6.7. Redevențe

Orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea sau dreptul de folosință a unor active corporale sau necorporale:

 • se plătește pentru folosirea sau dreptul de folosință a oricăreia dintre următoarele:

  • dreptul de autor, orice brevet de invenție, marcă de comerț sau de fabrică, franciză, proiect, desen, plan, formulă secretă, procedeu de fabricație, software, know-how, numele sau imaginea oricărei persoane fizice, orice transmisiune directă sau indirectă prin cablu, satelit, fibre optice, orice drept de a înregistra sau transmite spectacole, emisiuni, evenimente sportive, ca și orice echipament industrial, comercial sau științific și mijloc de transport.

 • se plătește prin cedarea dreptului de folosință, printr-un contract de concesiune, a bunurilor din proprietatea publică sau privată a statului, județului, orașului sau comunei, ca și a activităților și serviciilor publice de interes național sau local.


În România, acest tip de taxă se plăteşte de către firmele rezidente către bugetul de stat, pentru anumite tranzacţii cu firme externe, non-rezidente, pentru următoarele categorii de achiziţii (la momentul plăţii acestora):

 1. Royalties - Drepturi de folosinţă pentru active corporale sau necorporale;

 2. Interest - Dobânzi;

 3. Commissions - Comisioane;

 4. Alte servicii;

 5. Jocuri de noroc.


Taxa trebuie plătită către bugetul statului până pe 25 ale lunii următoare faţă de momentul în care a survenit plata către beneficiarul extern. Pentru dividendele calculate dar neplătite până la sfârşitul anului, taxa trebuie plătită până pe 25 ianuarie, anul următor.




Fereastra Redevențe

Fereastra Redevențe, ce se găsește în meniul CRM -> Terți -> Definiri Terți, permite înregistrarea de redevențe în relația cu anumite țări partenere.

Pentru a defini o redevență, apăsați pe butonul Înregistrare nouă  din bara de unelte, după care completați următoarele câmpuri:

 • Denumire - se introduce o denumire pentru această redevența;

 • Descriere - opțional, se poate introduce și o descriere;

 • Activă - bifați acest câmp pentru a activa înregistrarea;

 • Tară - se selecteaza țăra parteneră pentru redevență;

 • Valid de la - câmp obligatoriu, folosit pentru a indica data start a validității redevenței;

 • Valid până la - câmp opțional, folosit pentru a indica data până la care poate fi folosită redevența;

 • Denumire convenție - introduceți o denumire pentru convenția definită cu țara respectivă;

 • Există convenție - bifați acest câmp în cazul în care există o convenție cu țara respectivă;

 • Procent reținere - indică dacă valoarea reţinută este un procent din valoarea facturii;

 • Procent - procentul aplicat asupra soldului facturii pentru a calcula valoarea redevenței, în cazul în care există convenție cu țara respectivă și terțul are certificat valid;

 • Procent Implicit - procentul aplicat asupra soldului facturii pentru a calcula valoarea redevenței, în cazul în care nu există convenție cu țara respectivă sau furnizorul nu are certificat valid;

 • Condiții plată - indică metoda și modul de efectuare a plăților.


În cazul în care doriți ca sistemul sa aplice automat redevența definită unei anumite categorii de articole, articol sau divers deschideți tabul Detalii si completați următoarele câmpuri:

 • Categorie Articol - completați acest câmp cu categoria de articole pentru care se aplică redevența;

 • Articol - completați acest câmp cu articolul pentru care se aplică redevența;

 • Diverse - completați acest câmp cu diversul pentru care se aplică redevența;


În tabul Contabilitate se alege contul care se dorește a fi folosit pentru Rețineri (CNT) pentru fiecare schemă contabilă definită și activă.  

Fereastra Terți

Începând cu versiunea 14.03 a fost activat un nou tab pe fereastra Terți: Redevențe. Aici se poate selecta redevența deja definită în fereastra Redevențe ce va fi folosită în tranzacțiile cu acest terț.

Urmați calea CRM -> Terți -> Terți și completați următoarele câmpuri în tabul Redevențe:

 • Redevență - se selectează redevența definită în fereastra Redevențe;

 • Activă - bifați acest câmp pentru a activa înregistrarea;

 • Există certificat de la Furnizor - bifați acest câmp pentru a indica existența unui certificat valid pentru acest terț;

 • Valid de la  - câmp obligatoriu, folosit pentru a indica data start a validității redevenței;

 • Valid până la - câmp obligatoriu, folosit pentru a indica data stop a validității redevenței;

 • Comentarii - câmp opțional, în care puteți introduce o scurtă descriere.


Tabul Beneficiari se folosește în cazul în care raportarea redevenţelor se face pe alţi terţi decât cel cu care avem tranzacţiile comerciale. Se selectează Beneficiarul, și se introduce o valoare numerică în câmpul Procent pentru a indica procentul care se va raporta acestuia. Dacă suma procentelor de pe toate liniile din acest tab este diferită de 100%, atunci restul se va duce pe terțul din master.


