6.3. Reguli aplicare cote TVA

Pentru a respecta prevederile legale trebuie definite categorii şi cote de TVA pentru fiecare speță prevazută în Codul Fiscal aplicabil în țara dumneavoastră. Pentru România se recomandă următoarele definiri: 
 • Categorii Taxe - se definește câte o categorie de taxe pentru fiecare cotă majoră de TVA: 
  • Categorie TVA  24% 20% 19% - conține toate cotele de TVA aplicabile articolelor cărora li se aplică cota de 24% valabilă până în iulie 2010, 20 % valabilă până în decembrie 2016 și 19% începând cu ianuarie 2017
  • Categorie TVA 9% - conține toate cotele de TVA aplicabile articolelor cărora li se aplică cota de 9% 
  • Categorie TVA 5% - conține toate cotele de TVA aplicabile articolelor cărora li se aplică cota de 5% 
  • Categorie TVA scutite - conține cota de TVA aplicabilă articolelor scutite prin lege 
  • Categorie TVA exceptate (în afara Jurnalului de TVA) - pentru operațiuni în afara Jurnalelor de TVA. 
 • Obs. O dată cu modificările de cote de la cota de 24 % la cota de 20 % si începând cu ianuarie 2017 la cota de 19 % este indicat să aveți o singură Categorie de Taxe în care sa fie incluse toate cele 3 cote cu modificările de rigoare la fiecare cotă în parte în ceea ce privește câmpul Valid de la din fereastra Cote Taxe.
 • Cote Taxe - se definește câte o cotă de TVA pentru fiecare speță prevazută în Codul Fiscal, minim una pentru fiecare coloană din componența Jurnalelor de TVA. De exemplu, pentru categoria TVA 19%, se definesc următoarele cote:
  • 19% - cotă de TVA folosită și pentru achiziții, și pentru vânzări, pe teritoriul României, pentru articolele indicate în Codul Fiscal ca având o cotă de 19%. 
  • TI 19% - cotă de TVA folosită în cazul achizițiilor din UE, de tip taxare inversă, pentru articolele indicate în Codul Fiscal ca având o cotă de 19%. 
  • 0% import/export - cote de TVA folosite în relația România - Non UE, pentru articolele indicate în Codul Fiscal ca având o cotă de 19%. 
  • TI 0% - cotă de TVA folosită în cazul vânzări în UE, pentru articolele indicate în Codul Fiscal ca având o cotă de 19%. 
  • "19% la încasare" - cotă de tva și pentru achiziții, și pentru vânzări, pe teritoriul României, pentru tranzacțiile stabilite prin lege ca fiind cu TVA la Încasare.

Începând cu v18.12, sunt aplicate modificări ale cotelor asupra zonelor UE și NON-UE (fiind preluate din adresele de livrare) și sunt separate cotele aferente în cote de bunuri și de servicii, cu posibilitatea preluării în mod automat pe documente.

Acest automatism necesită următorul setup : 
 • pentru cotele de TVA aferente achizițiilor/vânzărilor UE/NON-UE de bunuri trebuie pusă bifa în câmpul ”Aplică Prioritar pt. Bunuri” din fereastra Cote taxe.
                                                                  
                                                                
 •  pentru cotele de TVA aferente achizițiilor/vânzărilor UE/NON-UE de servicii trebuie realizate următoarele pentru a fi preluate automat la selecția articolului pe document:
  • trebuie definite cote distincte, în conformitate cu legislația în vigoare, jurnalele de tva și respectiv declarația D300;
  • acestea nu vor avea setată bifa în câmpul ”Aplică Prioritar pt. Bunuri”.
                                                               
                                                               
 •     în tab-ul Taxe ZIP se indică codului poştal pentru care se aplică taxa respectivă. Valorile folosite vor fi doar "UE" şi "nonUE". 
  • Fiecare taxă care trebuie să se aplice pentru achiziţiile intracomunitare va avea în tab-ul Taxe ZIP, o înregistrare cu valoarea "UE" în câmpul Cod Poştal
                                                        

  • Fiecare taxă care trebuie să se aplice pentru livrările intracomunitare va avea în tab-ul Taxe ZIP, o înregistrare cu valoarea "UE" în câmpul Cod Poştal La.

