Întrebări frecvente


Cum se poate muta un contact de la un terț la altul?

R: Contactele care trebuiesc "mutate" se dezactivează de pe terțul de la care pleacă și se definesc pe terțul  destinație, manual. Nu există niciun proces care să facă acest lucru.

Cum se poate actualiza valoarea înscrisă în câmpul "Sold curent Terţ"?

R: Pentru actualizarea acestei valori se foloseşte procesul numit "Validare Terţ". Acest poroces se poate rula manual pentru o actualizare imediată a acestor valori. În mod normal procesul este rulat automat de către serverul de aplicaţie SocrateCloud în fiecare noapte.
Pentru rularea manuală, se poate indica un grup de terţi sau doar un anumimt terţ. Procesul va indica la final care sunt sumele pe care le-a obţinut în urma rulării. Procesul verifică toate documentele operate pe terţ (terţi) - facturi şi încasări/plăţi - şi actualizează soldul curent.
Începând cu v14.11, s-a adăugat un nou parametru la proces, denumit "Fără generare log", prin care se indică execuţia procesului fără generarea mesajelor de la finalul rulării procesului. Această opţiune este utilă în special pentru execuţia programată a procesului pe server, deoarece în această situaţie mesajele de la final nu mai sunt adresate niciunui utilizator, ele generând doar log pe server. Se recomandă ca la rularea programată să se indice valoarea "Y" pentru acest parametru.
Comments