2.08. Fuziune Entități

Procesele de fuziune disponibile permit unirea a doua entități, cea nou rezultată preluând caracteristicile celor două fuzionate. În SocrateCloud se pot fuziona: terți, societăți, utilizatori, articole, loturi și proiecte. Procesele sunt disponibile în meniul SysAdmin -> Fuziune Entități.

Obs: Începând cu v14.06, procesul de fuziune, la finalul rulării cu succes, va şterge valorile din cele două câmpuri ce indicau entităţile de fuzionat. Aceasta pentru a pre-întâmpina execuţia unei noi fuziuni între entităţi deja procesate.
         Începând cu v16.12, s-a adăugat o limitare prin care la un moment dat se poate executa un singur proces de fuziune per titular! Dacă se pornește în același timp un alt proces de fuziune, se va primi un mesaj de eroare în care se indică procesul pornit și utilizatorul care a pornit procesul.

Procesul realizează fuziunea a doi terți cu ștergerea unuia dintre cei doi. Toate înregistrările care aparțin terțului șters vor fi preluate de terțul care rămâne în sistem. Procesul este util atunci când un terț este introdus de mai multe ori și există înregistrări pe toate entitățile aferente unui terț. 

 • From Business Partner - terțul care va fi șters;
 • Destinație Terț - terțul care va rămâne în sistem;
Fuzionarea terților poate conduce la elemente de balanță incorecte.
Conflictele contabile sau de stoc pentru acest proces 
nu au fost rezolvate.
Operația nu este reversibilă!

Fuziune Societăți

Procesul realizează fuziunea a două societăți cu ștergerea uneia din cele două. Toate înregistrările care aparțin societății șterse vor fi preluate pe societatea care rămâne în sistem.

 • From Organization - societatea care va fi ștearsă;
 • Destinație Societate - societatea care va rămâne;
Conflictele contabile sau de stoc pentru acest proces 
nu au fost rezolvate.
Operația nu este reversibilă!

Fuziune Utilizatori

Procesul realizează fuziunea a doi utilizatori prin inactivarea a unui utilizator. Toate înregistrările care aparțin utilizatorului inactivat vor fi preluate de către utilizatorul care rămâne în sistem.

 • From User/Contact - utilizatorul care va fi inactivat;
 • Destinație Utilizator - utilizatorul care va rămâne;
Conflictele contabile sau de stoc pentru acest proces 
nu au fost rezolvate.
Operația nu este reversibilă!

Fuziune Articole

Procesul realizează fuziunea a două articole cu ștergerea unuia dintre cele două. Toate înregistrările care aparțin articolului șters vor fi preluate pe articolul care rămâne în sistem.

 • From Product - articolul care va fi șters;
 • Articol Convertit - articolul care va rămâne;
Conflictele contabile sau de stoc pentru acest proces 
nu au fost rezolvate.


Procesul nu poate fi folosit pentru:
 • articolele al căror cost se calculează după metoda PMP
 • articole cu metode cost şi nivel cost diferite
 • articole care au fost utilizate în note contabile manual şi repartizări contabile, deci pentru care s-au creat combinații contabile (în care s-a selectat în clar articolul ca dimensiune);
  • Obs: pentru a putea fuziona două articole care au combinații contabile similare, trebuie adăugate dimensiuni la combinațiile contabile cu articolul sursă, astfel în urma transformării articolului sursă în cel destinație, nu vor apărea înregistrări identice în fereastra "Combinații";
 • stocul fizic pentru articolul sursa >0 si, articolul sursa fiind fără lot, iar transformarea se va face într-un articol cu lot.
Operația nu este reversibilă!

Fuziune Proiecte

Procesul realizează fuziunea a două proiecte (sursă şi destinaţie) cu ștergerea la final a proiectului sursă. Vor fi șterse de pe documente și detalii contabile referințele aferente proiectului șters.

 • From Project - proiectul care va fi șters;
 • To Project - proiectul care va rămâne;
Structura proiectului rămas (destinaţie) nu se schimbă! (faze, subfaze, detalii). Detaliile, fazele, subfazele se preiau de pe proiectul care se șterge și se leagă de proiectul care rămâne - "cel bun". Se actualizează proiectul "cel bun" peste tot pe unde era cel care se va șterge.

Operația nu este reversibilă!

Începând cu v15.04 a fost corectat / limitat procesul de fuziune proiecte. Acesta va funcţiona doar pentru situaţia în care proiectul sursă are un nivel de detaliere mai mare sau egal cu cel al proiectului destinaţie. Ex: nu se va realiza fuziunea unui proiect sursă cu detaliere la nivel de proiect, cu un proiect destinaţie cu nivel detaliere fază sau subfază! Pentru situaţia în care nivelul de detaliere al proiectului sursă este mai mare decât nivelul de detaliere al proiectului destinaţie, detaliile proiectului sursă se vor translata direct la nivel de proiect pe proiectul destinaţie!