Întrebări frecvente


Când se aplică restricţiile de tip R/O la nivel de societate în roluri?

De ce un utilizator cu drepturi de acces ReadWrite pe o societate a avut dreptul să confirme pe o altă societate pe care nu avea drept ReadWrite, doar ReadOnly?

R: Pentru a se aplica restricțiile de tip "ReadOnly" la nivel de societate, rolul respectiv NU are voie sa aibă bifa pusa pe "Acces toate societatile". Aceasta bifă conferă drepturi depline la accesul societăților indiferent dacă la nivel de detaliu se marchează sau nu cu "ReadOnly".

Acces pe rol pentru vizualizare istoric modifcări

Ce setări trebuie făcute pentru un rol, astfel încât utilizatorii asignaţi acestui rol să aiba acces la istoricul de modificări ale unui document?

R: La nivel de rol se setează pe ecranul principal câmpul Preference Level pe valoarea Tenant (Nivel preferință = Titular), după această modificare trebuie resetată aplicația pentru a se aplica modificările efectuate.

Comments