                                                    

  Aplicabilitatea la nivel de document derivă din determinarea ţării terţului de pe document şi a valorii din câmpul ”UE/NONUE” din definirea locaţiei terţului de pe document. Dacă în definirea cotei s-a indicat ”Utilizează Adresa de livrare” atunci se va utiliza adresa de livrare dacă există pe document (ex: pentru comenzi).  
OBS
Câmpurile ”Cod Poștal” (pentru livrări) și ”Cod Poștal la” (pentru achiziții) se vor completa cu prima cifră a codului poștal al societății.
!!! Pentru setup-ul corect, codul poștal al societății trebuie completat obligatoriu, în intregime atât în fereastra ”Societăți”, tabul ”Info Societăți”, câmpul ”Adresă” cât și în fereastra "Gestiuni și locații" în câmpul ”Adresă”.

                                                                             

Dacă există tranzacții pe mai multe societăți, se pot adăuga mai multe linii pe cote taxe în tab Taxe ZIP.
                                                            În tabelul următor sunt indicate majoritatea cotelor de TVA aplicabile conform ultimului Cod Fiscal, inclusiv corespondența pe coloanele Jurnalelor de TVA de cumpărări şi vânzări:

 Denumire Cotă Descriere Categorie Taxă Taxare InversăImplicit V / CExceptat taxe Nivel consolidare Taxă părinte Rata Cod poştalCod poştal La  ŢaraŢara destinaţie  Col.
JC
 Col.
JV
 20% Produse şi servicii cu tva 20% tranzacţionate în RO TVA 20%  Da Ambele    20   România România 6,7 6,7
 20% la încasare Produse şi servicii cu tva 20% la încasare, tranzacţionate în RO TVA 20%   Ambele    20   România România 11,12 11,12
 9% Produse şi servicii cu tva 9% tranzacţionate în RO TVA 9%  Da Ambele    9   România România 6,7 6,7
 9% la încasare Produse şi servicii cu tva 9% la încasare, tranzacţionate în RO TVA 9%   Ambele    9   România România 11,12 11,12
                
 TI 20% Vânzare Operaţiuni supuse taxării inverse (bunuri şi servicii) TVA 20% Da  Vânzări    0   România România  8
                
 0% UE S CDD Prestări servicii intracomunitare, scutite cu drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0  UE România   15
 0% UE S FDD Prestări servicii intracomunitare, scutite fără drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0  UE România   16
 0% SCDD. art.143,lit.a,d Livrări intracomunitare de bunuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d)
 SCUTITE   Vânzări    0  UE România   17
 0% SCDD. art.143,lit.b,c Livrări intracomunitare de bunuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) SCUTITE   Vânzări    0  UE România   18
 0% Export B CDD Exporturi de bunuri, scutite cu drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0   România   19.1
 0% Export S CDD Prestări de servicii, scutite cu drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0   România   19.2
 0% Vânzare CDD Livrări/prestări (RO) scutite cu drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0   România România  19.3
 0% Vânzare FDD Livrări/prestări scutite fără drept de deducere SCUTITE   Vânzări    0   România   20
                
 0% import nonUE B Import de bunuri TVA 20%   Cumpărări    0  nonUE  România 8 
 0% TVA in vama Import de bunuri TVA 20%   Cumpărări    0  nonUE  România 9 
                
 Neimpozabile Operaţiuni neimpozabile în România NEIMP   Ambele    0     15.2 21
                
 TI 20% UE B Achiziţii intracomunitare de bunuri (tva 20%) (identic se defineşte un set şi pentru 9%) TVA 20%   Cumpărări  Da  0 UE   România 16,17 
TI 20% UEB+(4426)  TVA 20%   Cumpărări   TI 20% UE B 20 UE   România 16,17 
TI 20% UEB- (4427)  TVA 20% Da  Cumpărări   TI 20% UE B -20 UE   România 16,17 
                
 TI 20% UE S Achiziţii intracomunitare de servicii (tva 20%) TVA 20%   Cumpărări  Da  0 UE    România 18,19 
 TI 20% UES+(4426)  TVA 20%   Cumpărări   TI 20% UE S 20 UE   România 18,19 
 TI 20% UES- (4427)  TVA 20% Da  Cumpărări   TI 20% UE S -20 UE   România 18,19 
                
 0% UE B Achiziţii intracomunitare de bunuri scutite SCUTITE   Cumpărări    0 UE   România 20.1 
 0% UE S Achiziţii intracomunitare de servicii scutite SCUTITE   Cumpărări    0 UE   România 20.2 
 Neimpozabile UE Achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii neimpozabile NEIMP   Cumpărări    0 UE   România 21 
                
