5.1. Introducere Articole

Fereastra Articole permite definirea tuturor articolelor utilizate de către o societate (articolele puse în vânzare, sau cele utilizate la fabricarea altor articole și articolele achiziționate). Pentru a putea utiliza corect un articol, în definirea acestuia sunt obligatorii următoarele câmpuri:
 • Categorie Articole - conține definiții contabile care vor fi moștenite de către articol; 
 • Categorie Taxă - determină cota de TVA folosită;
 • Unitatea de Măsură - unitatea de măsură de bază/implicită;
 • Tip Articol - se selectează o valoarea fixă: Produs, Cheltuiala, Serviciu sau Resursă;
 • Listă de preturi - pot fi definite mai multe pentru același produs. Se selectează în tab-ul Preturi.
În fereastra Articole sunt disponibile urmatoarele câmpuri:
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-5-articol/Articole1.PNG
 • Titular - titularul de care aparține articolul;
 • Societate - societatea de care aparține articolul. Se selectează la definirea articolului, în funcție de rol. 
  • societatea unui articol poate fi modificată ulterior cu ajutorul procesului Societate-Articol din meniul ArticoleProcesul permite schimbarea societății pentru un articol SAU o categorie de articole și entitățile dependente; Atenție: dacă se setează parametrul Categorie articol, procesul va modifica societatea tuturor articolelor din acea categorie, fără a mai ține cont de parametrul Articol.
 • Cod Căutare - în cazul în care nu este completat. În cazul în care nu există o codificare interna sistemul va atribui automat un cod numeric.
 • Nr. Versiune - optional/descriptiv - folosit în principal în industria IT, producție editorială;
 • Denumire - se introduce o denumire pentru articol. Dacă schimbați denumirea pentru unui articol și aveți un sistem multilingv va trebui sa modificați denumirea articolului și pentru traduceri din tab-ul Traducere;
 • Descriere/Comentariu/Note - note/descrieri suplimentare; Începând cu v19.01, textul completat pe articol în acest câmp Notă document va fi preluat automat pe detaliile documentelor.
 • UPC/EAN - cod de bare universal/număr european al articolului (necesar pentru procesări date cu dispozitive - HandHeld);
 •  buton Generează Cod de bare (v16.09) - permite generarea unui cod de bare unic, care va fi completat automat in câmpul UPC/EAN;
  • pentru a genera o valoare unică, procesul ține cont de valoarea codului de bare pentru restul articolelor introduse în sistem;
  • butonul este activ doar docă nu există o valoare completată în câmpul UPC/EAN;
 • SKU - informativ - Stock Keeping Unit (UM in care se tine stocul)
 • Producător, Model - opționale - Producător/Tip Model;
 • Permis Utilizare - indică daca un permis sau o metodă de autorizare smilară este necesară pentru utilizarea sau execuția unui produs, resursa sau linie de comandă de lucru.
 • Căsuța Activă - Un articol se poate inactiva doar în momentul în care stocul+comenzile (rezervările) sunt 0. Din momentul inactivării articolul nu se mai selectează pe documente, istoricul tranzacțiilor rămânând neschimbat. În implementarea curenta SocrateCloud, în momentul inactivării unei entități, aceasta nu mai poate fi folosita nici pentru selecții (filtre în rapoarte), nici pentru introduceri de documente. Entitatea inactivata se va vedea doar pe ferestrele de afișare a documentelor ce o conțin, însa fără posibilitatea de a filtra după entitatea inactivatăÎncepând cu versiunea 15.03 va fi blocata acțiunea de anulare și stornare a oricărui document care conține cel putin un articol - devenit intre-timp inactiv. Pentru a efectua totuși operația de anulare sau stornare articolul va putea fi reactivat - imediat după anulare acesta se va inactiva.
