6.1. Categorii taxe

Categoriile de taxe reprezintă grupări de taxe (cote de TVA) care au în comun aceeași încadrare fiscală a articolelor. Categoria de taxe se indică la nivelul definirii unui articol. Fiecărui articol îi este asociată o categorie de taxe, ceea ce facilitează controlul în momentul schimbării procentelor taxelor.

Pentru a defini categoriile de taxe, se accesează fereastra din meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate -> Categorii taxe. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/06-taxe/61categorii-taxe/6.1.%20Categorii%20Taxe.png
  • DenumireDescriere - sunt utilizate pentru a identifica înregistrarea în sistem;
  • Cod marfă - codul mărfii este utilizat pentru calculul taxelor;
  • Activă - indică faptul că înregistrarea este activă în sistem;
  • Implicit - dacă se bifează, categoria va folosită în mod implicit;
Tab-ul Traducere se utilizează pentru a introduce traducerile unei categorii de taxe.


Alocare categorii taxe - costuri

Există diferite tipuri de cheltuieli (costuri) ce sunt facturate unui client. În SocrateCloud numele generic al acestora este Costuri. 

Un tip de cost poate fi o taxă de transport, un comision bancar sau un comision de manipulare. 

Fiecare tip de cost trebuie să aibă indicată categoria de taxă aferentă.

Alocarea categorii taxe - costuri se realizează prin accesarea ferestrei Diverse Cheltuieli din meniul Contabilitate -> Definire Contabilitate.

Alocare categorii taxe - articol

Se completează în definirea articolelor categoria de taxă aferentă.

În fereastra Articol, în câmpul Categorie Taxă se selectează din listă una dintre categoriile definite. 

Detalii despre regulile de aplicare a cotelor de taxe în Reguli aplicare cote TVA.