7.6. Simulator preţuri

Secțiunea Simulator Preturi, din fereastra Articole, reprezintă o interfață prin care utilizatorul poate gestiona mai ușor prețurile de vânzare pentru un articol. Prețurile introduse aici se vor scrie automat în listele/versiunile de prețuri corespunzătoare.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/7-6-simulator-preturi/Simulator%20Preturi.png


Schema Discount - prețurile și câmpurile de discount/adaos (2-6) se pot inițializa conform unei scheme de discount. Aceasta poate fi selectată pentru orice articol și nu se foloseste decât în acest scop. Schema este de tip "Breaks" și conține 6 praguri de discount asociate fiecărui câmp Discount (%) (2-7) din secțiunea Simulator Prețuri, în ordinea secvenței;

Preț (1-7):
 • fiecărui preț (1-7) îi este alocat o listă de preturi;
 • versiunea corespunzătoare listei de prețuri va fi cea curentă;
 • prin apăsarea butonului Scrie Preturi prețurile introduse se vor scrie în câmpurile Preț listă și Preț Standard din lista de prețuri alocată, 
 • legătura între prețuri (1-7) și liste se realizează după regula următoare: 
  • câmpul Preț 1 corespunde listei de prețuri cu valoarea câmpului Nume Preț: "Price_1";
  • câmpul Preț 2 corespunde listei de prețuri "Price_2", etc.
 • comportament introducere/modificare prețuri:
  • când se introduce o valoare în câmpul Preț 1, se completează automat (la părăsirea câmpului) toate câmpurile Preț (2-7), cu aceiași valoare;
  • prețul inferior (e.g. Preț 7) trebuie sa fie mai mic sau egal cu cel superior (e.g. Preț 6);
  • dacă prin modificare, prețul inferior devine mai mare decât preturile superioare, atunci toate prețurile superioare se actualizează automat (la părăsirea câmpului) și devin egale cu prețul inferior;
  • dacă prețul superior (e.g. Preț 4) devine mai mic decât prețul inferior (e.g. preț 5,6,7) atunci toate prețurile inferioare care îndeplinesc această condiție se modifică automat (la părăsirea câmpului) și devin egale cu prețul superior.
Discount (%) (2-7):
 • conțin valori procentuale;
 • sunt modificabile; 
 • pot avea două zecimale;
 • valorile din aceste câmpuri pot fi:
  • introduse manual;
  • inițializate în urma selecției unei scheme de discount (în câmpul Schema discount);
  • calculate ca urmare a modificărilor efectuate în câmpurile de preturi (după părăsire câmp preț);
 • se calculează în funcție de prețul de bază (Preț 1) și prețurile introduse: Discount n (%) =Preț 1 / Preț n, unde n este numărul asociat prețului;
Adaos (%) (2-7) - se actualizează automat ca urmare a actualizării costului curent sau prețurilor de vânzare. Se calculează în funcție de costul unitar curent și preț: Adaos n (%) = ( Preț n (%) - Cost unitar curent ) / Cost unitar curentunde n este numărul listei de prețuri;

Scrie Prețuri - butonul pornește un proces care va scrie prețurile în listele de prețuri alocate, în versiunea curentă la data apăsării procesului;
Nume schema discount - dacă se introduce o denumire în acest câmp atunci, când se rulează procesul Scrie Prețuri, se creează o schemă de discount care va conține procentele de discount/adaos introduse în secțiunea Simulator Preturi. Schema nu se poate folosi decât pentru inițializarea procentelor de discount/adaos;
Include TVA - dacă se bifează atunci costul se va aduce cu tot cu TVA. Cota de TVA folosită la calcul este cea implicită de pe categoria de taxe selectată la nivel de articol;
Cost unitar curent - reprezintă costul de pornire de la care începe simularea, valoarea din acest camp poate fi introdusa manual, dar este actualizat la rularea procesului Actualizare Cost. Cost unitar curent se determina in functie de metoda de costuri astfel:
 • se citesc costurile de pe schema de baza setata la nivel de titular 
 • pentru metoda Preţ Mediu Factura (PMP), preturile se citesc din fereastra Costuri produs, tabul Costuri produs
  • daca articolul mai are stoc este adus costul maxim de pe inregistrarile cu cantitatea diferita de 0, 
  • daca articolul nu mai are stoc este adus costul maxim.
 • pentru restul de metode, preturile se citesc din fereastra Costuri produs, tabul Cost Coada (Cost Queue)
  • este adus costul maxim de pe inregistrarile cu cantitatea diferita de 0 la care se adauga Landed cost
Cost unitar curent mediu - valoare informativă obținută cu ajutorul procesului Actualizare Cost dupa algoritmul descris mai sus (in care se foloseste avg in loc de max)