 • Nivel Consolidare - dacă se bifează aceasta înregistrare va fi utilizată pentru consolidarea altor articole în cadrul rapoartelor din SocrateCloud;
 • Categoria articolului primul nivel de clasificare pentru articol. Conține definiții contabile care vor fi moștenite de către articol. Detalii în Categorie Articol;
 • Subcategorie Articol - nivel subordonat categoriei (definirea de subcategorii si de legături intre categorii și subcategorii se realizează în fereastra Subcategorii Articole)
 • Categorii și Subcategorii Capex-Opex - nivel de clasificare a articolelor folosit la generarea de rapoarte rapoarte Capex-Opex. Detalii în Rapoarte Trezorerie;
 • Tip Familie - nivel de clasificare a articolelor în SocrateCloud;
 • Familie Articole - nivel subordonat tipului de familie (definirea de familii și de legături intre familie și tip  se realizează în fereastra Familie Produs);
 • Clasificare - se introduce o clasificare de tip A, B, C;
 • Încadrare Tehnică (cod NC) utilizat pentru livrările/achizițiile de cereale și plante tehnice;
 • Nivel Discount - nivele de discount primite de la furnizor. Se foloseste doar dacă exista activata componenta SRPD (rapid delivery);
 • UM Ofertă, Coef. UM Ofertă - unitate de măsură folosită pe oferte și coeficientul acesteia. Detalii în Extensie - Ofertare;
 • Categorie taxa - cota de TVA implicita care se va completa automat pe documentele operaționale. Detalii în Categorii de taxe;
 • Taxă verde - se selecteaza din listă taxa verde corespunzătoare. Detalii în Taxa Verde;
 • UM - unitatea de măsură de baza/implicită. Detalii în Unități de Măsură
  • începând cu v16.06 nu se mai pot modifica unitățile de măsură de bază pentru articole care au stoc, prețuri, reguli de aprovizionare, reguli de reaprovizionare, unități de măsură alternative sau alocări articol-celulă. Deși a existat această posibilitate, nu a fost niciodată suportată. Unități de de măsură alternative pentru un articol se definesc prin intermediul conversiilor;
 • Reprezentant - managerul de produs, persoana care gestionează informații despre articol. Reprezentantul poate fi actualizat pentru mai multe articole, în funcție de categorie și proprietăți, folosind procesul Actualizare Reprezentant pe Articol;
 • Tip Articol - se selectează din listă: Produs, Cheltuiala, Serviciu sau Resursa. În funcție de selecția din câmpul tip fereastra va suferi ușoare schimbări:

  •  "Produs" - dacă se selectează vor fi disponibile următoarele câmpuri:
   • Greutate, Greutate neta și Volumcaracteristici fizice produs;
   • Categorie Transport - informativ, se selectează o categorie de transport (e.g. curier, poșta). Acestea se definesc în fereastra Categorii Transport.
   • Stocabil - se selectează atunci când articolul necesită o evidenţă materială;
   • Livrări Directe - produsele sunt trimise automat de la Furnizor la Client (livrările directe nu necesită rezervări sau mișcări de stoc);
   • Înălțime Raft, Latime raft, Adancime Raft, Nr. unitati suportate, Unitati pe palet - caracteristici spatiu depozitare;
   • Celula - indică locul unde se află articolul în cadrul unei gestiuni. La momentul introducerii unei recepții, manual, pentru articolul cu celula asociată, câmpul Celulă este completat automat cu celula asociată articolului;
   • Ambalaj - articolul este un ambalaj. Detalii în Ambalaje.
 • Avans - se utilizează această bifă pentru a indica acele articole (doar de tip servicii sau cheltuieli), care reprezintă avansuri încasate sau plătite și care trebuie facturate în conformitate cu legislația în vigoare (v.18.12);
 • Stocabil în D390 - se pune bifa atunci când, pentru articolele definite cu tip articol ”Serviciu” sau ”Cheltuială”, acestea trebuie să apară în declarația 390 VIES ca fiind asimilate rândurilor de tip ”A” sau ”L” (este speța discount-urilor primite sau acordate și care sunt operate pe facturi, pe linii distincte, prin articole de discount global). Funcționaliatea este valabilă din v16.06 și doar în componenta FICO RO.
