5.4. Unităţi de Măsură

SocrateCloud oferă posibilitatea de a defini unități de măsură non-monetare pentru articole. Dacă pentru o unitate de măsură sunt definite conversii, se pot opera tranzacții de tip vânzare, transport, facturare, achiziție și recepție în oricare dintre unitățile de măsură definite pentru un anumit articol.

Unitățile de măsură se definesc în fereastra Unități de Măsură, localizată în meniul Articole. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-3-unitati-de-masura/5.1.2.%20Unitati%20de%20Masura.png
  • Codul UM indică codul de date EDI X12 355 (unitate sau bază de măsurare); 
  • Denumire, Simbol, Descriere - utilizate pentru a identifica unitatea de măsură în sistem; 
  • Rotunjirea Standard - reprezintă numărul de zecimale folosit la rotunjiri pentru tranzacții și documente; 
  • Rotunjiri Costuri - reprezinta numărul de zecimale folosit la rotunjiri pentru calculul costurilor.

Conversie

Tab-ul Conversie este utilizat pentru a introduce conversii ale unităților de măsură. Fiecare înregistrare conține informații cu privire la conversia dintre două unități de măsură. Sistemul furnizează câteva conversii automate între unități de măsură (de exemplu minut, oră, zi, zi lucrătoare, etc.). Conversiile trebuie să fie directe (adică, dacă există câte o singură conversie definită între A-B și B-C, sistemul nu poate realiza automat conversia A-C). Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/51-flux-initializare-articole/5-1-3-unitati-de-masura/5.1.2.%20Conversie.png
  • UM Destinație - unitatea de măsura pentru care se definește rata de conversie;
  • Articol - articolul care va utiliza această conversie. Trebuie introdusă câte o înregistrare pentru fiecare articol pentru care se aplică rata de conversie; 
  • Rată de multiplicareRata împărțire - rata de multiplicare sau rata de împărțire prin care se obține conversia;
    •  Rata de multiplicare trebuie să fie mai mare decât 0. 

Traducere

Se face click pe tab-ul Traducere pentru a introduce o traducere pentru respectiva unitate de măsură. Dacă documentele nu vor fi tipărite în limbi diferite, unitatea de măsură este una dintre înregistrările care trebuie tradusă aşa cum este imprimată pe Comenzi, Transport și Facturi.

Notă: Tab-ul Traducere va fi afișat numai dacă în Preferințe Utilizator este activată această opțiune.