7.3. Scheme de Discount

Reguli Generale

În fereastra Scheme Preț, localizată în meniul Articole -> Prețuri, se pot defini scheme de discount. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Denumire, Descriere - se utilizează pentru a identifica schema de discount în sistem;
 • Tip Discount - determină modul în care vor utilizate schemele și regulile de calcul în funcție de care se aplică discountul:
  • "Listă Preț" - se utilizează pentru a genera versiuni noi de liste de prețuri pe baza unor liste de prețuri deja existente;
   • regulile pe baza cărora se obțin prețurile se definesc în tab-ul Detalii Schemă;
  • "Procent" - se utilizează pentru a aplica discount-uri pe documente. Sunt disponibile următoarele 2 opțiuni de definire a discount-ului aplicat: 
   • Discount Simplu - dacă se bifează, discount-ul se va baza pe procentajul introdus în tab-ul Clienți din fereastra Terți;
   • Discount % - se introduce o valoare procentuală care se va aplica la toți terții care fac referire la această schema de discount;
  • "Breaks" - se utilizează pentru a aplica discount-uri pe documente;
   • schema de discount se va baza pe cantitatea unui articol sau pe valoarea totală (în valută) articolului de pe document pentru a calcula discount-ul aplicat;
   • regulile aplicate pentru fiecare interval de valoare/cantitate se definesc în tab-ul Praguri Discount;
 • Valid de la - dată începând de la care schema de prețuri este validă;
 • butonul Renumerotare - se utilizează pentru a renumerota secvențele din tab-ul Detalii Schemă sau tab-ul Praguri Discount în multipli de 10; 
  • acest lucru se face dacă se dorește obținerea de goluri între secvențele de numerotare;
  • în cazul unui proces rulat cu succes, se va afișa numărul de intrări actualizate în linia de mesaj de la baza ferestrei;

Detalii Schemă

Schemele discount de tip "Listă Preț" se utilizează pentru a genera versiuni noi de liste de prețuri pe baza unor liste de prețuri deja existente, iar regulile pe baza cărora se obțin prețurile se definesc în tab-ul Detalii Schemă. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Secvență - indică ordinea în care se vor calcula prețurile și este importantă pentru structura prețuri. Numărul mai mic are prioritate. Valorile implicite se vor incrementa cu 10 pentru a permite dezvoltări ulterioare. Prețurile calculate în secvențele ulterioare vor suprascrie prețurile calculate în secvențele anterioare;
În secțiunea Referințe se introduc informații despre cursul de schimb și se pot selecta articolele pentru care se aplică această regulă de calcul:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/7-3-scheme-de-pret-si-discount/7-3-1-schema-de-pret/Schema%20Referinte.png

 • Tip Cursindică tipul conversiei. Se folosește la generarea unei liste de prețuri în altă valută decât cea curentă;
 • Data conversie - se introduce data de selecție a cursului de schimb;
 • Furnizor, Categorie ArticolArticol și Proprietate - se pot utiliza pentru a se specifica articolele pentru care se aplică această regula de calcul. 
  • Atenție: când se crează lista de prețuri de bază, pentru prima regulă, se sugerează ca aceste câmpuri să rămână goale. Asta va asigura că se calculează prețuri pentru toate articolele. Următoarele secvențe se pot utiliza pentru a defini reguli de calcul pentru articole de la un furnizor, articole dintr-o categorie de articole, articole sau articole cu un set specific de proprietăți. 
Exemplu: Se presupune că există articolele A, B şi C care costă fiecare 100,00. În secvența 10 la toate articolele se aplică un discount de 20%. Prețul calculat ar fi 80,00. În secvența 20 se precizează un discount de 25% dar numai pentru articolul B. Prețurile vor fi următoarele: articolul A 80,00; articolul B 75,00; iar articolul C 80,00. Se observă că a doua secvență nu aplică discount-ul la prețul calculat în prima secvență, ci la prețul original.

În secțiunea Valori se introduc informații folosite la calcului prețurilor:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/07-preturi/7-3-scheme-de-pret-si-discount/7-3-1-schema-de-pret/Schema%20Pret.png

Pentru fiecare tip de preț (Preț listăPreț Standard sau Preț limită) se completează câmpurile corespunzătoare:
 • Preț Bază - se selectează prețul utilizat ca bază pentru calculul un nou preț. Acesta poate fi "Preț Lista", "Preț Standard", "Preț Furnizor". Dacă se selectează "Preț Fix" se introduce o valoare fixă pentru noul preț;
 • Increment Preț - indică incrementul adăugat la preț înainte de multiplicare;
 • Discount% - indică procentajul care se va scădea din prețul de bază. O valoare negativă va indica un procentaj care se va adăuga la prețul de bază;
 • Min Margine, Max Margine -  indică marja minimă sau maximă pentru prețul de bază. Marja se calculează prin scăderea prețului limită original din prețul nou calculat. Dacă prețul calculat nu se încadrează în marja minimă sau maximă, atunci prețul se va ajusta pentru a se încadra. Dacă acest câmp conține 0,00 va fi ignorat;
 • Rotunjire - indică ce fel de metodă de rotunjire se aplică la prețurile finale din această listă de prețuri.
În tab-ul Excluderi se poate introduce un articol sau o categorie de articole pentru care nu se va aplica regula de calcul.