 TI 20% nonUE- art.150 Achiziţii pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (altele decât UE)
 TVA 20%   Cumpărări  Da  0 nonUE   România 22,23 
 TI 20% nonUE+(4426)  TVA 20%   Cumpărări   TI 20% nonUE- art.150 20 nonUE   România 22,23 
 TI 20% nonUE- (4426)  TVA 20%   Cumpărări   TI 20% nonUE- art.150 -20 nonUE   România 22,23 
                
 TI 20% RO - art.160 Taxare inversă conform art.160, pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA TVA 20%   Cumpărări  Da  0   România România 24,25 
 TI 20%+art.160 (4426)  TVA 20%   Cumpărări   TI 20% RO - art.160 20   România România 24,25 
 TI 20%- art.160 (4427)  TVA 20% Da  Cumpărări   TI 20% RO - art.160 -20   România România 24,25 

               
 Fără TVA Fără TVA - exceptat taxe, în afara jurnalelor de TVA FĂRĂ TVA  Da Ambele Da   0      


Definire Taxare inversă pentru achiziţii

Se defineşte o taxă care se aplică tuturor situaţiilor în care un articol este achiziţionat dintr-o ţară membră UE sau non UE, fără a fi nevoiţi să definim câte o taxă pentru fiecare ţară în parte, astfel: 

În definirea locaţiilor terţilor există câmpurile numite UE/NONUE şi În Uniunea Europeană
 • Câmpul În Uniunea Europeană se bifează pentru terți cu locația în UE şi 
 • Câmpul UE/NONUE va fi folosit şi completat cu valorile "UE" sau "nonUE" pentru fiecare terț extern în parte. 
  • Fiecare terţ din ţările membre UE vor avea în definiţia locaţiei, în câmpul UE/NONUE valoarea "UE". 
  • Fiecare terţ din ţările non membre UE vor avea în definiţia locaţiei, în câmpul UE/NONUE valoarea "nonUE".
  • Terţii din România vor avea în definiţia locaţiei câmpul UE/NONUE necompletat. 
În definirea taxelor există tab-ul Taxe ZIP. Acesta va fi folosit pentru indicarea codului poştal pentru care se aplică taxa respectivă. Valorile folosite vor fi doar "UE" şi "nonUE". 
 • Fiecare taxă care trebuie să se aplice pentru achiziţiile intracomunitare va avea în tab-ul Taxe ZIP, o înregistrare cu valoarea "UE" în câmpul Cod Poştal
 • Fiecare taxă care trebuie să se aplice pentru livrările intracomunitare va avea în tab-ul Taxe ZIP, o înregistrare cu valoarea "UE" în câmpul Cod Poştal La
Aplicabilitatea la nivel de document derivă din determinarea ţării terţului de pe document şi a valorii codului poştal din definirea locaţiei terţului de pe document. 

Definire TVA la Încasare

Pentru a răspunde legislației în vigoare referitoare la TVA la încasare se vor efectua următoarele setări:

    A. Pentru societățile care sunt înregistrate în Registrul operatorilor cu TVA la încasare (ANAF), se va aplica bifa de la nivel de tab Info Societate din definire Societăţi, denumită "TVA la încasare" (Tax Delayed). Aceasta se va pune şi întreţine manual de către contabil. Se ridică bifa, manual, din a doua perioadă fiscală de după depăşirea pragului de 2.250.000 ron.

    B. Pentru celelalte societăți care au doar tranzacţii de aprovizionare de la firmele înregistrate în Registrul operatorilor cu TVA la încasare (ANAF), se va aplica bifa de la nivel de Terţi, denumită "TVA la încasare". Aceasta se va pune şi întreţine manual de către contabili, care în fiecare lună verifică registrul ANAF cu înregistraţii pentru TVA la încasare. Pentru rapiditate, se poate folosi procesul denumit "Actualizare status Terţi "TVA la Încasare"" ce se regăseşte în meniul Contabilitate / Definiri Contabilitate / Taxe. Pentru acesta, operatorul trebuie să descarce fişierul pus la dispoziţie pe site-ul ANAF la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/TVA_incasare/ultim_aaaallzz.zip, unde "aaaa" se înlocuieşte cu anul, "ll" cu luna şi "zz" cu ziua curentă, reprezentând momentul la care se face verificarea. Fişierul în formă arhivată .zip trebuie dezarhivat, iar în procesul "Actualizare status Terţi "TVA la Încasare"" se va folosi doar fişierul denumit "istoric.txt". Procesul admite două variante de rulare, "Simulare" sau execuţie. În situaţia de simulare procesul returnează doar un raport cu eventualele modificări pe care le-ar realiza. Dacă se consideră corecte, procesul se poate rula fără bifa de "Simulare". caz în care va ridica sau pune bifa "TVA la încasare" în definiţia terţilor pe care îi regăseşte sau nu după CUI în fişierul "istoric.txt".

