2.14. Import Date

Structuri de Import

Pentru importul datelor în Socrate se folosește o structură de import. Sistemul vine cu o serie de structuri predefinite care se pot adapta/customiza. Această customizare se realizează prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea câmpurilor din structura ("Format Câmpuri"), schimbarea structurii câmpurilor de tip data etc.


Vizualizarea și modificare structurilor de import se realizează în fereastra Structuri de Import din meniul SysAdmin-> Date-> Import Date.
Semnificația câmpurilor din fereastra:
Tab Structuri de Import:
 • Denumire - numele structurii folosit la selectarea structurii în momentul importului.
 • Tabelă - tabela în care se vor scrie datele importate
 • Format - formatul fișierului care va fi importat. Valori disponibile: 
  • comma separated - fișier csv delimitat de virgulă
  • poziție fixă - fisier txt in care fiecare camp are o pozitie de start si una de sfarsit
  • semicolon separated - fisier csv delimitat de punct și virgulă
  • separat tab - fisier txt delimitat cu separatorul Tab
 • Număr linii de header - se poate indica numărul de linii considerate header in fisierul importat. Primele n linii din fisier nu vor fi importate.
 • URL - link care trimite spre structura de import aferenta, spre exemplu un document Excel aflat in Google Drive (accesibil si de pe inregistrari cu titular System).
Tab Format Câmpuri:
Câmpurile introduse în acest tab reprezintă coloanele fișierului de importat
 • Secvență - nr. crt al câmpului în cadrul structurii
 • Denumire - numele câmpului
 • Coloana - coloana din tabela selectată pe master aferentă câmpului
 • Tip  date - reprezintă tipul datelor ce urmează a fi importate din fișier. Valori disponibile:
  • String - valorile care se importă din fișier, în aceste câmpuri, sunt aferente unor înregistrări predefinite (ex. denumire societate, cod terț, cod articol)
  • Număr - valorile care se importă din fișier, în aceste câmpuri, sunt numere. Se folosește pentru câmpurile de tip cantitate, valoare, preț etc.
  • Data - valorile care se importă din fișier, în aceste câmpuri, sunt date. Se folosește pentru câmpurile de tip dată.
  • Constant - se folosește pentru câmpurile care pot fi definite drept constante pentru un fișier de import. Ele nu trebuie să se regăsească ca și coloane în fișierul importat, pentru fiecare linie completându-se la import valoarea introdusă ca și constantă. Câmpurile de acest tip se introduc ultimele în structura de import.
 • Nr. start - stabilește ordinea de parcurgere/import a câmpurilor din fișierul pentru import ( de la 1 la n). De regulă este egal cu secvența. Coloanele fișierului importat trebuie să respecte această ordine. Câmpul este inactiv când se selectează la tip date - constant, de aceea pentru aceste câmpuri se introduce întâi nr. start cu selecție pe un alt tip de date și apoi se selectează tipul Constant.
 • Valoare constantă - se afișează la selecția tipului de date Constant. Se introduce valoare constantă, funcție de coloana selectată (denumire, id, cod etc.). Pentru constantele de tip dată forma este aaaa-ll-zz.
 • Format dată - se afișează la selecția tipului de date Data. Se introduce formatul dată care este așteptat din fișierul de importat ( cel mai folosit este ddMMyy)
 • Decimal Point - se afișează la selecția tipului de date Număr și reprezintă separatorul de zecimale folosit în fișierul de importat.
 • Divide cu 100 - se afișează la selecția tipului de date Număr și bifat va divide numărul din fișierul importat cu 100, pentru obținerea valorii corecte
 • Callout - permite crearea de extensii Java pentru a efectua anumite task-uri. Exemplu: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanțiază clasa "CalloutRequest" și apelează metoda "copyText". Pot fi definite multiple callout-uri separându-le prin punct și virgulă.
Pentru a putea importa fisiere ce contin seturi de caractere, altele decat cel latin, trebuie ca fisierul respectiv sa fie salvat folosind codarea UTF-8. Aceasta codare este recunoscuta de catre SocrateCloud si astfel importul acestor caractere se va realiza cu succes.

Începând cu versiunea 18.12, nu se mai poate modifica tabela pe o structură de import deja creată. Dacă tabela este greșită, se șterge structura de import și introduce alta nouă, cu tabela dorită.

