5.3. Categorie Articole

Categoriile de articole sunt utilizate în generarea listelor de preturi, definirea de dimensiuni, precum şi pentru atribuirea cu ușurință de parametri contabili produselor din societate. O categorie poate conține unul sau mai multe articole. Acestea se definesc în fereastra Categorii Articol accesata din meniul Articole. 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/5-1-3-categoria-articolului/Screen%20Shot%202018-02-21%20at%2017.06.29.png?attredirects=0

 • Denumirea, Descriere - utilizate pentru a identifica înregistrarea în sistem;
 • Activ - indică faptul că această categorie este activă în sistem;
 • Implicit - dacă se bifează, această categorie va folosită în mod implicit pe procesele și rapoartele din sistem;
 • Self-Servicese bifează pentru articolele disponibile în WebStore;
 • Descărcare - se alege metoda de descărcare, LIFO sau FIFO, ceea ce va determina metoda de calcul a costurilor. Detalii în Costuri;
 • Marja planificată % - câmpul nu este utilizat în versiunea curentă SocrateCloud;
 • Grup Livrabile - grupul de livrabile asociat categoriei de articole. Detalii în Livrabile;
 • Grup imobilizări - grupul de imobilizări asociat categoriei de articole. Detalii în Imobilizări;
  • Val. Prag Imobilizări - afișat doar dacă s-a selectat un grup imobilizări sau un grup imobilizări opțional și indică pragul valoric legal de la care un produs stocabil este tratat dpdv contabil ca și imobilizare (v18.03); 
Începând cu versiunea 18.06, la transferul bonului de consum, dacă Val. Prag Imobilizări este mai mare decât 0, va fi afișat un mesaj de avertizare pentru completarea obligatorie a  conturilor din fereastra Categorii Articole, tabul Contabilitate.
 • Grup Imobilizări Opțional - grupul de imobilizări asociat categoriei de articole, util pentru cazurile în care în mod implicit produsele stocabile nu sunt imobilizări dar datorită trecerii pragului valoric trebuie tratate dpdv contabil ca și imobilizare (v18.03);
  • nu se poate completa dacă există deja completat un Grup Imobilizări și viceversa.
 • Culoare tipărire - culoarea folosită pentru tipărirea denumirii articolelor din aceasta categorie în rapoarte.
 • Set Proprietăți - se poate selecta o un set de proprietăți, folosit pentru a filtra articole în WebStore.
Subcategoriile de articole reprezintă un nivel de clasificare a articolelor subordonat categoriilor de articole. Acestea se gestionează în fereastra Subcategorii Articole. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Categorie Articol - se selectează categoria de articole la care se raportează (categoria părinte);
 • Set Proprietati se poate selecta o un set de proprietăți, folosit pentru a filtra articole în WebStore.

Contabilitate

Tab-ul Contabilitate conține informațiile contabile pentru categoria de articole. Valorile introduse aici vor fi folosite în mod implicit pe articolele definite cu această categorie. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/05-articole/5-1-3-categoria-articolului/Screen%20Shot%202018-02-21%20at%2017.14.15.png

 • Metodă costuri și un Nivel costuri - prin selectarea unei valori pentru aceste câmpuri numai se precizează ca se dorește ca articolele din această categorie să utilizeze o metodă de calcul a costurilor sau un nivel al costurilor diferit față de cele definite în planul de conturi. Detalii în Costuri.
 • Active/Stocuri (CNT) se completează cu contul de stoc aferent (3xx)

  • acest cont este utilizat în transferul Recepţiilor

   • 3xx = 408

  • acest cont este utilizat în transferul Avizelor de expediţie

   • 357 = 3xx

  • acest cont este utilizat în transferul Bonurilor de consum

   • 6xx = 3xx

  • acest cont este utilizat în transferul Bonurilor de primire

   • 3xx = 7xx

  • acest cont este utilizat în transferul Bonurilor de transfer

   • 3xx +

   • 3xx -


 • Cont cheltuieli (CNT) = Cost (descărcare) CNT se completează cu contul de cheltuială aferent (6xx/ 711)

  • în cazul articolelor de tip cheltuială se completeză doar Cont Cheltuieli (CNT) şi este utilizat în transferul Facturii furnizor

   • 6xx  = 401

  • acest cont este utilizat în transferul Bonurilor de consum

   • 6xx = 3xx

   • 711 = 345

  • acest cont este utilizat în transferul Asocierilor avize- facturi client (descărcare de gestiune)

   • 6xx = 357

   • 711 = 357


 • Cont custodie (CNT) se completează cu contul de tranzit aferent, utilizat pentru Vânzări (357)

  • acest cont este utilizat în transferul Avizelor de expediţie

   • 357 = 3xx

  • acest cont este utilizat în transferul Asocierilor avize- facturi client (descărcare de gestiune)

   • 6xx = 357

   • 711 = 357


 • Cont Venituri se completează cu contul de venit aferent (7xx), utilizat pentru Vânzări

  • acest cont este utilizat în transferul Facturilor Client

   • 411 = 7xx


 • În curs de aprovizionare (CNT) se completează cu contul de tranzit aferent, utilizat pentru Aprovizionare (327)

  • acest cont este utilizat în transferul Asocierilor Facturi- Recepţii

   • 408 = 327

  • acest cont este utilizat în transferul Facturilor Furnizor de stocuri

   • 327 = 401


Pentru schimbarea naturii contabile, în special la Vânzare, în cazul produselor finite, materialelor care întotdeauna la vânzare se comportă ca şi marfă, se utilizează:

 • Cont venituri1 (CNT)  se va completa cu contul de venit aferent, de regulă 707

 • Active/Stocuri1 (CNT) se va completa cu contul de stoc aferent, de regulă 3711

 • Cost (descărcare)1 (CNT) se va completa cu contul de cheltuială aferent, de regulă 607


Pentru schimbarea naturii contabile, la consum (Bonuri de consum), pentru situațiile în care produsele stocabile stabilite ca fiind imobilizări scad sub pragul valoric legal sau, respectiv, produsele stocabile stabilite ca fiind obiecte de inventar trec peste pragul valoric stabilit legal, se utilizează conturile:
 • Active/Stocuri MFX - se indică un cont de stoc pentru schimbarea naturii din 21xx spre 3xx (de obicei 303), sau invers (dinspre 303 spre 231);
 • Cost (descărcare) MFX - se indică un cont de cheltuială aferent naturii stocului (de obicei 603 pentru 303, sau invers (21xx pentru 231) - premiza fiind punerea în funcțiune la momentul consumului.

Butonul Copiere conturi are rolul de a prelua pe toate articolele legate de categoria (grupa) respectivă setarea contabilă.


Articole Legate

Tab-ul Articole Legate afișează articolele din cadrul acestei categorii de articole. Alocarea propriu-zisă se realizează din fereastra Articol, pentru fiecare articol în parte.