5.5. Proprietăți

Stabilirea de atribute ajută în identificarea sau urmărirea unor articole specifice. Există două tipuri de seturi de proprietăţi, proprietăţi de circumstanţă şi proprietăţi generale:
 • un set de proprietăţi de circumstanţă identifică o stare specifică a unui articol. De exemplu, numărul de serie al unui computer;
 • un set de proprietăţi necircumstanţiale este utilizat pentru căutare, cum ar fi mărimea sau culoarea unei cămăşi. 
Un set de proprietăţi este format din unul sau mai multe atribute. Acestea pot fi: lot, număr de serie, data garanţiei sau orice altă proprietate definită de utilizator. Pentru lot şi număr de serie se pot defini modalități de alocare a numerelor. Pentru a defini seturi de proprietăți, în primul rând trebuie definite următoarele înregistrări de bază: Atribuire Număr Lot, Număr de serie şi Atribute


Seturi de Proprietăți

Seturile de atribute cuprind unul sau mai multe atribute ce pot fi asociate unui articol. Un singur atribut poate fi utilizat în mai multe seturi de atribute. Valorile introduse pentru un set de atribute identifică fie un articol, fie o situație unică a acestuia (instanță din stoc). Pentru a crea sau modifica un set de atribute, se deschide fereastra Set de proprietăți, localizată în meniul Stocuri -> Atribute articol. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • DenumireDescriere - se utilizează pentru a identifica setul de atribute în sistem;
 • Activ - indică dacă înregistrarea este activă în sistem; 
Următoarele câmpuri se utilizează pentru a defini o proprietate de tip lot în cadrul setului de proprietăți:
Următoarele câmpuri se utilizează pentru a defini o proprietate de tip "serie" în cadrul setului de proprietăți:
 • Număr serie - dacă se bifează setul de proprietăți va conține un număr de serie; 
 • Alocare Număr Serii - permite selecția unei reguli de alocare a numerelor de serie. Detalii în Atribuire număr de serie;
 • SerNO Char Start, SerNO Char Stop - suprascriu caracterul "#" afișate în mod implicit înainte și după numărul de numărul de serie;
Următoarele câmpuri se utilizează pentru a defini o proprietate de tip "Dată Garanție" în cadrul setului de proprietăți:
 • Data Garanţie dacă se bifează setul de proprietăți va conține data de garanție a articolului;
 • Zile Garanţie - se utilizează de pentru calculul automat al datei: Data Garanție = Data Curentă (data definirii setului) + Zile Garanție;
 • Obligativitatea Data Garanţie - dacă se bifează, data garanției va fi obligatorie în momentul definirii setului de proprietăți pentru articol. 

Alte câmpuri:

 • Proprietate Instanţă - dacă se bifează, acest set de proprietăți va putea fi alocat unei instanțe din stoc a unui articol;
 • Obligativitate Tip  - indică când va fi necesară selecția atributelor pentru un articol. Sistemul obligă completarea informațiilor referitoare a setul de proprietăți pe documente, în funcție de opțiunea selectată:
  • "Nu e obligatoriu";
  • "La livrare" - pe avize de expediție;
  • "Tranzacții Materiale" - pe documente ce reprezintă mișcări de stoc;
  • "Mereu obligatoriu" - pe toate documentele;
 • Lot Fifo - dacă se bifează, acest set de proprietăți va fi folosit pentru articole care au intrări la momente diferite, pe același lot, cu prețuri diferite. Această opțiune face ca descărcarea de gestiune să se realizeze FIFO, din același lot prin crearea de loturi multiple cu aceiași denumire, caz în care pe NIR, COF și BP tot timpul se vor crea loturi cu instanțe noi chiar dacă se introduce un lot existent din listă. Lotul FIFO funcționează doar dacă se introduce/scrie din nou lotul și NU se selectează din lista loturilor existente.

Tab-ul Proprietate Utilizată se utilizează pentru a gestiona atributele definite de utilizator. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Proprietate - proprietățile disponibile se definesc în fereastra Proprietăți;
 • Activ - indica dacă înregistrarea este activă în sistem. 
 • Secvență - determină ordinea în care vor fi afișate proprietățile în fereastra de selecție.


Control Lot

Fereastra Control Lot, localizată în meniul Stocuri -> Atribute articole, se utilizează pentru a defini modul de alocare al numerelor de lot. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • DenumireDescriere - sunt utilizate pentru a identifica înregistrarea în sistem;
 • Activ - indică dacă această înregistrare este activă în sistem; 
 • Nr. Start - primul număr de lot;
 • Increment - determină secvența de numerotare: Nr Următor = Nr Curent + Increment;
 • Nr. următor - pe măsură ce sunt alocate numerele de lot, sistemul va actualiza acest câmp;
 • PrefixSufix - text adăugat înainte și respectiv după numărul din secvența pentru a obține numărul de lot;
Se folosește tab-ul Exclude dacă sunt cazuri în care ca utilizatorul nu poate să creeze un nou Lot. Se selectează o Tabelă în care utilizatorul nu are voie să creeze noi loturi. Căsuţa Tranzacţie Vânzare determină tipul de înregistrări din tabelă pentru care se exclude alocarea unui număr de lot.

SocrateCloud oferă posibilitatea de aloca loturi predefinite, pentru producție. Loturile predefinite se gestionează în fereastra Lot și se pot selecta în câmpul Instantă Set Proprietăți din detaliul unui bon de primire.


