6.4. Recalcul taxe

Procesul Recalcul Taxe, localizat în meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate -> Taxe, se utilizează pentru a recalcula valoarea taxei de pe un document finalizat și transferat, după modificarea cotei aferente. Cota de TVA pe o factură (furnizor sau client) poate fi modificată în următoarele condiţii:
 • Nu s-a generat încă jurnal de TVA (declaraţii taxe);
 • În cazul în care s-a generat jurnal de TVA, dar nu s-a finalizat -> se şterge declaraţia pe luna respectivă si se va reintroduce după corecţie;
Sunt disponibili următorii parametri:

 • Taxa - cota din detaliile facturii care a fost modificată și pentru care trebuie recalculată valoarea de pe document;
 • Factura - procesul poate fi rulat pentru o singură factură
 • Data contabilă (interval) - filtru de selecție pentru facturile pentru care se rulează procesul;
 • Tranzacție Vânzare:
  • se selectează pentru facturi client; 
  • se de-selectează pentru facturi furnizor;
Se apasă butonul  Start pentru a rula procesul.

ATENŢIE: 
 • În urma rulării procesului de Recalcul taxe documentele implicate vor redeveni "Netransferate". Acestea pot fi postate/transferate manual sau vor fi preluate automat de către procesorul de contabilitate.
 • Pentru facturi unde lista de prețuri utilizată include TVA (bifa Preț incl. TVA), în urma rulării procesului, prețurile și valoarea totală de pe factură vor ramâne neschimbate. Se modifică doar baza de clacul TVA și valoarea TVA astfel inât sa rezulte valoarea inițială;
 • Pentru facturi unde lista de prețuri utilizate nu include TVA (fără bifa Preț incl. TVA), în urma rulării procesului se schimbă valoarea totală de pe factură. În consecință, dacă factura a fost plătită integral, trebuie șterse și refacute alocările. Detalii în Alocări Plăți-Facturi.
 • Nu se poate recalcula cota de TVA in calup în cazul în care, pentru o perioadă, s-a generat jurnalul de TVA pentru altă societate decât cea de pe documentele pentru care se doreste schimbarea cotei de TVA. În acest caz procesul trebuie rulat individual pentru fiecare factură în parte.