Ferestre de Import date

Importul datelor, în calup se realizează din ferestrele dedicate (Import Articole, Terți, Comenzi etc). 
 • Fiecare utilizator va vedea și va importa, șterge strict datele încărcate de el. Condiția de filtrare este implementată în cadrul ferestrelor de Import, utilizând Sql WHERE unde  (<<I_Requisition>>.CreatedBy=@##AD_User_ID@) CreatedBy=@##AD_User_ID@)


Import Articole

Limitare: prin acest proces se pot importa doar articole de tip "Produs" ( I ),  "Serviciu" ( S ) sau "Cheltuială" ( E )

1. Structura de import

 • SysAdmin-> Date->Structuri Import ->
       •  Import Articole SocrateCloud - pentru varianta complexă, cu toate câmpurile disponibile
       •  Import Articole SocrateCloud - varianta simpla - pentru varianta simplă, cu minimul de câmpuri necesar
 • Se poate crea o structura noua *New*  (denumire presonalizata, ex: Import Articole Demo SRL) prin copierea detaliilor structurii standard, care se poate adapta/customiza
 • Aceasta customizare se realizeaza prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea campurilor din structura ("Format Campuri"), schimarea structurii campurilor de tip data etc. OBS. Intotdeauna campul "Numar Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fisierul pentru import
 • Daca se opteaza pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba şi formatul de fişier "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
2. Fisierele de import - structura - mapat pe structurile de import standard "Import Articole SocrateCloud " și  "Import Articole SocrateCloud - varianta simpla"

Începând cu versunea 17.10 structurile de import disponibile sunt cele cu v 17.10 în denumire.


3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fisierul construit la pasul 1 + structura de la pasul 2 --> OK 
4. Import efectiv din tabela temporara
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Articole&Prețuri
 • De pe orice detaliu inserat se actioneaza butonul "Import Articole" (optiuni : stergere importuri vechi, toate inregistrările)
 • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat" si actualizat "Import Mesaj Eroare"
Atentie! La importul articolelor, versiunea de listă de preţuri vânzare se completează automat, ţinând cont de următoarele condiţii:

- dacă moneda de vânzare (Cod valută ISO vânzare) este aceeasi cu moneda de pe lista de preţ, se completează versiunea aparţinând listei de preţ de vânzare bifată ca implicită ( ordonată crescător după ID )
- dacă nu există nici o listă de preţ vânzare bifată in câmpul "Implicit",  atunci se va completa versiunea ultimei liste de preţ create
- dacă moneda de vânzare ( Cod valută ISO vânzare ) este diferită faţă de moneda de pe lista de preţ vânzare implicită, sistemul caută și completează prima listă de preţ vânzare creată cu moneda de vânzare din fișier.

Începând cu versiunea 17.10 la import este obligatorie specificarea numelui versiunii de preț! Aceasta trebuie să fie aferentă unei liste de preț de vânzare!

Începând cu versiunea 18.09 la import a fost eliminată condiția ca lista e preț să fie una de vânzare. Acum importul se poate realiza si pe liste de aprovizionare.

Începând cu v14.07 se pot importa şi articole cu seturi de proprietăţi. Seturile pot fi de tip instanţă (loturi, serii) sau simple, cu până la 10 proprietăţi pentru un set. În acest caz trebuie specificat la import setul, proprietăţile şi valorile acestora, pentru fiecare articol în parte.
 • dacă, in fereastra de import, nu se completează/inițializează câmpul Denumire Set Proprietati cu valoarea corespunzătoare, nu se vor actualiza/insera valorile setului de proprietăți;
 • se pot importa mai mult de zece proprietăți efectuând initial importul articolului și ulterior actualizarea acestuia cu proprietăți adiționale;
 • valorile unei proprietăți de tip listă se pot importa folosind procesul Import Valori Proprietăți;
Începând cu v15.02 se pot importa şi articole cu indicarea "Stocabil" (Y/N), respectiv "Structuri/Retete" (Y/N).