Multiple nivele de discount, de tip procent sau volum, pot fi aplicate prețurilor de pe un document introdus pentru un anumit terț. Acest lucru se obține prin crearea unei scheme de discount și prin asocierea acesteia cu terțul. Fereastra Scheme Discount, localizată în meniul Articole -> Prețuri, se utilizează pentru a crea sau modifica o schemă de discount. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • DenumireDescriere - sunt utilizate pentru a identifica schema de discount în sistem;
 • Activă - indică dacă schema este activă în sistem;
 • Valid de la - schema de discount poate fi utilizată începând de la data introdusă aici;
 • Tip Discount - pentru o schema de discount se selectează "Procent" sau "Breaks" (Praguri).
Obs: Începând cu v14.12, societatea unei scheme de discount poate fi și o societate nod, caz în care schema respectivă se va aplica pe toate documentele operate pe societățile subordonate nodului respectiv!

Praguri Discount

Schemele de discount de tip "Breaks" calculează discountul pe baza cantității unui articol sau pe vaza valorii totale (în valută) a articolului de pe document, iar regulile aplicate pentru fiecare interval de valoare/cantitate se definesc în tab-ul Praguri Discount. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Secvență - indică ordinea de aplicare a pragurilor de discount;
  • Valorile implicite se vor incrementa cu 10 pentru a permite dezvoltări ulterioare. Când se face referire la o schemă de discount, SocrateCloud va utiliza prima secvență găsită care îndeplinește condițiile;
 • Categorie Articol sau Articol - dacă se selectează pragul de discount se va aplica pentru un articol sau o categorie de articole; 
      • din versiunea 17.07 se pot introduce praguri de discount si la nivel de Subcategorie Articol, Tip familie si Familie Articole.
      • ordinea de determinare a discountului este de la specific spre general plecand de la Articol, Familie, Tip Familie, Subcategorie Articol, Categorie Articol si secventa.
      • Exemplu:
       • Articolul 2 face parte din Categ 1 - Subcateg 1 - Tip familie 3 - Familie 3
       • Se defineste schema cu praguri astfel:
        • Secventa 10 - 2 % pentru Categ 1, parg cantitate 5 buc
        • Secventa 20 - 3 % pentru Categ 1 - Subcateg 1, prag cantitate 5 buc
        • Secventa 30 - 5 % pentru Fam 3, prag cantitate 5 buc
       • Selectând Articolul 2 pe o comandă client, cu schema asociată Tertului, cantitate 5 buc sau mai mare, discount-ul aplicat va fi 5 %
 • Valoare prag - valoare minima necesara a cantității sau valorii (în funcție de căsuța Discount cantitativ) pentru ca pragul de discount sa fie aplicat;
 • Prag Discount% -  se introduce o valoare procentuală, ce reprezinta discountul aplicat;
 • Discount simplu - dacă este selectat, discount-ul de pe acest prag se va baza pe procentajul introdus în tab-ul Clienți din fereastra Terți.
Notă: Începând cu versiunea 17.07 pragul de tip valoare va fi calculat pe baza valorii totale (cu TVA) a comenzii client, incluzând atât articolele de tip Produs cât și articolele de tip Serviciu.

Exemple

Dacă s-au eșalonat praguri de discount de 1% pentru o cantitate între 10-49, 2% între 50-99 şi 4% pentru 100 sau peste. Dacă secvenţele s-ar defini în modul următor, nu s-ar obţine rezultatele așteptate.

 Secvență Cantitate  Prag%
 10  10 1.0
 20  50  2.0
 30  100 4.0

Dacă un Client comandă 10 tufe de trandafir, la introducerea comenzii, SocrateCloud va aplica primul prag de discount găsit care corespunde criteriului cantitativ. În acest caz Secvenţa 10 cu o Cantitate Prag 10 - care este mai mic sau egal cu cantitatea comandată de 10 bucăţi tufe, deci se îndeplineşte condiţia şi se aplică discount-ul de 1%. Acesta este şi rezultatul dorit.

Dacă însă Clientul comandă 100 tufe de trandafir, la introducerea comenzii, SocrateCloud va aplica primul prag de discount găsit care corespunde criteriului cantitativ. În acest caz Secvența 10 cu o Cantitate Prag 10 - care este mai mic sau egal cu 100 bucăţi de tufe comandate, deci se îndeplineşte condiţia şi se aplică discount-ul de 1%. Rezultatul dorit este de 4%. 

Pentru a obține acest lucru secvenţele trebuie definite în modul următor:

 Secvență Cantitate Prag%
 10 100 4.0
 20 50 2.0
 30  10 1.0

Dacă un Client comandă 10 tufe de trandafir, la introducerea comenzii, SocrateCloud va aplica primul prag de discount găsit care corespunde criteriului cantitativ. În acest caz Secvenţa 10 şi Secvenţa 20 nu îndeplinesc condiţia cu o Cantitate Prag 100 şi 50 - care sunt mai mari decât cantitatea comandată de 10 bucăţi tufe. SocrateCloud trece deci la Secvenţa 30, unde Cantitate Prag 10 este mai mic sau egal cu 10 bucăţi de tufe comandate, deci se îndeplineşte condiţia şi se aplică discount-ul de 1%. Acesta este şi rezultatul dorit.

Dacă Clientul comandă 100 tufe de trandafir, la introducerea comenzii, SocrateCloud va aplica primul prag de discount găsit care corespunde criteriului cantitativ. În acest caz Secvenţa 10 cu o Cantitate Prag 100 - care este mai mic sau egal cu 100 bucăţi de tufe comandate, deci se îndeplineşte condiţia şi se aplică discount-ul de 4%. Acesta este şi rezultatul dorit.