7.4. Procese Prețuri

Actualizare Liste Preț cu PMP Maximal 

Pentru acele societăți în care costurile se țin pe metoda PMP și prețul de vânzare este format din PMP plus un anumit procent, SocrateCloud oferă posibilitatea calcului automat al prețului de vânzare funcție de PMP și actualizarea periodică a listei de vânzare. 

În fereastra Scheme Pret din meniul Articole -> Preturi se definește o schemă cu următoarele caracteristici:
 • Tip Discount: se selectează Listă preț
 • În tab-ul Detalii Schemă:
  • Pret baza Lista - se selectează Preț Listă
  • Discount% Pret Lista - se introduce valoarea procentului care se va aplica la PMP, cu minus ( ex. - 5 - pentru un pret care va fi format din PMP + 5%)
  • Bază preț Standard - se selectează Preț Standard
  • Discount% Standard - se introduce valoarea procentului care se va aplica la PMP, cu minus ( ex. - 5 - pentru un pret care va fi format din PMP + 5%)
  • Pret Baza - se selectează Pret funizor limită
 • În tab-ul Excluderi :
  • Categoria Articol: se selectează categoria de articole pentru care nu se dorește actualizare prețurilor
  • sau
  • Articol: se introduce articolul pentru care nu se dorește actualizarea prețului

Schema astfel creată se asociază listei de pret care va fi actualizată de procesul Actualizare Liste Preț, prin selectarea ei în câmpul Schema Discount, din tab-ul Versiuni, din fereastra Liste Preturi.


Procesul Actualizare Liste Preț cu PMP Maximal din meniul Articole -> Preturi  se poate rula manual, prin completarea câmpurilor:
 • Schema Contabilă - se alege schema contabilă ( pe societate, sau în cazul mai multor scheme definite - ceea consolidata);
 • Societate - pentru care se determina costul PMP;
 • Versiune Listă prețuri - se alege versiunea listei de preț de care a fost legată schema creată la punctul 1.

Procesul se poate rula și automat, la o frecvență stabilită, prin adăugarea lui în scheduler ( vezi Administrarea serverului de aplicaţii)

După rularea procesului, în lista de prețuri vor fi actualizate următoarele câmpuri
 • Preţ Limită = PMP maxim la nivel titular, la care cant > 0
 • Preţ Standard, Preț Listă = Preţ Limită + un procent (adaos minimal din schema  de preţ)

Vor fi actualizate doar articolele selectate conform regulii stabilite în schema de prețuri din versiunea listei de prețuri. 
Dacă în schema de prețuri există detalii cu tab-ul Excluderi completat, atunci se vor actualiza prețurile pentru:
 • toate articolele mai puțin cele precizate în tab-ul Excluderi;
 • și din acestea doar articolele la care apar diferențe între Preţ limită şi PMP maxim la nivel titular, la care cant > 0.

Copiere Versiune Listă Preț

Procesul Copiere Versiune Listă Preţ, localizat în meniul Articole -> Preturi, permite copierea prețurilor între doua versiuni ale unei liste de prețuri. Se pot specifica următorii parametri:
 • Listă Prețuri - se selectează lista de prețuri pentru care se vor copia versiunile;
 • Versiune listă prețuri sursăVersiune listă prețuri destinați - prețurile din "Versiune listă prețuri sursă" vor suprascrie prețurile din "Versiune listă prețuri destinație" pentru fiecare articol comun.

Actualizare prețuri furnizor

Procesul Actualizare prețuri furnizor, localizat în meniul Articole -> Prețuri, generează sau actualizează o listă de prețuri furnizor în funcție de prețurile de achiziție de pe facturi furnizor sau din costuri standard, pentru articolele cu metoda de descărcare "Cost standard".
 • Listă Prețuri - lista de prețuri pentru care se creează sau se actualizează prețurile articolelor;
 • Schema Contabilă - schema contabilă pe baza căreia se determină costurile standard, pentru articolele cu metoda de cost "Cost standard" şi valuta de baza;
 • Valid de la - data de valabilitate pentru versiunea listei de preț;
 • Furnizor - criteriu de selecție pentru detaliile facturilor de pe care se iau prețurile;
 • Data facturată - interval de selecție pentru detaliile facturilor de pe care se iau prețurile;
 • Actualizare înregistrare existentă - dacă este selectată se actualizează prețurile pe versiunea cea mai apropiată, dar mai mică, de data specificată în Valid de la. Dacă nu este selectată se creează o nouă versiune de preț cu data de valabilitate egală cu data specificată în Valid de la.
Dacă valuta facturii este diferită de valuta listei de preț selectată, se încearcă conversia prețului folosind cursul de schimb din data specificată în Valid de la
Dacă în intervalul specificat un articol apare de mai multe ori, cu preț diferit, se ia prețul de pe ultima factură (cu data factură cea mai mare).
Dacă articolul are specificată metoda de descărcare "Cost standard" atunci actualizarea listei de preţ se face pe baza înregistrării din Costuri - costuri standard, în conformitate cu schema contabilă indicată.