6.2. Cote

Cota de taxă reprezintă cota TVA utilizată la nivel de detaliu document pentru calculul valorii TVA. Mai multe cote de TVA intră în componența unei categorii de taxe.

Fereastra Cote Taxe, din meniul Contabilitate -> Definiri Contabilitate, permite definirea și întreținerea cotelor de TVA utilizate pentru fiecare speța fiscală activă în conformitate cu legislația în vigoare:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/06-taxe/6-2-cote/6.2.%20Cote.png

 • Denumirea - reprezintă textul cotei de TVA care va fi tipărit pe document (e.g. "24%");
 • Descrierea - câmp opțional cu detalii referitoare la utilizarea cotei respective;
 • Activă - indică dacă taxa este activă în sistem;
 • Implicit - se bifează pentru ca această rată a taxei să fie utilizată cu predilecție în cadrul unei categorii;
 • Categoria de Taxe - se selectează categoria căreia îi aparține această cotă;
 • Valid de la - data începând de când poate fi utilizată această cotă. Dacă sunt identificate mai multe cote ale taxei, sistemul o va utiliza pe cea cu data cea mai recentă;
 • Exceptat taxe - se bifează dacă această taxă va fi utilizată numai atunci când un terț este setat în definirea lui ca fiind exceptat taxe (daca se bifeaza facturile care vor sta pe aceasta taxa nu vor aparea in jurnalul de vanzari sau cumparari);
 • Certificat Taxe - se bifează pentru acele taxe care intră în declarațiile 394 și 390;
 • Nivel document - se bifează doar în situația în care se dorește ca taxa să fie calculată pe baza totalului documentului în loc de însumarea taxelor de la nivel de detaliu. Dacă această căsuță nu este selectată, taxele sunt calculate la nivel de detalii document. Deoarece legislația română prevede ca pe factura fiscală taxele să fie evidențiate pe fiecare linie în parte recomandăm a nu se bifa căsuța Nivel document.
 • TVA la Încasare - se bifează doar pentru cotele de TVA specifice folosite în tranzacțiile (achiziție sau vânzare) stabilite prin lege ca fiind cu "TVA la încasare".
 • Nivel consolidare - se bifează în cazul în care această taxă va fi o Taxă Părinte. Se aplică pentru cotele de TVA de tip taxare inversă
 • Use Shipping Address - se verifică datele din adresa de livrare în locul adresei de facturare. În cazul aplicării bifei, la facturare (livrare) se aplică cota de taxă aferentă locului din adresa de livrare; 
        ex. Se facturează unui terț din Germania (UE), dar livrarea se face în China  
            Dacă se bifează câmpul "Use Shipping Address" pe cota taxă 0% Export B CDD și se face și set-up la nivel de Taxe ZIP și Locație Terț, atunci aceasta este cota adusă automat pe document (vezi Reguli aplicare cote TVA)
 • Taxare inversă - se bifează doar pentru taxele ce intră în definiția taxei compuse de tip taxare inversă. 
 • Articol de tip produs - la bifarea acesteia se autocompletează in factură cota de TVA setată pe tipul de articol.
  • dacă este setată atunci această cotă se va aplica cu prioritate articolelor de tip produs, iar dacă nu este setată se va aplica cu prioritate serviciilor (sau cheltuielilor). Diferența apare atunci când, din aplicarea regulilor de determinare a cotei de tva rezultau mai multe cote aplicabile, acum se adaugă și regula de determniare a tipului de articol (produs sau serviciu), pentru a aplica cota de tva cât mai exact.
 • Taxă Părinte - se selectează în cazul în care se formează taxe compuse, opțiune folosită în special pentru taxare inversă.
 • Vânzare/Cumpărare - se selectează pentru a indica dacă această taxă este utilizată pentru Achiziții sau Vânzări.
 • Rată - indică procentul cotei de TVA aplicată; în situația cotei de taxare inversă procentul introdus este negativ.
 • Indicator Taxă - denumire scurtă pentru taxă care apare pe documentele tipărite
 • Ţara (sursă) şi (Ţara) Destinaţie - completate pentru a obține algoritmul de aplicare automată a cotei de TVA corespunzătoare tranzacției respective. Sunt comparate cu datele din adresa de facturare sau din adresa de livrare dacă a fost pusă bifa Use Shipping Address.
 • Regiune (sursă) şi (Regiune) Destinaţie - completate pentru a obține algoritmul de aplicare automată a cotei de TVA corespunzătoare tranzacției respective. Sunt comparate cu datele din adresa de facturare sau din adresa de livrare dacă bifa Use Shipping Address a fost pusă.
 • Indicator casă de marcat - se introduce codul corespunzător cotei de pe casa de marcat.
Tab-ul Taxe Zip se utilizează pentru a completa sau modifica regulile referitoare la aplicarea cotelor de TVA determinat de codul poştal asociat. 
 • Activ - indică dacă această regulă este aplicabilă;
 • Cod Poştal (sursă), Cod Poştal La (destinaţie) - locaţiile poştale de la care începe şi unde se termină aplicabilitatea acestei taxe.
Dacă nu există înregistrări în tab-ul Taxe ZIP al taxei, atunci taxa se aplică tuturor codurilor poştale.

Tab-ul Contabilitate se utilizează pentru a vizualiza şi modifica combinaţiile contabile referitoare la această cotă. Combinaţiile contabile sunt precompletate automat din definiţia schemei contabile. Utilizatorul poate modifica combinaţiile implicite:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/06-taxe/6-2-cote/6.2.%20Contabilitate.png
 • Contul TVA colectată - se alege contul aferent taxei colectate (ex. 4427)
 • Contul TVA deductibilă - se alege contul aferent taxei deductibile (ex. 4426)
 • Contul Taxă neexigibilă - se alege contul aferent taxei neexigibile (ex. 4428)
 • Contul TVA de plată - se alege contul aferent TVA de plată (ex. 4423)
 • Contul TVA de recuperat - se alege contul aferent TVA de recuperat (ex. 4424)