La înregistrarea redevenței se pot atașa fișierele scanate pentru certificatele primite (prin utilizarea butonului Atașament din bara de unelte).


Fereastra Facturi Furnizor

În fereastra Facturi Furnizor, din meniul Aprovizionare -> Facturi Furnizor, s-au adus doua câmpuri noi în zona de Referințe:

 • Total redevență - indică suma totală de redevențe datorată;

 • Total valoare în sold - indică soldul total rămas de plată după calculul redevenței.


Începând cu versiunea 14.03, a fost activat un nou tab pe fereastra Facturi Furnizor: Redevențe. Acest tab este ReadOnly și afișează detalii legate de redevențele asociate respectivei facturi:

 • Redevență - afișează redevența definită în fereastra Redevențe;

 • Valid - indică existența unui certificat valid;

 • Bază redevență - afișează baza de calcul pentru redevență;

 • Valoare redevență - afișează valoarea redevenței calculată ca și procentul definit în fereastra Redevențe aplicat la Bază redevență.


Atenție: Cota definită in câmpul Procent este folosită doar dacă există o convenție cu țara și dacă terțul are un certificat valid. În cazul acesta, valoarea redevenței se scade din soldul facturii. Altfel, în lipsa unui certificat sau a unei convenții, se va aplica cota definită în câmpul Procent implicit iar soldul facturii rămâne neschimbat.


În tabul Concilieri a fost introdus un câmp nou: Valoare redevență. Acesta indică valoarea redevenței corespunzătoare cu plata respectivă. Astfel, ea este direct proportională cu valoarea plății nete.


Atenție: Dacă soldul unei facturi este acoperit de mai multe plăți, suma din câmpul Valoare redevență nu este egală cu valoarea plății înmulțită cu procentul corespunzător redevenței, ci este obținută prin înmulțirea valorii totale a redevenței cu procentul plății nete din total sold.



Fereastra Redevențe Calculate

În cadrul dezvoltării funcționlității de redevențe, a fost creată o nouă fereastră:
Redevențe Calculate, care se găsește în Contabilitate -> Definiri Contabilitate -> Taxe. În această fereastră se afișează totalul de plată redevențe pentru o anumită perioadă și un anumit terț (bugetul statului).

Completați următoarele câmpuri:

 • Societate - se selectează societatea care va plăti redevențele;

 • Tip Document - se alege Redevență - tipul de document trebuie definit în fereastra Documente (Tipuri) și trebuie deschisă perioada aferentă din calendar;

 • Terț - introduceți terțul căruia i se plătesc redevențele (de obicei ”bugetul statului”);

 • Valută - vine implicit din schema de bază a societății;

 • Perioadă - se selectează perioada pentru care se calculează totalul de redevențe (de obicei o lună);

 • Data contabilă - se selectează data contabilă pentru care se calculează totalul de redevențe (de obicei o lună);

 • Descriere - opțional, se poate introduce o descriere.


Câmpurile Total bază redevență și Total redevență se vor completa automat de sistem în urma folosirii butonului-proces Generează detalii redevențe. Acesta din urmă va genera linii pentru toate taxele de redevență corespunzătoare facturilor de furnizor plătite în perioada aleasă. Butonul-proces Șterge detalii redevențe se poate folosi dacă nu a fost finalizat documentul de Redevențe calculate.


Dacă documentul a fost finalizat și apar modificări care ar influența redevența calculată a perioadei respective, atunci se anulează documentul și se adaugă unul nou.


În tabul Detalii sunt afișate detaliile de concilieri şi facturi pentru care s-a calculat redevenţa, pe tipuri de redevenţe, ţară şi terţ, cu alocare “FIFO” dacă sunt mai multe tipuri de redevenţe pe aceeaşi Factură, iar data detaliu = data alocării = data contabilă. Deasemenea, se adaugă şi detaliile pentru care nu s-a calculat redevenţa pe conciliere (pentru că ori terţul nu are certificat valid ori nu există convenţie cu ţara respectivă), însă aceste linii se marchează distinct pentru că au regulă de postare diferită de cea a celorlalte linii!


În tabul Concilieri sunt afișate alocările de plăți corespunzătoare documentului de Redevențe Calculate.


Începând cu v17.07, în fluxul documentului s-a adăugat și opțiunea de ”Reactivare”. Această operațiune este aplicabilă pe documente finalizate, pentru care încă nu s-au efectuat plățile către bugetul statului și desigur, perioada din calendar este deschisă. Efectul este acela al de-postării documentului din contabilitate și repunerea sa în stare Draft. Astfel se vor putea efectua corecțiile necesare în conținutul documentului, după care se poate finaliza din nou.


Începând cu v18.12 s-a ajustat modul de calcul al redevențelor calculate cu următoarele:

 1. valoarea de plată în valuta de bază (RON) este calculată la cursul din data extrasului pe care se regăsește plata!
 2. o plată este prinsă în calcul doar în perioada conform datei extrasului pe care se regăsește plata! (ex: o plată efectuată pe 31.ll care e prinsă pe extrasul de 01.ll+1 va fi prinsă în declarația lunii ll+1).

