Standard - este prețul implicit care este afișat pentru un articol;
 • Prețul Limită - prețul articolului are o limită și sistemul returnează o eroare dacă se introduce un preț sub această limită. Prețul Limită poate fi utilizat pentru a verifica costurile de cumpărare finale după discount-uri, rabat, etc.
Următoarele câmpuri sunt disponibile doar dacă a fost instalată componenta Ofertare:
 • Lista UM OfertaPreț Standard UM OfertaPreț limita UM Oferta conțin valorile prețurilor folosite pentru ofertare și sunt calculate folosind UM Ofertă selectata la nivel de articol;
 • Furnizor (menținut de sistem) - furnizorul articolului (din fereastra Articole, tab Aprovizionare);
 • Proprietati 1,2,3 (menținut de sistem) - valorile primelor trei attribute ale articolului, care, la definirea lor, au selectată căsuța Preț Listă;

Preturi Ext

Componenta Preturi Ext permite definirea de preturi standard multiple ( max. 12), aplicabile pe intervale de cantitate. În cadrul unui Titular poate fi activ doar unul din cele două modele de prețuri, astfel:
 • fără componentă activată -  prețurile Articolelor vor fi preluate din tab-ul Prețuri, fereastra Articole
 • componentă activată - prețurile Articolelor vor fi preluate din tab-ul Prețuri Ext, fereastra Articole. 
  • dacă nu există prețuri in tab-ul Prețuri EXT dar există in Tabul Prețuri atunci vor fi aplicate prețurile din tabul Prețuri. Aceasta funcționalitate este utilă atunci când am nevoie ca în relația cu anumiți parteneri să lucrez cu prețuri pe intervale de cantitate iar cu alți parteneri să lucrez cu prețuri fără intervale de cantitate. Bineînțeles se presupune că am liste de preturi diferite.  Exemplu: cumpăr de la furnizor cu liste de prețuri pe intervale de cantitate dar la vânzare prețurile sunt simple, fără intervale de cantitate;
  • în cadrul unei liste de prețuri cu versiuni de prețuri multiple, pentru un articol, sistemul va prioritiza prețurile Ext față de data Valid de la;
Preturile extinse pot fi gestionate în tabul Preturi Ext din fereastra Articol sau pe versiunea listei de prețuri, în tab-ul Prețuri Articole Ext.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/71categorii-pret/Preturi%20Ext.png
 • Versiune Lista preturi - versiunea listei de preturi de care aparțin prețurile articolului;
 • Articol - articolul pentru care se introduc preturile;
 • UM (v16.06) - unitatea de măsură de bază completată pe articol;
 • Preț (1-12) - aici se introduc prețul articolului, pentru o cantitate mai mare decât cea introdusă în câmpul Prag asociat.
 • Prag (1-12) - atunci când cantitatea articolului depășește cantitatea introdusa aici, prețul folosit va fi cel introdus în câmpul Preț asociat. Articolele cu o cantitate mai mică decât cea introdusă în câmpul Prag 1 nu vor avea preț.
 • Preț Limită - prețul are o limită și sistemul returnează o eroare dacă se introduce un preț sub această limită. Prețul limită poate fi utilizat pentru a verifica costurile de cumpărare finale după discount-uri, rabat, etc.
În secțiunea Prețuri Internationale se pot introduce, optional, informații adiționale referitoare la preturile articolului.

Observații: 
 • începând cu v15.10, numărul de praguri preț - cantitate care pot fi definite pentru un articol este 12;
 • funcționalitatea Prețuri Ext este disponibila pentru comenzi și facturi, iar începând cu 16.05, pentru bonuri de primire;
Procesul Import Preţuri Furnizor (direct) se utilizează pentru a importa prețuri de tip "Preț Ext" pentru o listă de prețuri. Procesul permite importul a maxim 5 nivele de preturi și 5 preturi furnizor internationale.