Import Prețuri

În cazul în care articolele există deja create in SocrateCloud şi se vrea doar importul prețurilor (actualizarea articolelor cu o nouă listă de prețuri/versiune listă preț), se foloseşte structura de import "Import Prețuri Articole SocrateCloud" (bazată pe tabela "I_ProductPrice_SO_Import preț articol").
Paşii sunt aceiaşi ca mai sus:

2. Fişierul de import 

3. Import temporar ->  Încărcare Fișiere pentru Import
4. Import efectiv din tabela temporară -> Import prețuri
 • De pe orice detaliu inserat se acţionează butonul "Import Prețuri", unde la parametri se alege lista de preț în care se vor importate prețurile articolelor şi versiunea de listă preț ; 
Opțiuni disponibile: 
Doar validare - procesul execută doar o validare a datelor din tabela temporară şi determină valorile pentru entităţi indicate (ex UM, Categorie, Tip etc). Dacă s-a indicat o valoare incorectă, sistemul răspunde cu mesaj pe înregistrarea respectivă.
Import Fără Erori - procesul NU va importa acele înregistrări pentru care sistemul a răspuns cu o eroare. Înregistrările anterioare acesteia şi care au fost importate cu succes, rămân importate. Înregistrările ulterioare acesteia nu sunt importate. Utilizatorul poate interveni si corecta înregistrarea spre a elimina eroarea, iar apoi poate porni procesul de import încă o dată;
Şterge Importurile vechi - procesul şterge mai întâi din tabela temporară înregistrările importate cu succes dintr-o rulare anterioară;
* Toate inregistrările - se bifează dacă se dorește importul tuturor înregistrărilor din tabela temporară și nu doar a inregistrării pe care sunteți poziționat.
 • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat" şi actualizat "Import Mesaj Eroare".

Import Articole - Fluxuri

Ferestra Import Articole - Fluxuri permite importul și actualizarea următoarelor informații, disponibile în fereastra Articole, tab-ul Fluxuri:
 • Cod Articol sau Nume Articol (elementul de identificare articol pentru care se face importul):
 • Cod Gestiune 
 • Cod Gestiune Sursă
 • Tip Aprovizionare 
 • Stoc Minim. Stoc Maxim 
 • Bifa Stoc Siguranță Variabil (IsVariableReplenishInventory)
 • Timp de Siguranta (InventorySecurityTime)
  • procesul returnează eroare dacă bifa de Stoc Siguranta Variabil nu este setata, iar câmpul Timp de Siguranța este completată o valoare;
 • Cantitate Stoc Siguranță Fix (FSS)
 • Orizont Calcul CMZ
 • Zile Intârziere OMCZ
 • Bifa Stoc Minim Actualizabil oricând
Observații:
 • când se face update, se vor actualiza toate campurile din import, nu conteaza ca acestea sunt nule;
 • pentru încărcare fișierului de import se utilizează structura de import: "Import Product Replenish" sau o structură similară;

Import Terți

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import -> "Import Terți SocrateCloud" sau "Import Terți SocrateCloud - varianta simplificata"
 • Se poate crea o structură nouă *New*  (denumire presonalizată, ex: Import Terți Demo SRL) prin copierea detaliilor structurii standard, care se poate adapta/customiza
 • Această customizare se realizează prin eliminarea (delete - simplă stergere din buton), re-ordonarea câmpurilor din structură ("Format Campuri"), schimbarea structurii câmpurilor de tip dată etc. ( întotdeauna campul "Număr Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fișierul pentru import
 • Dacă se optează pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba și formatul de fișier "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
2. Fișierele de import - structură - mapate pe structurile de import standard "Import Terți SocrateCloud" sau "Import Terți SocrateCloud - varianta simplificata"
OBS3. În structura de import s-a adăugat și coloana "Denumire limbă". În această coloană se va specifica limba terțului (trebuie să fie disponibilă în sistem această limbă).
           În cazul în care această coloană nu este completată terțul va fi definit cu limba setată la nivelul titularului în fereastra Titular -> Info Titular.
           Nu mai este disponibilă posibilitatea completării automate a limbii unui terț prin specificarea acesteia prin intermediul unui tert machetă stabilit la nivel de titular.

OBS4. Începând cu versiunea 17.07 s-a modificat ordinea de completare a informațiilor din câmpurile Listă de prețuri și Schemă discount din tabul client și Listă prețuri achiziție și Schemă discount FF din tabul furnizor. Ordinea de completare a datelor este:
 1. din fișierul de import încărcat (dacă sunt completate în fișierul de import)
 2. de la nivel de grup terț în care va fi încadrat terțul importat (dacă nu sunt completate în fișierul de import)
3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fișierul construit la pasul 3 + structura de la pasul 2 --> OK 
4. Import efectiv din tabela temporară
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Terți & Contacte 
 • De pe orice detaliu inserat se acționează butonul "Import Terți (SocrateCloud)" (opțiuni : ștergere importuri vechi, toate înregistrările)
 • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat" și actualizat "Import Mesaj Eroare"
OBS: Tabela "Import Terți & Contacte" este folosită strict pentru import ; pentru actualizarea unor informații ale terților deja importați, se folosește tabela "I_BPartner_Import Terţi" (care trebuie setată la structura de import creată în acest sens).
           De pe orice detaliu inserat în tabela temporară "Import Terţi" se acționează butonul "Import Terți" (pentru a importa efectiv).

