6.6.4. Raportare accize - Centralizator accize

Pentru obținerea rapoartelor necesare la completarea declarațiilor de accize se folosește fereastra Centralizator accize din meniul Contabilitate -> Taxe. Se generează câte un centralizator pentru fiecare lună, astfel:
 • Se apasă butonul  și se completează câmpurile:
 • Nr. document: se completează automat conform secvenței de numerotare definită
 • Tip Document: se selectează din listă Centralizator Accize
 • Data contabilă: de obicei ultima zi din lună, reprezintă data la care se postează în contabilitate centralizatorul
 • Perioadă: se alege luna din listă
 • Data start - Data Stop: se introduce intervalul pentru care se dorește calculul accizelor, de regulă lună întreagă
Pentru generarea centralizatorului de accize, apăsați butonul Generare Centralizator Accize și apoi Start.
 În tab-ul Total Accize vor fi afișate toate tranzacțiile din intervalul selectat pentru care s-au calculat accize, cu următoarele date:
 • Titular;
 • Societate - de pe document;
 • Document - tip, număr, data;
 • Cod acciză - “Codul produsului (aliniat SEEDv1)”;
 • Cantitate mişcată - în UM baza a articolului;
 • Cantitate în UM Aplicată - se afiseaza cantitatea functie de categoria de produs accizabil ( ex. pentru vin si spumant se afiseaza cantitatea miscata in hectolitri, pentru vinars se afiseaza cantitatea miscata in hectolitri grade.
 • Valoare;
 • Valoare valută;

Pentru calculul contribuției la fondurile de sănătate, apăsați butonul
Calcul Contribuție Sănătate, și pentru fiecare cod de produs accizabil pentru care se datorează această taxă, se completează câmpurile: 
 • Cod Produs Accizabil - se alege din lista un cod 
 • Diverse - se alege din listă contul aferent contribuției
 • Taxa fixă - se introduce valoarea taxei, conform legislației în vigoare
 • Valuta taxă fixă - de obicei euro
 • UM aplicare - unitatea de măsură la care se aplică taxa
Tab-ul “Contribuție Sănătate” - afişează rezultatele calculului procesului aferent:
 • Titular - de pe master;
 • Societate - de pe master;
 • Divers - din proces (necesar pentru postare, determinare cont 447.xx);
 • Cod acciză;
 • Cantitate mişcată - neuniform ca UM;
 • Cantitate în UM Aplicată;
 • Taxă fixă - din proces ( 200Euro/HL);
 • Valoare  - rotunjit la întreg;
 • Valoare valută;


Pentru calculul contribuției ANS, apăsați butonul Calcul Contribuție ANS, și pentru fiecare cod de produs accizabil pentru care se datorează această taxă, se completează câmpurile:
 • Cod Produs Accizabil - se alege din lista un cod
 • Diverse - se alege din listă contul aferent contribuției
 • Procent - se introduce procentul aferent taxei, conform legislației în vigoare
Tab-ul “Contribuție ANS” - afişează rezultatele calculului procesului aferent:
 • Titular - de pe master;
 • Societate - de pe master;
 • Divers - din proces (necesar pentru postare, determinare cont 447.xx);
 • Cod acciză;
 • Cantitate mişcată - neuniform ca UM;
 • Cantitate în UM Aplicată;
 • Procent - din proces ( 1% din [Total Acciză - Deducere Sănătate]);
 • Valoare - rotunjit la întreg;
 • Valoare valută;

Pentru calculul deducerii banderolelor consumate, apăsați butonul Calcul Deducere Banderole, și pentru fiecare cod de produs accizabil pentru care se deduc banderole consumate, se completează câmpurile:
 • Cod Produs Accizabil - se alege din lista un cod
 • Diverse - se alege din listă contul aferent contribuției
 • Pret - se introduce prețul unei banderole
Tab-ul “Deducere Banderole” - admite introducere manuală
 • Titular - de pe master;
 • Societate - de pe master;
 • Divers - din proces (necesar pentru postare, determinare cont de venit 7412);
 • Cod acciză;
 • Cantitate banderole = suma cantităţilor mişcate grupat pe cod acciză;
 • Preţ unitar - din proces;
 • Valoare = Cantitate banderole * Preţ unitar(RON), rotunjit la întreg.

Postarea Centralizatorului de Accize

Se postează informaţiile centralizate din taburi/detalii astfel:

Debit: “Accize” (“Excise”) = Credit: “Venit” (“Revenue”)


“Accize” (“Excise”) - se determină din definiţia codului de acciză - tab Contabilitate
“Venit” (“Revenue”) - se determină din definiţia diversului de pe fiecare detaliu în parte.

DOCUMENTEDEBITCREDITREGULI DE POSTARE
Centralizator de Accizecont “Accize” (“Excise”): Cote Accize (ex.446)cont Venit Diverse (“Revenue”): Diverse Cheltuieli (ex. 447XX, 7412)Accize (“Excise”) - se determină din definiţia codului de acciză - tab Contabilitate
Venit (“Revenue”) - se determină din definiţia diversului de pe fiecare detaliu în parte