3.6. Audit

Afișare informații înregistrări (audit)

În colțul din dreapta jos al ferestrei este afișată numerotarea înregistrărilor.
Exemplu: pentru o fereastră cu n înregistrări:
 • numerotarea este afișată astfel:  1 / n 
 • dacă un filtru de căutare este activ în fereastră, numerotarea va fi încadrată în paranteze:   [1 / n] 
Pentru a deschide fereastra Info Înregistrare se apasă butonul care indică numerotarea înregistrărilor din cadrul unei ferestre. Aceasta conține informații referitoare la înregistrarea selectată și o listă cu toate modificările prin care a trecut:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/3-7-audit/Info%20Inregistrare.png

Creat de - utilizatorul care a creat înregistrarea și data la care a fost creată;
Actualizat de - ultimul utilizator care a modificat înregistrarea și data la care a fost actualizată;
Este afișat și numele tabelei care conține înregistrarea.

În detaliile ferestrei Info Înregistrare este afisată o listă cu modificările prin care a trecut înregistrarea selectată:
 • Coloana - coloana corespunzatoare câmpului modificat;
 • Valoare nouă - valoarea câmpului după modificare;
 • Valoare veche - valoarea inițială a câmpului;
 • Actualizat la - data la care a fost actualizată;
 • Actualizat de utilizatorul responsabil pentru actualizare;
 • Notă - în cadrul acestei ferestre poate fi adăugată o notă explicativă pentru modificare;
 •  Customizare - se selectează pentru ca, la migrare, valorile să nu fie resetate.
  • începând cu 17.04, este disponibilă doar pentru rolul System Administrator;
Modificările din listă pot fi filtrate în funcție de valorile din fiecare coloană cu ajutorul câmpurilor de deasupra fiecărei coloane.

Atenție: Migrarea la o nouă versiune resetează dicționarul de aplicație (ferestre și câmpuri definite de utilizator, valori de preferință) la valori standard. Pentru a le salva, pentru modificările asociate, se bifează căsuța Customizare. Dacă nu modificările și datele introduse pe baza acestora vor fi pierdute.

Audit-ul poate fi vizualizat doar de către utilizatorii care aparțin unui rol care are setat ca nivel de preferința valoarea "Titular". După setarea nivelului de preferință va trebui sa părăsiți aplicația și să vă autentificați din nou.

Audit Procese

Fereastra Audit Procese din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare conține câte o înregistrare pentru fiecare proces sau raport rulat. Din punct de vedere al auditului rapoartele sunt considerate procese.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/3-7-audit/Audit%20Proces.png
 • Sesiune - sesiunea de login sub care a fost rulat procesul;
 • Creat la - data la care a fost rulat procesul;
 • Actualizat la - data la care a fost finalizat procesul;
 • Proces - numele procesului;
 • Utilizator/Contact - utilizatorul care a rulat procesul
 • Rol - rolul utilizatorului care a rulat procesul
 • Mesaj Eroare - mesajul afișat  în cazul în care procesul a returnat o eroare
 • Căsuța În Procesare - este bifată dacă procesul încă nu a fost finalizat;

Tab-ul Audit Parametri afișează parametrii folosiți pentru proces si valorile acestora;
Tab-ul Log conține informatiile afișate în secțiunea log după rularea procesului.

Audit Modificări

Fereastra Audit Modificări din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare conține câte o înregistrare pentru fiecare modificare făcută în sistem. 