Import Resurse

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import ->Import Resurse SocrateCloud
2. Fișierul de import - mapat pe structura Import Resurse SocrateCloud3. Import temporar 
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1 -> se apasă butonul proces
4. Import efectiv din tabela temporara
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Resurse
 • De pe orice detaliu inserat se actionează butonul "Import Resurse" ->
  • Opțiuni import:
   • Șterge importurile vechi - sterge înregistrările cu Importat = Da din fereastra Import resurse
   • Doar validare - datele importate sunt verificate fară a fi importate. Verificarea returnează mesajul ok sau diferite mesaje de eroare dacă datele conțin erori.
Datele astfel importate sunt vizibile în fereastra Resurse.

Import Rețete

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import -> Import Rețete SocrateCloud
2. Fișierul de import - mapat pe structura Import Rețete SocrateCloud3. Import temporar 
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1 -> se apasă butonul proces
4. Import efectiv din tabela temporara
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import BOM
 • De pe orice detaliu inserat se actionează butonul "Import BOM" ->
  • Opțiuni import:
   • Doar validare - datele importate sunt verificate fară a fi importate. Verificarea returnează mesajul ok sau diferite mesaje de eroare dacă datele conțin erori.
   • Import fără Erori - procesul NU va importa acele înregistrări pentru care sistemul a răspuns cu o eroare
   • Șterge importurile vechi - sterge înregistrările cu Importat = Da din fereastra Import resurse
Datele astfel importate sunt vizibile în fereastra Articole, tab BOM.

Import Mijloace Fixe

1. Structura de import
 • Structurile de import se definesc în fereastra SysAdmin -> Date -> Structuri Import. Pentru importul de Mijloace fixe se poate folosi structura predefinită "Import Mijloace Fixe SocrateCloud".
 • Se pot importa atât mijloace fixe noi sau se pot adăuga detalii de cost şi contabilitate pe un MFX existent
 • Dacă este necesar se poate crea o structura noua *New* (denumire presonalizata, ex: Import Articole Demo SRL) prin copierea detaliilor structurii predefinite, la care mai apoi se pot aduce modificările necesare.
 • Aceasta customizare se realizeaza prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea campurilor din structura ("Format Campuri"), schimarea structurii campurilor de tip data etc. OBS. Intotdeauna campul "Numar Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fisierul pentru import
 • Dacă se opteaza pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba si formatul de fiseir "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
2. Detalii - Fişierul de import pentru structura de import predefinită "Import Mijloace Fixe SocrateCloud"3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • Din momentul în care avem datele ce trebuie importate într-un fişier care respectă structura predefinită sau structura specifică creată la pasul anterior, se porneşte proesul de import al fişierului/datelor.
 • Importul fişierului se realizează din fereastra SysAdmin -> Date -> Import Date -> Încărcare Fişiere pentru Import
 • Se va selecta fisierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1; se poate verifica, prin parcurgerea câtorva înregistrări, dacă structura corespunde cu conţinutul fişierului şi dacă datele sunt interpretate corect; dacă totul este corect se apasă butonul "Proces"
4. Import efectiv din tabela temporara
 • Datele importate din fişier se vor regăsi în fereastra SysAdmin -> Date -> Import Date -> Import MijloaceFixe; în această fereastră se pot verifica înregistrările importate şi se pot aduce modifcări dacă este cazul.
 • De pe orice detaliu inserat se actionează butonul "Import MijloaceFixe"; procesul poate fi rulat pentru importul doar a înregistrării selectate sau a tuturor înregistrărilor; suplimentar se poate indica ştergerea înregistrărilor ce deja au fost importate cu succes, astfel încât la final această fereastră să rămână goală, însemnând că toate înregistrările au fost importate cu succes.
 • Înregistrările care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat" vor conţine mesajul de eroare indicat în câmpul "Import Mesaj Eroare"
5. Reguli pentru importul de mijloace fixe (v13.06)
 • Se verifică unicitatea pe cod de mijloc fix astfel încât să se evite duplicarea acestora. Dat fiind faptul că sistemul este multi-valută, multi-contabilitate, unicitatea este combinată şi cu aceste informaţii astfel încât se pot importa şi:
  • mai multe Detalii Cost la un singur mijloc fix cu condiţia ca acestea să fie în valute diferite şi la date diferite; la aceeaşi dată se pot importa detalii pe mai multe valute, iar la date diferite se pot importa detalii cu aceeaşi valută reprezentând valori adăugate - modernizări; unicitatea se verifică pe:
   • Cod MFX şi
   • Tip Transfer şi
   • Tip cost şi
   • Valuta şi
   • Data contabilă şi
   • Bifa Added Value
  • mai multe Detalii Contabilitate la un mijloc fix cu condiţia ca acestea să fie pe scheme contabile diferite; unicitatea se verifică pe:
   • Cod MFX şi
   • Schema contabilă şi
   • Tip Transfer
 • S-au adăugat în structura de import următoarele câmpuri pentru a putea realiza un import complet pentru mijloacele fixe:
  • Bifa “Added value”;
  • Metodă amortizare modernizare;
  • Convenţie amortizare;
  • Bifa “Amortizat complet”;
  • Data final amortizare.
 • Începând cu versiunea 19.06, s-au adăugat următoarele câmpuri pentru importul de mijloace fixe:
  • Cod Soc TRX
  • Cod Activitate
  • Nume Locație terț
Tot pentru Imobilizări există și posibilitatea de a importa reevaluările - în situațiile în care acestea se obțin din surse externe și sunt afectate un număr mare de imobilizări, iar noua valoare nu este determinabilă doar prin simpla aplicare a unui coeficient de ajustare. Pentru aceste cazuri se folosește funcționalitatea de ”Import Reevaluare Imobilizări”. Datele se vor prelua din fișierul sursă pe baza unei structuri de import așa cum este descris în primul paragraf. Pentru varianta de reevaluare de tip ”Metoda valorii nete”, dacă nu se specifică durata rămasă (luni), atunci sistemul va genera reevaluarea pe durata de viață rămasă a imobilizării respective.