Serii produse

Fereastra Serii produse, localizată în meniul Stocuri -> Atribute Articole, se utilizează pentru a defini reguli de atribuire a numerelor de serie. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • DenumireDescriere - sunt utilizate pentru a identifica înregistrarea în sistem;
 • Activ - indică dacă această înregistrare este activă în sistem; 
 • Nr. Start - primul număr de serie;
 • Increment - determina secvența de numerotare: Nr Următor = Nr Curent + Increment;
 • Nr. următor - pe măsură ce sunt alocate numerele de serie, sistemul va actualiza acest câmp;
 • PrefixSufix - text adăugat înainte și respectiv după numărul din secvență pentru a obține numărul de serie;
Se folosește tab-ul Exclude dacă sunt situații în care utilizatorul nu poate să creeze un nou număr de serie. Se selectează Tabela în care utilizatorul nu are acces pentru a crea noi numere de serie. Căsuţa Tranzacţie vânzare determina tipul de înregistrări din tabela pentru care se exclude alocarea unui numar de serie.

Proprietăți

Proprietățile articolului sunt elemente de descriere ale unui articol. Ele sunt utilizate pentru a căuta articole de un anumit tip. Prin alocarea de proprietăți se oferă posibilitatea localizării rapide a articolelor, în funcție de cerințele utilizatorului. De exemplu: un furnizor vinde tricouri. Ele pot avea 3 stiluri, 5 culori şi 4 mărimi. Stilul, culoarea şi mărimea sunt ale unui tricou. Fiecare combinaţie unică a acestor atribute identifică un articol unic achiziţionat sau vândut. În momentul în care lansează o comandă, clientul nu achiziţionează un tricou, ci mai degrabă un Tricou de mărime mică, cu mâneci scurte, roşu.

Pentru a crea sau modifica o proprietate, se deschide fereastra Proprietate, din meniul Stocuri -> Atribute articol -> Proprietate. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Denumire, Descriere - se utilizează pentru a identifica înregistrarea în sistem;
  • Obs: în denumirea proprietăţilor (în special cu tip valoare Număr sau Listă) nu trebuie utilizate caractere speciale (e.g. ''/<>;');
 • Activ - indică dacă înregistrarea activă în sistem; 
 • Tip val proprietate:
  • "Listă" - proprietatea va fi selectată dintr-o listă de valori definite în tab-ul Valoare Proprietate;
  • "Număr" - se poate introduce un număr;
  • "String (max 255)" - se poate introduce un text de până la 255 de caractere;
  • ”Text (max 2000)” - se poate introduce un text de până la 2000 de caractere (începând cu v16.09);
 • Proprietate Căutare - proprietatea se adaugă unei căutări predefinite de proprietăți. Detalii în Căutare de proprietăţi;
 • Obligatoriu dacă se bifează, această proprietate trebuie selectată la definirea proprietăților specifice unui articol;
 • Proprietate Instanţă - dacă se bifează, acest atribut poate fi alocat unei instanțe din stoc a unui articol;
Un exemplu în acest sens ar putea fi numărul de serie de pe un articol care va fi utilizat pentru a urmări garanţia sau pentru regăsirea de informaţii. Este utilizat atunci când se doreşte obţinerea de informaţii legate de persoana care a achiziţionat o anumită variantă a acelui articol. Această căsuţă nu va fi utilizată pentru proprietăţi de tip Culoare, Mărime sau Stil (pentru că nu este important ca informaţie cine a achiziţionat un tricou mic, roşu).

Alocare Proprietăți

Proprietățile pot fi alocate în momentul definirii de articole, comenzi, recepții sau comenzi de producție. 

Pentru a aloca un set de proprietăți unui produse, la definirea acestuia, în câmpul Set Proprietăți, din fereastra Articolse selectează un set de proprietăți din lista afișată. 

Pentru a selecta proprietățile unui articol, se apasă butonul  din dreptul câmpului Atribute Set Instance, de pe liniile de document care conțin articolul respectiv. Va fi afișată fereastra Instanță set Proprietăți, care permitea selecția proprietăților articolului. Câmpurile afișate în fereastră sunt determinate de setul de proprietăți selectat la definirea articolului:


Se selectează valorile corespunzătoare din listă. Se apasă OK pentru a salva valorile selectate. 

Aceste proprietăţi sunt definite când articolele sunt recepţionate (Numere de Lot de exemplu), când sunt transportate (Numere de serie de exemplu) sau în timpul procesului de producţie (de exemplu Ciclu de facturare). Informaţii referitoare la alocarea proprietăţilor în momentul Recepţiei se află în capitolul Aprovizionare, selectarea articolelor cu proprietăţi la momentul vânzării se află în capitolul Vânzări, iar informaţii referitoare la alocarea de proprietăţi în producţie se află în capitolul Stocuri.

Dacă între timp o anumită valoare a unei proprietăţi devine inactivă, aceasta rămâne vizibilă în seturile specifice în care a fost cuprinsă, însă nu mai poate fi folosită pentru formarea de seturi de proprietăți specifice noi.

Căutare Proprietăți (neimplementat)

Căutarea de proprietăţi oferă posibilitatea combinării de mai multe proprietăţi într-o singură căutare. De exemplu, pot fi stocate tricouri cu mărimi mici, medii şi largi, pe când tricourile lungi ar putea fi disponibile cu mărimile X, XL şi XXL. Vor fi definite proprietăți separate, astfel încât unui tricou să nu i se aloce valoarea proprietate XXL. În acelaşi timp, s-ar putea dori căutarea tuturor tricourilor cu mărime Mare. Prin combinarea proprietăţilor, aceastea pot a fi alocate cu ușurință unui articol.

Pentru a crea sau modifica o căutare de proprietăţi se deschide fereastra Proprietăţi de Căutare din meniul Stocuri -> Atribute articol. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Denumire, Descriere - se utilizează pentru a identifica înregistrarea în sistem;
 • Activ - indică dacă această înregistrare este activă în sistem; 
Tab-ul Proprietăţi Legate (read only) - afișează proprietățile alocate la această căutare în fereastra Proprietate.