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/3-7-audit/Audit%20Modificare.png
 • Sesiune - sesiunea de login sub care a fost efectuată modificarea;
 • Rol - rolul utilizatorului care a făcut modificarea;
 • Tranzacție - denumire interna pentru tipul modificării efectuate;
  • "Delete Row" - indică faptul că înregistrarea a fost ștearsă;
  • "Save Row" - înregistrarea a fost actualizată/introdusă;
 • Actualizat la - data la care a fost făcută modificarea;
 • Actualizat de - utilizatorul care a făcut modificarea;
 • Tabela, Coloana - localizarea în baza de date a câmpului modificat;
 • Butonul ID Înregistrare - deschide fereastra înregistrării modificate;
 • Căsuța Customizare - se selectează pentru modificările făcute dicționarului de date pentru ca, la migrare, acestea să nu fie resetate la valori standard;
 • Valoare Veche - valoare inițialăînainte de modificare;
 • Valoare Noua - valoare finala, după modificare;
 • Descriere - se poate adăuga o descriere pentru modificare;
 • Nota - se poate adăuga o nota explicativa pentru modificare.
Atenție: Migrarea la o nouă versiune resetează dicționarul de aplicație (ferestre și câmpuri definite de utilizator, valori de preferință) la valori standard. Pentru a le salva, pentru modificările asociate, se bifează căsuța Customizare. Dacă nu modificările și datele introduse pe baza acestora vor fi pierdute.

Sesiuni

Fereastra Audit Sesiuni din meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Securizare conține câte o înregistrare pentru fiecare sesiune de login în aplicația SocrateCloud. 
 • Creat la - data la care a început sesiunea (login);
 • Creat de - utilizatorul logat în aplicație;
 • Actualizat la - data la care a fost încheiată sesiunea (logout);
 • Rol - rolul cu care s-a logat utilizatorul;
 • Elapsed Hours - durata sesiunii de login;
 • Butonul End Session poate fi folosit pentru a încheia o sesiune activă în sistem.
Tab-ul Audit Modificări conține o listă cu modificări făcute în timpul sesiunii;
Tab-ul Process Audit conține o listă cu procesele rulate în timpul sesiunii;
Tab-ul Window Audit conține o lista cu ferestrele accesate în timpul sesiunii;

Sesiunile active pot fi vizualizate în fereastra Sesiuni Active din meniul Tools -> Unelte -> Sesiuni Active pe Server

Sesiunile care nu au fost închise mai pot fi vizualizate și din fereastra Concurrent Sessions, localizată în meniul Sys Admin -> System Management. Pentru fiecare sesiune este afișate numarul de ore de cănd a fost deschisă, utilizatorul, rolul și adresa IP. Tot din aceasta fereastra se pot închide sesiunile inactive dar deschise, folosind butonul End Session.

Auditul accesului în sistem poate fi vizualizat și din fereastra System Access Audit, iar pe baza înregistrărilor din această fereastră se poate genera un raport - System Access Report. 

Fereastra Audit Access nu este folosită în versiunea curentă SocrateCloud.

Procesul End Sessions se utilizează pentru a închide simultan mai multe sesiuni. Daca nu este selectat un tip de sesiune ca si parametru, toate sesiunile vor fi închise, mai puțin sesiunea curentă. Acest proces nu trebuie rulat cât timp serverul de aplicație este pornit. Daca procesul este executat de pe System, își va produce efectele pentru toți titularii din sistem.

Mesagerie

Fereastra Mesagerie conține câte o înregistrare pentru fiecare rulare de proces din scheduler si pentru fluxurile in care s-a procesat un nod de tip raport. Sunt disponibile urmatoarele campuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/03-securizare/3-7-audit/Mesagerie.PNG
 • Utilizator/Contact - utilizatorul care a initiat fluxul sau completat la definirea scheduler-ului;
 • Activitate Flux - activitatea aferenta nodului din flux;
 • Tabela - tabela in care se afla documentul care a initiat fluxul sau pentru procese scheduler, tabela unde au fost inregistrate setarile de Scheduler;
 • Referinta - informatii utile pentru identificarea documentului sursa pentru flux;
 • Mesaj Text - denumirea proceslui din scheduler sau mesajul de eroare primit in urma procesarii nodului;
 • Descriere - logul procesului rulat prin scheduler;
 • Instiintare 
 • Creat la - data la s-a rulat procesul sau procesat nodul;
 • buton ID Inregistrare - face trimitere catre sursa fluxului sau catre inregistrarea din scheduler;
 • buton Sterge Mesaje - se utilizeaza pentru a sterge inregistrarile din fereastra "Mesagerie" pana la data indicata ca si parametru;
Detalii in Fluxuri si Scheduler.