Import Comenzi Client

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import ->
  •  Import Comenzi Client SocrateCloud - varianta simplificată pentru varianta simplă, cu minimul de câmpuri necesar
 • Se poate crea o structura noua *New*  (denumire presonalizata ) prin copierea detaliilor structurii standard, care se poate adapta/customiza
 • Aceasta customizare se realizeaza prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea campurilor din structura ("Format Campuri"), schimarea structurii campurilor de tip data etc. OBS. Intotdeauna campul "Numar Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fisierul pentru import
 • Daca se opteaza pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba şi formatul de fişier "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
2. Fisierele de import - structura - mapat pe structurile de import standard "Import Comenzi SocrateCloud - varianta simplificata"


3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încarcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1
 • Liniile importate vor fi disponibile în fereastra Import Comenzi
4. Import efectiv din tabela temporara
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Comenzi
 • De pe orice detaliu inserat se acţionează butonul "Import Comenzi" 
 • Parametri proces
  • Titular - valoare implicita pentru valorile nule din import
  • Societate - valoare implicită pentru valorile nule din import
  • Societate generare - dacă este specificat va deveni societatea de pe master-ul tuturor comenzilor create, suprascriind societatea din înregistrările de importat. Nu va afecta însă societatea de pe detaliile comenzilor. Detaliile comenzilor vor fi create cu societatea din înregistrările de importat. Câmp disponibil din versiunea 13.10.
  • Acțiune Document - starea în care va fi generată comanda
  • Şterge importurile vechi (şterge înregistrările care au bifa "Importat" setată)
 • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat", iar câmpul "Import Mesaj Eroare" va avea setat mesajul de eroare corespunzător.
 • Începând cu versiunea 13.10 la import se poate specifica Reprezentantul pentru master document și Campania și Proiectul pentru detaliile documentului.
Începând cu v.14.06 s-a adăugat un proces nou prin care se pot genera Bonuri de Autorecepţie folosind datele de import Comenzi. Această nouă funcţionalitate este utilă în special celor care importă în SocrateCloud vânzările efectuate în sisteme "horeca"
Aceste vânzări vor fi evidenţiate în SocrateCloud sub formă de Comenzi Client (de tip credit order), cu generare de Aviz şi Factură. În această situaţie, anumite produse vândute sunt "produsele finite" (felurile de mâncare, etc), pentru care, simularea producţiei acestora se realizează prin intermediul documentului "Bon de Autorecepţie". Pentru mai multe detalii despre utilizarea Bonului de Autorecepţie consultaţi capitolul 9.2.4.
Pentru speţa indicată, se recomandă efectuarea operaţiunilor în ordinea următoare:
 1. importul datelor din sursa externă;
 2. verificarea datelor importate - în fereastra "Import Comenzi";
 3. generarea Bonurilor de Autorecepţie - pentru a genera producţia şi a avea stocul necesare de "produse finite";
 4. importul Comenzilor Client - iar dacă acestea sunt de tip "Credit order", acestea vor genera automat Aviz şi Factură Client.