 • Utilizat pe HH - articolul permite folosirea de dispozitive - Hand Held pentru procesări de date;
 • Structuri Rețete - indică faptul ca articolul este o structura/rețeta/coș. Va apărea butonul Verificare Structuri, și căsuța informativă Verificat. Un articol de tip structura/rețeta/cos nu poate fi folosit fără a fi verificat;
 • Ieșit din Uz - se selectează dacă articolul nu mai este valabil;
 • VânzareCumpărat - în cazul în care articolul nu este scos la vânzare (va fi folosit doar în activități de producție) se va bifa doar Cumpărat. Astfel articolul nu va fi disponibil/accesibil pe documente de vânzare. Bifarea căsuței Cumpărat indică dacă articolul poate fi achiziționat.
 • Nr. Unități Suportate influențează cantitatea de pe un Livrabil, în funcție de opțiunea Livrabil per UM de la Grup Imobilizare;
 • Exclude livrare automată - se selecteaza pentru a crea manual livrarea/expedierea acestui articol (spre deosebire de cele create prin intermediul unui proces). Această opțiune poate fi utilizată pentru produse delicate sau pentru acele produse care au sistematic stoc insuficient;
 • Info Licențe - Informații de licențiere, utilizate pentru a diferenția atributele de licențiere legate de un Livrabil;
 • Data Start, Data Stop - determina intervalul de valabilitate pentru un articol. Procesul Verificare valabilitate articole din meniul Articole verifică articolele active și dacă data curentă nu se încadrează în intervalul 'Data start' - 'Data stop' pune bifa 'Ieșit din uz'; altfel dacă data curentă se încadrează în interval, scoate bifa 'Ieșit din uz'. Articolele trebuie să aibă cel puțin una din cele două date setate pentru a fi luate în calcul.
 • Zile Evaluare - pentru creerea opțională a unui livrabil de evaluare. Se folosesc pentru calculul de Data Garanție (când expiră produsul/livrabilul). Dacă Zile Evaluare nu este zero, un livrabil de evaluare va fi creat, iar Data Garanție va fi calculată pe baza de Zile Evaluare. Dacă Zile Evaluare este zero atunci trebuie să existe un livrabil;
 • Zile Garanție - număr de zile de garanție sau valabilitate. Dacă valoarea este 0, nu există limită pentru termenul de garanție; în caz contrar se calculează prin însumarea zilelor la data livrării;
 • Min Zile Garanție - număr minim pentru zilele de garanție, pentru descărcarea automată;
 • Tip Abonament - este folosit pentru a obține cantitatea și data garanție de pe un livrabil generat automat dintr-un aviz de expediție. Detalii în Livrabile;
 • Sursă Sesizare - dacă este selectată, la finalizarea unei facturi ce conține articolul, se vor genera o sesizare, un lead sau ambele în funcție de câmpul Create Type din fereastra de definire a sursei de sesizări;
 • URL imagine - link către imaginea produsului, stocata pe un server web;
 • URL Descriere - link către o descriere pentru produs, pe o pagina web;
 • Set Proprietăți - este folosit pentru definire unor proprietăți și valori suplimentare le articole. Este obligatoriu dacă se dorește utilizarea seriilor și a loturilor;
 • Atribute Set Instance - se introduc valori pentru proprietățile articolului;
 • Important în WebStore - dacă este bifat, articolul va apărea în lista inițială de pe WebStore; pentru a fi afișat, articolul trebuie sa aibă un preț în lista de preturi folosita la Web Store.