Proces Corecții Redevențe Calculate

Procesul Corecții Redevențe Calculate se găsește în Contabilitate -> Definiri Contabilitate -> Taxe și este folosit dacă se determină că, pentru o perioadă deja închisă, au fost calculate greșit redevențele. În acest caz vor trebui corectate toate alocările și facturile, refăcute soldurile și înregistrate diferențele în contabilitate.  

Pentru a rula procesul, va trebui să introduceți următorii parametri:

 • Societate - se selectează societatea pentru care se rulează procesul;

 • Tip Document - se selectează Redevență;

 • Terț - se selectează terțul pe care vreți să rulați procesul (de obicei ”bugetul statului”);

 • Data - se selectează intervalul de timp pentru care doriți să corectați redevențele (de obicei câte o lună pe rând);

 • Doar facturi cu redevență -

 • indică aplicarea corecției doar pentru facturile care au redevențe înscrise pe detalii, altfel
 • dacă prin corecție s-au eliminat redevențe din detaliile facturilor atunci procesul trebuie rulat fără această bifă;
 • Doar facturi cu redevență și stingere sold sau compensări -

 • asemănător cu varianta de mai sus dar cuprinde și compensările în calculul de redevență datorată.

Rezultatul procesului constă în:
 • calculează sau şterge valorile din câmpul redevenţă de pe alocări,
 • calculează sau şterge valorile din tab redevenţe de pe facturi,
 • generează un document nou, distinct, de redevențe calculate ce conține toate înregistrările anterior calculate cu semn schimbat și rânduri noi cu redevențele noi calculate.

Formul Alocări Plăți-Facturi

Începând cu versiunea 14.03, s-au adus următoarele modificări formului Alocări Plăți-Facturi:
 • Valoarea în sold (Valoare sold convertita) se diminuează cu valoarea redevenței.

 • A fost introdusă coloana Total redevență în secțiunea Facturi în sold.

 • În secțiunea Facturi în sold sunt aduse și documentele de tip Redevențe calculate care se vor plăti către stat.


Pentru situaţiile în care pe facturi există rânduri/scadenţe cu valoare negativă şi cu impact pe redevenţe, alocarea trebuie efectuată astfel:
 1. se face mai întâi o alocare doar între scadenţele de pe factură pentru scadenţele cu valoare negativă şi o scadenţă cu valoare pozitivă, a.î. să se "închidă" acele scadenţe cu valoare negativă prin diminuarea uneia cu valoare pozitivă, fără a implica plata! => acestă alocare nu calculează şi nu afectează redevenţa!
 2. se continuă cu alocarea clasică între plată şi scadenţele cu valoare pozitivă rămase, pentru care sistemul va calcula corect redevenţa aferentă.
 3. când se va face plata finală şi alocarea aferentă, se va acoperi integral redevenţa pentru toată factura.

OBS : Facturile , plăţile si alocările care sunt prinse într-un calcul de redevenţe nu se pot anula : în urma generării procesului de anulare va apărea mesajul "Nu se poate anula acest document deoarece este prins într-o redevenţă"

Efecte in Contabilitate

Începând cu versiunea 14.03, a fost adăugat câmpul Cheltuieli Redevențe în secțiunea Taxe din tabul Conturi Implicite al ferestrei Scheme Contabile.


În tabelul de mai jos sunt prezentate, in funcție de prezența unui certificat al furnizorului și/sau a unei convenții valide cu țara respectivă, regulile de postare a redevenței, precum și dacă soldul terțului este diminuat cu valoarea redevenței și procentul aplicat asupra soldului pentru a calcula redevența:


Are Furnizorul Certificat valid?

Am Convenţie validă cu Ţara respectivă ?

Este diminuat soldul cu valoarea redevenţei ?

Procentul aplicat

Regula de postare

Debit / Credit

Da

Da

Da

procentul din definiţia redevenţei

“Furnizori” (din detalii!) / “Withholding_Acct”


sau defalcat


“Furnizori” (din detalii!) / “Withholding BP Account”

Da

Nu

Nu

procentul aplicat în lipsa convenţiei

“Cheltuieli Redevenţe” / “Withholding_Acct”

Nu

Da

Nu

procentul aplicat în lipsa convenţiei

“Cheltuieli Redevenţe” / “Withholding_Acct”

Nu

Nu

Nu

procentul aplicat în lipsa convenţiei

“Cheltuieli Redevenţe” / “Withholding_Acct”


Toate rapoartele de sold vor afișa soldul afectat de aplicarea redevenței. 
Diferențele de curs calculate automat de către sistem la nivelul postării alocărilor ține cont de redevența calculată, diferența de curs fiind aplicată la valoarea totală (valoare plătită + redevență). Procesul de reevaluare a facturilor în sold ține de asemenea cont de redevențele de pe facturi astfel încât reevaluarea se realizează la valoarea totală în sold (sold factură + sold redevență).