Începând cu v14.07 s-a adăugat posibilitatea de a importa detalii cu specificarea lotului sau a setului de proprietăţi a articolului, cât şi proprietăţile şi valorile aferente articolului pentru detaliul respectiv.
Începând cu v15-07 s-au adăugat următoarele:
 • cod reprezentant - pentru determinare reprezentat după cod;
 • cod terţ facturare şi denumire tert facturare - pentru cazurile în care terţul de facturare diferă de terţul de livrare, caz în care procesul de import va genera automat şi legăturile necesare între cei doi terţi, în fereastra "Relaţii terţi";
 • cod societate trx - pentru determinare societate trx după doc.
Începând cu versiunea 17.06 s-a modificat opțiunea de import după codul UPC/EAN în sensul în care determinarea articolului se va face ținându-se cont de societatea aleasă în fereastra Import comenzi. Opțiunea este utilă pentru cazul în care există mai multe articole definite pe societăți diferite, dar toate au același cod de bare.

Începând cu versiunea 18.12 s-a adăugat la import și câmpul Dată Promisă aferent detaliului de comandă. Nu se vor putea importa comenzi cu articole inactive!


Import Facturi

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import -> "Import Invoice SocrateOpen"
 • Se poate crea o structura noua *New*  (denumire presonalizata, ex: Import Terti Demo SRL) prin copierea detaliilor structurii standard, care se poate adapta/customiza
 • Aceasta customizare se realizeaza prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea campurilor din structura ("Format Campuri"), schimarea structurii campurilor de tip data etc. OBS. Intotdeauna campul "Numar Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fisierul pentru import
 • Daca se opteaza pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba si formatul de fiseir "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
2. Fisierul de import - structura- mapat pe structura de import standard "Import Invoice SocrateOpen"OBS1. Campurile cu rosu sunt obligatorii si trebuie sa fie deja definite in sistem (se vor completa ID-urile aferente !!), cele cu albastru sunt obligatorii dar nu necesita pre-definire.
OBS2. Dupa popularea fisierului eliminati capul de tabel (descrierea campurilor) !!! iar daca se folosesc fisiere tip .xls, atunci nu uitati sa le salvati (Save As) in formatul specificat in structura (csv, tab. etc)

3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fisierul construit la pasul 1 + structura de la pasul 2 --> OK 
4. Import efectiv din tabela temporara
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Facturi 
 • De pe orice detaliu inserat se actionaeaza butonul "Import Invoice SocrateOpen" (optiuni/Filtre : Societate, Actiune Document)
 • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat" si actualizat "Import Mesaj Eroare"
Notă: Dacă pe linia de import se specifică data scadentă a facturii și nu este specificat un termen de plată, atunci este obligatoriu ca pe titular să fie marcat un termen de plată ca fiind implicit. Altfel sistemul va da eroare că nu găsește un termen de plată.

Import Plăţi

1. Structura de import
 • SysAdmin-> Date->Structuri Import -> "Import Încasări/Plăți SocrateCloud"
2. Fisierul de import - structura- mapat pe structura de import standard "Import Încasări/Plăți SocrateCloud"