 • Self Service - acest articol poate fi accesat prin WebStore;
 • Are Celula - bifat dacă pentru articol au fost definite legături celulă-articol. Detalii în Gestiuni organizate pe Rafuri;
 • Are Preț - bifat dacă pentru articol au fost definite prețuri;
 • Are Aprovizionare -  bifat dacă articolul are înregistrări în tab-ul Aprovizionare;
 • Are Flux - bifat dacă articolul are înregistrări în tab-ul Fluxuri;
 • Are Stoc - bifat dacă articolul a fost utilizat pe documente care influențează stocul;
 • Preț Ext - bifat dacă pentru articol au fost definite prețuri ext;
 • Are Conversie UM - bifat dacă pentru articol au fost definite unități de măsură alternative;
Secțiunea Simulator Preturi conține parametrii funcționalității cu același nume. Detalii în Simulator Preturi.

Ferestre secundare:
 • Tab-ul BOM - sunt afișate componentele unui produs. Detalii în Structuri;
 • Tab-ul Articol Substituit - informativ, se poate selecta un alt articol pentru a înlocui pe cel curent pentru situațiile "Out-Of-Stock". Sistemul nu va înlocui automat un articol.
 • Tab-ul Articole Legate - informativ, în funcție de un anumit criteriu se pot lega atât articolul curent cât și alte articole, indiferent de categorie/ gestiune
 • Tab-ul Aprovizionare - se folosește pentru a gestiona informații legate de aprovizionare de la furnizori. Detaliile de aprovizionare pentru fiecare articol, grupate după furnizor, pot fi vizualizate și în fereastra Furnizori-Articole din meniul Articole. Detalii în Aprovizionare.
 • Tab-ul Locator - posibilitatea indicării, la nivel informativ, a celulei dintr-o gestiune pentru un articol;
 • Tab-urile Preturi și Preturi Ext - în aceste tab-uri se pot gestiona prețurile articolului. Detalii în Categorii preţ;
 • Tab-ul Contabilitate - locul unde se stabilește comportamentul contabil al articolului (contul de stoc, contul de venit, cheltuiala etc.). Aceste definiții sunt moștenite de la grupa articolului dar se poate interveni și modifica comportamentul doar unui anumit articol - cazul categoriilor de articole neomogene, de cheltuială (fiecare va avea un cont diferit din clasa 6). Detalii în Categorie Articol;
 • Tab-ul Tranzacții - sunt listate toate operațiile (tranzacțiile) materiale (de stoc);
 • Tab-ul Traducere - se introduc traduceri pentru denumirea și descrierea articolului pentru fiecare limbă din sistem;
 • Tab-ul Conversie UM - se definesc unitățile de măsură alternative din UM bază. Conversia se poate realiza doar de la unitatea de măsură de bază a articolului către unități de măsură superioare! Unitățile de măsură trebuie să fie definite în prealabil. Detalii în Unitati de Masură. Exemple de conversie:
  • speța 1 Colet = 10 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: colet. În acest caz Rata de împărțire = 10 și Rata de multiplicare = 0.1;
  • speța 1 ”sixpack” = 6 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: ”sixpack”. În acest caz Rata de împărțire = 6 și Rata de multiplicare = 0.1666...67;
  • speța 1 ”box” = 12 Bucăți => UM Bază: bucată -> UM suplimentară: ”box”. În acest caz Rata de împărțire = 12 și Rata de multiplicare = 0.0833...33;
  • excepție de la regulă (v17.11) - pentru cazul în care UM bază este ”ora” (C_UOM_ID=101) se admite și Rată împărțire subunitară, pentru a înregistra conversia către UM ”minute” (C_UOM_ID=103):
   • speța 1 oră = 60 minute => UM Bază: ora -> UM suplimentară: minute. În acest caz Rata de împărțire = 0.0166...67 și Rata de multiplicare = 60;
 • Tab-ul Terți -  conține informații despre articol, specifice la nivel de client și permite definirea de restricții privind articolele și cantitățile completate pe comenzi client. Detalii in Vânzări Articole.