    C. Se definesc Cote noi de TVA, separat de tip Cumpărare şi de tip Vânzare, cu bifa TVA la încasare.
 • "20% la încasare" - trebuie încadrată în Categoria TVA20 
 • "9% la încasare" - trebuie încadrată în Categoria TVA9 
Atenţie: articolele au în definiţie o Categorie TVA, deci definiţia noilor cote şi apartenenţa la o categorie sunt foarte importante.

În tab-ul Contabilitate contul “TVA neexigibilă” se va completa cu contul 4428 din planul de conturi. Contul trebuie definit dacă nu exista până acum în planul de conturi. Restul conturilor rămân nemodificate. Contul nou va fi definit şi pe Schema contabilă la conturi implicite.

Limitare: începând din 01.01.2013 NU mai trebuie setată schema contabila cu "TVA neexigibilă" (cea care se aplica la NIR), pentru ca e incompatibilă cu noul sistem. → Setup-ul pe schema contabilă va fi modificat astfel încât să fie util pentru acei clienţi mici (sub 500K) care vor aplica TVA la încasare.

    D. La nivel de Tip Document, pentru Factură Furnizor (AP Invoice) şi respectiv Factură Client (AR Invoice) se va defini un câte un tip nou, distinct de factură strict pentru tranzacțiile pentru care se aplică “TVA la încasare”. Acest tip de document răspunde la următoarele:
 • oferă posibilitatea de a filtra uşor facturile care au tva la încasare (relativ la exigibilitate, în cazul acesta); 
 • oferă operatorului de facturi să decidă punctual dacă tranzacţia respectivă se încadreză în continuare în mecanismul de “TVA la încasare” - în urma verificării pe registrul operatorilor cu tva la încasare; 

Regula de aplicare cote tva pe Factura Furnizor

Dacă Terţul (Furnizorul) are pusă bifa TVA la încasare, automat, pe toate articolele de pe factura terţ-ului respectiv se va aplica prioritar cota cu aceeasi bifă, din Categoria TVA din definiţia articolelor respective (9% sau 20% la încasare). Aceeaşi regulă se aplică şi dacă Societatea pe care se operează documentele are pusă bifa TVA la încasare

Excepţie: dacă există articole pe factură care au în definiţie o Categorie TVA care NU conţine nicio cotă cu bifa "TVA la încasare", atunci se va aplica cota de TVA ca şi până acum (implicit din categorie). Este speţa articolelor scutite de TVA (au categorie TVA distincta), sau articolelor pentru care se aplică taxarea inversă (au categorie TVA distinctă). 

Cotele se înscriu în tab-ul Taxe. Subordonat tab-ului Taxe de pe Factura Furnizor, se vor putea vizualiza înregistrările din ecranul "TVA exigibilă". Aici se vor înscrie înregistrări în urma rulării unui proces nou, specific, de calcul deductibilitate tva la facturile cu TVA la încasare.

Postarea Facturii Furnizor

Doar pentru taxele cu cotele de TVA marcate cu TVA la încasare se va folosi pe Debit contul definit în "TVA neexigibilă/Tax Expense" din definiţia cotei (4428). 

Regula de aplicare cote tva pe Factura Client

Dacă Societatea are pusa bifa TVA la încasare, automat, pe toate articolele de pe factura clientului respectiv se va aplica prioritar cota cu aceeaşi bifă, din Categoria TVA din definiţia articolelor respective (9% sau 20% la încasare). 

Excepţie: dacă există articole pe factură care au în definiţie o Categorie TVA care NU conţine nicio cotă cu bifa "TVA la încasare", atunci se va aplica cota de TVA ca şi până acum (implicit din categorie). Este speţa articolelor scutite de TVA (au categorie TVA distincta), sau articolelor pentru care se aplică taxarea inversă (au categorie TVA distinctă). 

Cotele se înscriu în tab-ul Taxe. Subordonat tab-ului Taxe de pe Factura Client, se vor putea vizualiza înregistrările din ecranul "TVA exigibilă". Aici se vor înscrie înregistrări în urma rulării unui proces nou, specific, de calcul deductibilitate tva la facturile cu TVA la încasare. 

Postarea Facturii Client

Doar pentru taxele cu cotele de TVA marcate cu TVA la incasare se va folosi pe Credit contul definit în "TVA neexigibilă/Tax Expense" din definiţia cotei (4428). 
Pentru modul de calcul al TVA exgibilă consultaţi secțiunea Definire TVA la încasare.