3. Import temporar (ImportFileLoader)
 • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
 • Se va selecta fisierul construit la pasul 1 + structura de la pasul 2 --> OK 
4. Import efectiv din tabela temporara
  Datele din fişierul importat se constituie în înregistrări în fereastra Import Plăţi, din meniul SysAdmin -> Date -> Import Date.  Vor fi generate atâtea înregistrări câte linii conţine fişierul importat. 
  Se deschide una dintre înregistrari şi se apasă butonul Import Plăţi.
  Se va deschide fereastra procesului de import plăţi.
  Se completează câmpurile:
  • Societate -  se introduce societate pentru care se fac încasările/plăţile
  • Cont bancar - se introduce contul bancar de unde se fac tranzacţiile
  • Acţiune document - se alege:
   • Nimic - înregistrările vor fi generate în stare Draft, urmând a se finaliza manual, în fereastraÎncasări şi Plăţi din meniul Trezorerie -> Încasări şi Plăţi.
   • Finalizează -  înregistrările vor fi generate în stare Finalizat şi se pot vizualiza  în fereastra Încasări şi Plăţi din meniul Trezorerie -> Încasări şi Plăţi.
  Se apasă butonul Start pentru a se genera înregistrările.
  Va apărea un mesaj privind numărul erorilor - dacă există, numărul documentelor inserate şi a celor procesate (finalizate).

  Import Bonuri de Primire/Stocuri/Bonuri de Consum

  1. Structura de import
  • SysAdmin -> Date -> Import Date -> Structuri Import -> Import Stocuri cu BP SocrateCloud
  • Se pot defini structuri personalizate
  • Structura de import se creează într-un mod similar cu cele de la importul de articole, bonuri transfer, etc
   • Observaţii: coloanele de mai jos, în cazul bonurilor de primire, trebuie completate astfel:
    • coloana IsInProduction_În producţie= Y
    • coloana IsInternalUse_Internal Use= N
  • se bazează pe tabela I_Inventory_SO_Import Inventar, în standard se regăseşte structura Import Inventory - SocrateOpen
  2. Fişierul de import pentru structura  Import Stocuri cu BP SocrateCloud

  3. Import temporar (ImportFileLoader)
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încarcare Fișiere pentru Import
  • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1
  • Liniile importate vor fi disponibile în fereastra Import Stocuri cu BP
  4. Import efectiv din tabela temporara
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Stocuri cu BP
  • De pe orice detaliu inserat se acţionează butonul "Import Stocuri (SocrateOpen)" 
  • Parametri proces
   • Acţiune document - indică starea în care se doreşte obţinerea documentelor importate (Nimic sau Finalizat), pentru "Nimic" utilizatorul va mai putea interveni pe documentele obţinute din import şi va trebui să le finalizeze manual.
   • Doar validare - procesul execută doar o validare a datelor din tabela temporară şi determină valorile pentru entităţile implicate (ex UM, Categorie, Terţ, Articol etc). Dacă s-a indicat o valoare incorectă, sistemul răspunde cu mesaj pe înregistrarea respectivă.
   • Import Fără Erori - procesul NU va importa acele înregistrări pentru care sistemul a răspuns cu o eroare şi NU va importa deloc tot documentul din care face parte înregistrarea cu eroare. Înregistrările şi documentele anterioare acesteia şi care au fost importate cu succes, rămân importate. Înregistrările şi documentele ulterioare acesteia nu sunt importate. Utilizatorul poate interveni si corecta înregistrarea spre a elimina eroarea, iar apoi poate porni procesul de import încâ odată.
   • Şterge Importurile vechi - procesul şterge mai întâi din tabela temporară înregistrările importate cu succes dintr-o rulare anterioară.
  • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat", iar câmpul "Import Mesaj Eroare" va avea setat mesajul de eroare corespunzător.
  • OBSERVAŢIE: Liniile se grupează după Societate, Dată mişcare, Gestiune și Terț
  Începând cu v16.10 prin intermediul tabelei temporare I_Inventory_SO, accesibilă din fereastra Import Stocuri cu BP / BC / Inv, este posibil importul de bonuri de primire și bonuri de consum cu indicarea în clar (ID) a unei instanțe (M_AttributeSetInstance_ID).
  • Limitare: nu este posibil importul unui inventar fizic cu indicarea instanței sau a lotului;
  Din v18.06
  • Procesul de import stocuri prin intermediul ferestrei Import Stocuri cu BP / BC / Inv, se face ţinând cont de unicitate pe Cod căutare din Articole, indiferent de modul de introducere a acestora (litere mari/mici).
  • A fost definită structura de import pentru bonuri de consum, disponibilă în fereastra Structuri de import  - Import Bonuri de Consum SocrateCloud

