6.8. Taxa verde

SocrateCloud oferă posibilitatea de calcul şi raportare pentru valoarea taxei verzi aferentă articolelor vândute într-o anumită perioadă de timp, după următorul algoritm:
 • pentru anumite articole (televizoare) se calculează/plătește o sumă fixă per bucată vândută,
 • pentru componente se calculează/plătește o sumă fixă per kilogram de articole vândute.

Premize

 • în SocrateCloud se vor defini manual categoriile de articole pentru care se plătește taxă verde;
 • întreținerea atributului Taxa verde de la nivelul fiecărui articol se va face manual de către un operator, după fiecare import de articole noi. (importul de articole nu conține informația de Taxă verde, de aceea aceasta trebuie completată manual, după import);
 • taxa verde nu se va tipări sau evidenția pe Factura Client;
 • taxa verde nu are efect contabil;
 • valoarea de plată a taxei se va evidenția doar în cadrul raportului de vânzări, care va fi predat unei firme specializate ce va factura către companie contravaloarea taxei verzi;
 • în fereastra Articole se pot filtra rapid articolele cu bifa "Are Stoc" și fără valoare pentru câmpul "Taxă verde", pentru ca un utilizator să poată completa din timp taxa verde.

Definire Taxă Verde

Taxele se vor defini de către utilizator în fereastra Taxa Verde, cu următoarele caracteristici:


 • Cod Căutare;
 • Denumire;
 • Conform definiției din nomenclator (CUANTUM TAXA VERDE PE PRODUSE) se completeaza câmpurile:
  • UM - unitatea de măsură care se aplică
  • Valoare Taxă - valoare taxă cu TVA .
  • Valoare Neta Taxă - valoarea taxei fără TVA;
 • Valuta - valuta de raportare (RON);
 • Taxă Verde - valoare totală menținuta de sistem.
Definirea taxei verzi se va face cu un singur nivel de detaliere.
Pentru raportare este obligatoriu ca articolele să fie împărțite în:
 • Articole produse proprii (“Cumpărat” = Nu, nebifat);
 • Articole importate (“Cumpărat” = Da, bifat).

Alocare taxă verde fiecărui articol

 • Taxa verde este un atribut al articolului.
 • câmpul Taxă Verde se poate completa la definirea articolului, în fereastra Articole

Calcul valoare taxă de plată

Valoarea taxei verzi, de plată, se va afișa/calcula în cadrul raportului Declaraţie Taxă Verde, care conține următoarele:
 • Taxa Verde;
 • Articol;
 • Cantitate vândută (bucăţi) sau Greutate (greutatea articolelor vândute, exprimata in UM Greutate definita la nivel de Titular);
 • Valoare taxă - în funcţie de categorie:
  • Cantitate vândută (bucăţi) * Valoare taxă;
  • Greutate vândută * Valoare taxă.
Raportul are următorii parametrii:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/06-taxe/6-8-tax-verde/6.8.%20Raport%20Taxa%20Verde.png
 • Data facturate - perioadă vânzare: dată start/stop;
 • Taxă Verde - raportul este generat pentru o tip specific de taxă verde;
 • Articol - raportul este generat pentru un articol;
 • UM destinație - reprezintă unitatea de măsură folosită în raport.
Liniile raportului sunt grupat după bifa Cumpărat din definirea articolului:
 • Echipamente produse proprii (“Cumpărat” = Nu, nebifat);
 • Echipamente importate (“Cumpărat” = Da, bifat).