4.5. Informații Terţi


Info Terţi

Fereastra Info Terţi oferă o vedere completă a fiecăruia dintre terţii din sistem. Fiecare tab afişează diferite informaţii/detalii referitoare la tranzacţiile cu acest terţ. Această fereastră poate fi utilizată într-un departament de service clienţi, deoarece permite răspunsul la multe dintre intrebările clienţilor (de exemplu ce comenzi au fost livrate sau ce plăţi au fost procesate), prin accesarea acestei singure ferestre. 
Pentru a afişa fereastra Info Terţ în SocrateCloud, se acceseaza meniul Relaţii Terţi -> Reguli Terţi -> Info Terţi

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/04-terti/4-2-informatii-terti/4-2-1-info-terti/4.2.1.%20info%20terti.png
 • Tab-ul Selecţie Terţ oferă informaţii sumare descriptive despre acest Terţ, dacă acesta este Client, Furnizor şi/sau Angajat, precum şi Grupul căruia acesta îi este asociat.
 • Tab-ul Comenzi Terţ afişează toate comenzile pentru acest Terţ. Datele afişate sunt datele definite în comenzi clienţi sau comenzi furnizori. Poate fi utilizată opţiunea de căutare pentru a afişa numai Comenzi în curs, sau afişarea poate fi limitată la un Tip document specific.
 • Tab-ul Livrări Terţ afişează toate livrările efectuate către acest Terţ. Comenzile client asociate fiecărei livrări sunt de asemenea afişate.
 • Tab-ul Facturi Terţ afişează toate Facturile acestui terţ. Valoarea facturii şi Valoarea in valută sunt afişate împreună cu comenzile client asociate.
 • Tab-ul Plată Terţ afişează toate plăţile acestui terţ. Total Plăţi, Valoare în valută. Valoare Discount şi valoare diferenţe sunt afişate împreună cu Factura asociată acestei Plăţi.
 • Tab-ul Livrabile Terţ afişează toate livrabilele acestui Terţ. Articolul, Numărul de Lot, Numărul de serie (dacă este cazul), împreună cu Data punere in funcţiune şi Data garanţiei vor fi afişate. Acest tab ar putea fi utilizat pentru intrebări ale clienţilor referitoare la anumite livrabile.
 • Tab-ul Sesizări Terţ afişează toate sesizările acestui terţ. Datele afişate includ Data creării, Data ultimei acţiuni împreună cu un Sumar. În cazul în care SocrateCloud este utilizat pentru a urmări toate problemele şi sesizările clientului, acest tab ar putea fi utilizat pentru a vizualiza status-ul tuturor sesizărilor deschise căutând toate sesizările in starea deschis.
Notă: Toate câmpurile din cadrul acestei ferestre sunt read-only. Pentru a actualiza orice informaţie, se accesează înregistrarea corespunzătoare.

Info Agenti

Similar ferestrei Info Terţi, fereastra Info Agenti este disponibilă pentru orice Terţ definit ca Reprezentant Vânzări. Această fereastră ar putea fi utilizată de către Reprezentantul de Vânzări pentru a examina Comenzile efectuate şi Facturile emise accesând această singură fereastră. 

Pentru a afişa fereastra Info Agent în SocrateCloud, se face click pe CRM -> Info Agenţi. Fereastra afişează informaţii referitoare la acest Agent/Reprezentant Vânzări, Adresa de livrare terţ, Email, Funcţia, Telefon, Supervizor, etc.

Fiecare dintre tab-urile din fereastra secundara afişează diferite detalii/informaţii referitoare la tranzacţii, respectiv comenzi sau facturi pentru reprezentantul de vânzări specificat.
 • Tab-ul Comenzi afişează toate comenzile acestui Reprezentant de Vânzări. Datele afişate sunt datele definite în comenzi client sau comenzi funizori. Poate fi utilizată facilitatea de căutare pentru a afişa doar Comenzile în Curs, sau poate fi restricţionată afişarea la un Tip Document specific.
  • Subtab-ul Detalii Comenzi afişează toate detaliile din cadrul acestei Comenzi. Datele afişate sunt datele definite în detaliile unei comenzi client sau furnizor.
 • Tab-ul Facturi afişează toate facturile Reprezentantului de Vânzări. Datele afişate sunt datele definite în Facturi Client sau Furnizor. Poate fi utilizată facilitatea de Căutare pentru a afişa doar Facturile în Curs, sau afişarea poate fi restricţionată la un Tip Document specific.
  • Subtab-ul Detalii Facturi afişează toate detaliile unei Facturi. Datele afişate sunt datele definite în Detaliile din Factura Client sau Furnizor.
Notă: Toate câmpurile din această fereastră sunt read-only. Pentru a actualiza orice informaţie, se accesează înregistrarea corespunzătoare.

Fereastra Info

Fereastra se deschide din meniul Info sau din cadrul documentelor, din câmpuri de selecție terți și oferă informații cu privire la situația soldurilor, datele de contact, calitatea terțului (client, furnizor, angajat). Vor fi afișate atâtea linii câte locații sunt definite la nivel de terț.
 • Butonul Detaliere din partea de jos a ecranului deschide fereastra Terți.
 • Butonul Istoric de prețuri deschide o fereastră cu informații suplimentare privind istoricul preturilor, cantitățile comandate, rezervate, neconfirmate.