2.11. Alte Setări/Procese

În fereastra Login Message, localizată în meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Definiri Sistem, se poate seta un mesaj care va apărea imediat după login - funcționalitate aplicabilă numai pentru implementări “on-premise”.

Procesul Traduceri - Import/Exportlocalizat în meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Definiri Sistem, se utilizează pentru a importa sau a exporta de fișiere cu traduceri pentru elementele din SocrateCloud  - funcționalitate aplicabilă numai pentru implementări “on-premise”.

Fereastra Mesaj Eroare, localizată în meniul SysAdmin -> Reguli Generale -> Definiri Sistem, conține înregistrări aferente mesajelor de eroare afișate în SocrateCloud.

Fereastra Log Rapoarte, accesibilă doar la nivel de System, prezintă istoricul generării de rapoarte.

Tokenuri API 

În fereastra API Tokens procesor, accesibilă doar la nivel de System, se efectuează setări de rulare/frecvență pentru procesorul serviciilor API. 
Fereastra Tokenuri API, accesibilă doar la nivel de System, prezintă istoricul generării de token-uri API.

Data Liberation

BITSoftware pune la dispoziția utilizatorilor un serviciu de “Data Liberation” pentru SocrateCloud. Prin acest serviciu, toţi clienţii BITSoftware care utilizează SocrateCloud pot oricând să descarce TOATE datele lor într-un format care se poate ușor restaura în mediul local. Acest lucru se realizează prin procesul Export Date Titularlocalizat în meniul SysAdmin -> System Management. Aceasta acțiune este permisă în funcție de cota de tip "Data Export" definită pentru titular, în fereastra Titular, tab-ul Cote (tab definit la nivel de System). Procesul încarcă datele, pe un server de backup, Amazon S3.

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-4-alte-setari/exporttitular.PNG
 • Adrese de notificare - la adresa completată va fi trimis link-ul de unde se poate downloada fișierul cu datele salvate;
 • Include și datele de audit - opțiune de a include sau nu datele de audit. Detalii în Audit;
 • Titular (implicit titularul curent) - titularul care se dorește a fi exportat;
 • Doar încărcare pe S3 - datele vor fi încărcate pe serverul Amazon S3 și nu vor fi downloadat automat. Fișierul va fi disponibil pentru download prin intermediul link-ului trimis prin email;
Atenție! In cazul titularilor care nu au activă componenta "SocrateCloud Warehouse Management System", la importul bazei de date exportate mai sus, mai este necesară rularea următorului script:


CREATE OR REPLACE VIEW "RV_WMS_STORAGE" ("AD_CLIENT_ID", "AD_ORG_ID", "ISACTIVE", "M_WAREHOUSE_ID", "M_PRODUCT_ID", "TOTALQTY", "BLOCKEDQTY_ST", "BLOCKEDQTY_LT", "BLOCKEDQTY_DS", "BLOCKEDQTY_LS", "BLOCKEDQTY_LOST", "BLOCKEDQTY_EXPIRED", "BLOCKEDQTY_DAMAGED", "BLOCKEDQTY_QUARANTINE", "AVAILABLEQTY", "AVAILABLEQTYERP") AS 
 SELECT 0 AS AD_Client_ID,
       0 AS AD_Org_ID,
       'Y' AS IsActive,
       0 AS M_Warehouse_ID,
       0 AS M_Product_ID,
       0 AS TotalQty,
       0 AS BlockedQty_ST,
       0 AS BlockedQty_LT,
       0 AS BlockedQty_DS,
       0 AS BlockedQty_LS,
       0 AS BlockedQty_Lost,
       0 AS BlockedQty_Expired,
       0 AS BlockedQty_Damaged,
       0 AS BlockedQty_Quarantine,
       0 AS AvailableQty,
       0 AS AvailableQtyERP
   FROM DUAL;


Ferestrele
 • Exporturi Date Titular și 
 • Exporturi Date  - Toti Titularii sunt utilizate pentru auditul procesului de export date.

 • Funcționalități neimplementate

  • Etichete Tipăriremeniu SysAdmin -> Definiri Sistem -> Tipărireferestrele Etichete Tipărire, Etichete Imprimantă;
  • Collaborationmeniu Sys Admin -> Reguli Generale -> Collaboration;
  • Knowledge Base - meniu Sys Admin -> Reguli Generale -> Knowledge Base;
  • Auto Assignment meniu Sys Admin -> Reguli Generale, fereastra Auto Assignment;
  • Remunerații - meniu Setup Inițial -> Definiri Titular, fereastra Remunerații;
  • Web - meniu CRM -> Web;
  • Issue - meniu CRM -> Sesizări, ferestrele "Issue".

  Ștergere Date Temporare

  Procesul se află în meniul SysAdmin-> System Management->Stergere Date Temporare. Aceste proces şterge înregistrările din tabelele temporare. Aceste tabele sunt înregistrare în sistem în tabela AD_table, numele tabelei (TableName) începe cu "T" (like T\_%), nu sunt view-uri (IsView='N') şi nu sunt tabelele "test" sau "TIRE_Storage" care nu sunt tabele temporare.

  Ca orice proces/raport/fereastra din SocrateCloud şi procesul "Stergere Date Temporare" filtrează datele după titularul (AD_Client_ID) ales la autentificare.
  Exemplu: dacă rapoartele au fost rulate cu TitularA (AD_Client_ID=11) iar procesul este rulat sub autentificare cu TitularB (AD_Client_ID=90001) vor fi şterse doar datele unde AD_Client_ID=90001.

  Procesul primeste parametrul "Days to keep temporary data", necesar filtrării datelor din tabelele temporare pentru a se păstra un cache cu ultimele n zile în care au fost rulate rapoartele. Valoarea implicita a acestui parametru este 2. Dacă parametrul primeşte valoarea 0 şi raportul este rulat cu Rol System (ceea ce inseamna AD_Client_ID=0) atunci procesul goleşte toate înregistrările din tabelele selectate conform descrierii de la punctul 1 cu comanda "TRUNCATE TABLE".

  Dacă procesul a rulat fără erori, în partea stângă-jos a ecranului va fi afişat numaăul de linii şterse din tabelele temporare (de ex: #1356).

  Se recomandă configurarea unei lansări programatice a acestui proces în vederea golirii înregistrărilor din tabelele temporare, cel puţin odată pe zi. Pentru automatizare se va folosi opţiunea Scheduler din SocrateCloud (SysAdmin->Reguli Generale->Server->Scheduler). 

  Ștergere Documente

  Procesul, disponibil din versiunea 17.03, se află în meniul SysAdmin-> System Management. Acest proces șterge înregistrările cu tip document Baza Facturi Clienti si Plată, aferente parametrilor selectați, în următoarele condiții:
  • pt Incasari/Plati - documentele Incasare/Plata din interval, de pe Societate/Tert selectate și alocarile existente

   • doar documentele care nu au tranzactii contabile

   • doar documentele care nu sunt prinse intr-un document TVA exigibilă

  • pentru Facturi Clienti - documentele Facturi Clienti din interval, de pe Societate/Tert selectate si alocarile existente

   • doar documentele care nu au tranzactii contabile

   • doar documentele care nu sunt prinse intr-un document Declaratii Taxe


  După ștergere se rulează procesele Actualizare Solduri Contabile și Validare Terț.