6.6.3. Calcul accize

Calculul accizelor se efectuează conform legii la punerea în consum a produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal autorizat. În calcul intră doar produsele accizabile, determinate prin setup-ul prezentat la 6.6.2. Setup articole accizabile.
Calculul se produce pe documentele care reprezintă tranzacţii de ieşire dintr-o gestiune marcată ca fiind antrepozit fiscal, gestiune care conține codul de autorizație și căreia i-au fost asociate coduri de produse accizabile :
     
DocumentAcţiune/LimităriObservații
Aviz de Expediţie

Calcul automat, CU posibilitate de intervenţie umană prin alegerea bifei “DAI” (regim suspensiv), editabilă oricând.

Dacă expediţia se face către o adresă de livrare legată de o gestiune care este şi ea antrepozit fiscal autorizat, atunci calculul se efectuează conform regulii de mai sus (se verifică codul de produs accizabil din definiţia gestiunilor), doar dacă bifa “DAI” NU este pusă.

Indicarea la nivel de master document AVIZ şi BON TRANSFER a tranzacţiei în regim suspensiv (fără calcul de accize), prin aplicarea bifei “DAI”. Bifa este editabilă tot timpul! Bifa se va pune (Yes) doar atunci când ieşirea se face dintr-un antrepozit şi intrarea se face în alt antrepozit fiscal. Implicit bifa nu este pusă (No), caz în care accizele se calculează dacă ieşirea se face dintr-un antrepozit fiscal. Dacă gestiunea nu e antrepozit, bifa poate să fie ascunsă, needitabilă.


Folosim aceeaşi relaţie ca şi la documentele oglindă și determinam gestiunea pe care se va genera NIR-ul.


Bon de Transfer

Calcul automat, CU posibilitate de intervenţie umană prin alegerea bifei “DAI”, editabilă oricând.

Dacă transferul se face către o altă gestiune care este şi ea antrepozit fiscal autorizat, atunci calculul se efectuează conform regulii de mai sus (se verifică codul de produs accizabil din definiţia gestiunilor), doar dacă bifa “DAI” NU este pusă
.


Algoritm:

Cantitate produs * coef.Rată multiplicare * Grade alcool pur * Nivel , unde:


  • cantitate produs = “cantitate mişcată” de pe document, (în UM din definiţia articolului, pentru că introducerea pe document poate fi făcută în multe alte UM-uri, deci nu cantitate introdusă!)
  • coef.Rată multiplicare = din definiţia articolului, tab UOM Conversion, conversia cu legătura către UM Aplicare
  • grade alcool pur = din tab nou definiţie articol “Accize” - doar dacă e diferit de 0 sau de null.
  • nivel = din tabela de definiţie “Nivel Acciză”, conform codului şi perioadei de valabilitate.
Rezultatul calculului “Cant*coef*Grade” se ţine la 5 zecimale.

Postarea documentelor cu acciză

Suplimentar faţă de postarea standard a documentelor menţionate în tabelul de mai sus, pentru acele documente pentru care se face calculul de accize, se completează cu următoarea regulă:

Debit: “Cheltuieli cu accizele” (“Excise Expenses”) = Credit: “Accize” (“Excise”)


Din perspectiva valorilor, NU are relevanţă valuta documentului, tipul de curs de pe document sau dacă documentul este sau nu valoric, deoarece valoarea postării accizelor se determină strict din cantitatea de pe document.
Tranzacţiile contabile vor avea valori (RON) şi valori sursă în EUR (de la definiţia cotei) tot timpul, conform calculului din tab “Accize” de pe document. Translatarea pe alte scheme contabile se face standard, dar folosind tipul de curs “Accize” (din definiţia cotei).

DOCUMENTEDEBITCREDIT
Aviz de Expediţie / Bon de Transfercont Cheltuieli cu accizele” (“Excise Expenses”): Cote Accize (ex. 635)cont “Accize” (“Excise”): Cote Accize (ex.446)