3.4. Procese Roluri

Actualizare Acces

Procesul Actualizare Acces Roluri actualizează drepturile de acces ale unui rol sau tuturor rolurilor unui titular la ferestre, formulare, procese și fluxuri de activități. Ar trebui să se ruleze când se adaugă o poziţie nouă la Meniu (ex. Fereastră, Formular, Flux de activitate, Raport sau Proces), sau dacă se alterează titlul de proprietate (ex. de la toate Societăţile (*) la un titlu de proprietate specific unei Societăţi).

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/35actualizare-acces-roluri/3.4.%20Actualiare%20Roluri.png

  • Titular  - titularul pentru care se actualizează rolurile. Dacă se selectează Sistem, vor fi actualizate toate rolurile pentru toți titularii (exceptând rolurile cu bifa "Manual");
  • Rol - rolul actualizat. Dacă se lasă necompletat vor fi actualizate toate rolurile pentru titular;

După rularea procesului, va fi afișat un mesaj indicând actualizarea înregistrărilor.

Obs: Rolul va fi actualizat numai dacă nu este marcată bifa "Manual".


Copiere Rol

Procesul Copiere Rol din meniul Sys Admin ->  Reguli Generale -> Securizare copiază toate setările din rolul sursă și le generează pentru rolul destinație. 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/35actualizare-acces-roluri/Copiere%20Rol.png
  • Rol - se selectează sursă;
  • Rol Destinație - se selecteaza rolul destinație, unde vor fi copiate setările;
  • Titular, Societate - optional setările rolului destinație pot fi limitate la un titular sau o societate;
Începând cu 16.04 procesul nu mai este disponibil în meniul standard SocrateCloud.