6.6.1. Setup accize

Setup-ul inițial în SocrateCloud presupune atribuirea codului de antrepozit societății pentru tipărirea pe documente, definirea și întreținerea codurilor de produse accizabile, definirea și întreținerea cotelor de accize conform legislației, definirea unui tip de curs folosit pentru calculul accizelor, marcarea gestiunilor din cadrul societății ca fiind antrepozite și atribuirea de coduri produse accizabile. 


Atribuire cod accize - societate pentru tipărirea pe documente

În fereastra Societăți din meniul Setup inițial -> Definiri Societăți se deschide din lista afișată societatea - entitatea juridică. Se introduce în câmpul Cod accize din tab-ul Info Societăți codul atribuit de autoritatea competentă.Codul introdus aici va apărea pe formatele de tipărire ale documentelor emise de societatea respectivă ( avize client, facturi client ).

Definirea și întreținerea codurilor de produse accizabile

Codurile produselor accizabile se definesc în SocrateCloud, conform nomenclatorului valabil conform legislației (Nomenclator coduri de produse accizabile) funcție de specificul antrepozitului pentru care societatea este autorizată.

Definirea se realizează în fereastra Coduri Produse Accizabile din meniul Contabilitate -> Taxe, prin completarea câmpurilor:


 • Cod Căutare - se introduce codul produsului (aliniat SEEDv1), așa cum apare în nomenclatorul de produse accizabile;
 • Denumire - se introduce denumirea produsului accizabil ( bere, alcool etilic, țigări);
 • Categorie produs accizabil - se alege din listă categoria din care face parte produsul;
 • UM - unitatea de măsură a produsului accizabil, indicată tot de nomenclatorul de produse accizabile.

Introducere curs folosit la calculul accizelor 

Cursul folosit la calculul accizelor are valabilitate 1 an fiscal şi este publicat la data de 1 Octombrie, pentru anul următor. În SocrateCloud cursul se introduce anual, cel târziu la 31 decembrie pentru anul următor, în fereastra Cursuri schimb din meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate, completând câmpurile:

 • Valuta - valuta sursă, respectiv EUR;
 • Valuta Destinație - se alege din listă RON;
 • Tip Curs - se selectează tipul cursului de schimb (se recomanda definirea unui tip de curs "Accize" pentru cursurile folosite la calculul accizelor în fereastra Tip Curs);
 • Valid de la - se introduce 1 Ianuarie și reprezintă data de la care se va folosi în calculul accizelor;
 • Valid până la - opțional, se poate indroduce o data limită până la care se va folosi cursul;
Rata de multiplicare / împărțire - se introduce cursul comunicat.

Definirea și întreținerea cotelor de accize

Cotele de accize se definesc pentru fiecare cod de produs accizabil introdus în SocrateCloud. Definirea cotelor de accize se realizează în fereastra Cote Accize din meniul Contabilitate -> Taxe prin completarea câmpurilor:


 • Denumire - se introduce denumirea produsului accizabil;
 • Cod Produs Accizabil - se alege din listă codul de produs pentru care se setează cota;
 • UM - se alege din listă unitatea de măsură la care se aplică cota de acciză;
 • Referință - se poate selecta:
  • (nimic) - caz în care calculul se aplică la UM (unitate de măsură) produs transformat în UM aplicare;
  • "Grade Plato" - caz în care se ia în calcul “Grade Plato” ;
  • "Grade Alcool pur" - caz în care se ia în calcul “Grade Alcool pur” din definiția articolului;
 • Valuta - valuta în care se calculează cota - EUR;
 • Valoare Taxă - valoare în euro a taxei stabilită conform legislației;
 • Tip curs - se selecteaza tipul cursului de schimb (se recomanda definirea unui tip de curs "Accize" pentru cursurile folosite la calculul accizelor în fereastra Tip Curs);
 • Valid de la, Valid până la - perioada de valabilitate a cursului de schimb.
În tab-ul Contabilitate se introduce pentru fiecare schema contabilă existentă contul Accize și contul Cheltuieli cu Accize.

Marcarea gestiunilor ca fiind antrepozite și atribuirea codurilor de produse accizabile

Gestiunile autorizate ca fiind antrepozite fiscale trebuiesc marcate în SocrateCloud. Marcarea se realizează în fereastra Gestiuni și Locații din meniul Stocuri -> Definiri Stocuri, astfel:
 • Antrepozit fiscal - se bifează pentru acele gestiuni care sunt declarate ca și antrepozite fiscale;
 • Cod Antrepozit - se introduce codul antrepozitului.


Pentru acele gestiuni care au bifa Antrepozit fiscal, în tab-ul Coduri produse accizabile, în câmpul Cod Produs Accizabil se selectează codul aferent produselor pentru care trebuiesc calculate accize la ieșirea din gestiune. Se introduce câte o înregistrare pentru fiecare cod aferent gestiunii. 


Definire tip document Centralizator Accize

Definirea se realizează în fereastra Documente (Tipuri) din meniul Contabilitate. Se foloseste pentru obținerea rapoartelor necesare la completarea declarațiilor de accize. 
 • Câmpurile Denumire și Text Tipărire se completează cu textul "Centralizator Accize";
 • Se bifează căsuțele Activă și Implicit;
 • Se selectează în câmpul Tip Document Baza valoarea Accize;
 • Se debifează căsuța Tranzacție Vânzare.