  Import tranzacţii WMS

  Această fereastră oferă posibilitatea de a importa tranzacţiile din sistemele de tip WMS, tranzacţii care reprezintă suportul pentru procesele de facturare a serviciilor de depozitare prestate către benficiari.
  Este vorba despre situaţia în care organizaţia deţine unul sau mai multe depozite şi le oferă spre închiriere clienţilor săi (beneficiari), împreună cu tot suportul logistic necesar. Depozitele sunt administrate intern prin sisteme specializate de tip WMS (warehouse management system), care transmit cu regularitate toate operaţiunile efectuate pentru fiecare beneficiar în parte. Aceste operaţiuni reprezintă baza procesului de facturare a serviciilor de depozitare prestate către beneficiari, proces care se derulează în SocrateCloud.
  Importul operaţiunilor din cadrul WMS se poate realiza manual - prin import direct de fişiere sau automatizat - prin utilizarea serviciilor web (API). Datele importate se vor regăsi în această fereastră denumită "Import tranzacţii WMS". Fereastra este activă doar dacă s-a activat componenta WMS la nivel de titular.

  Datele care se importă sunt:
  • dată tranzacţie;
  • cod articol (cod operaţie - serviciu prestat);
  • cod terţ (beneficiarul - client în SocrateCloud);
  • cod activitate - opţional;
  • cantitate.
  Pe procesul manual operatorul poate interveni, consulta datele importate si efectua ajustări dacă este cazul, apoi poate porni procesul de generare a datelor în scopul facturării.
  În cazul automatizării, sistemul generează datele necesare pentru facturare, cu frecvenţa şi la momentul indicat prin configurarea unui scheduler pentru procesul numit "Import tranzacţii WMS". Se recomadă rularea zilnică, noaptea, după finalizarea imporutului de date dinspre sistemele WMS.

  Datele importate ajung în SocrateCloud în zona Proiectelor şi anume ca şi detalii la fazele proiectelor. Premizele sunt următoarele:
  • fiecare client are definit un proiect de tip "job", activ pe perioada contractului (a activităţii din cadrul depozitului);
  • fiecare proiect este detaliat pe faze şi are definite un număr de faze egal cu lunile din perioada contractului (pot fi săptămâni dăcă s-a stabilit un calendar de facturare la acest nivel);
  Procesul de import al tranzacţiilor generează detalii la nivel de fază pe proiect, în conformitate cu data tranzacţiei şi cu însumarea cantităţilor la nivel de articol.

  Procesul de facturare este descris in capitolul 17. Proiecte - Generare comenzi din proiecte

  Import Bonuri Transfer

  1. Structura de import
  • SysAdmin -> Date -> Import Date -> Structuri Import 
  • Structura de import se creează într-un mod similar cu cele de la importul de articole, stocuri, etc
  2. Fişierul de import 
  • fişierul de import trebuie să fie mapat corect cu structura de import.
  • formatul trebuie să fie de tip CSV
  3. Import temporar (ImportFileLoader)
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
  • Se va selecta fisierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1
  • Liniile importate vor fi disponibile în fereastra Import Bonuri Transfer
  4. Import efectiv din tabela temporara
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Bonuri Transfer 
  • De pe orice detaliu inserat se acţionează butonul "Import Bonuri Transfer (SocrateOpen)" 
  • Parametri proces
   • Şterge importurile vechi (şterge înregistrările care au bifa "Importat" setată)
   • Toate inregistrarile (importă toate înregistrările cu bifa "Importat" nesetată)
   • Actiune Document (Nimic sau Finalizează)
   • Tip Document (Opţional, dacă nu este setat se va determina automat in funcţie de gestiunile sursă şi destinaţie)
  • Liniile care nu au putut fi importate nu vor avea bifat "Importat", iar câmpul "Import Mesaj Eroare" va avea setat mesajul de eroare corespunzător.
  • OBSERVAŢIE: Liniile se grupează după Societate, Dată mişcare, Celulă sursă şi Celulă Destinaţie


  Import Pontaje

  1. Structura de import
  • Se definește în fereastra Structuri import din meniul SysAdmin-> Date o structură folosind tabela I_TimeSheet_SHRM_I_TimeSheet_SHRM_ID cu Format - Separat Tab
  • Se adaugă în tab-ul Format Câmpuri, coloanele care formeaza fisierul de importat, din cele disponibile (toate coloanele din tabela Timesheet (Pontaj).
  2. Fișierul de import - mapat pe structura de import creată la punctul 1.
  • Fișierul de import trebuie să fie mapat pe structura definită la punctul 1 și trebuie salvat în format Text ( Tab delimited)
  3. Import temporar 
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
  • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1 -> se apasa butonul proces
  4. Import efectiv din tabela temporara
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Pontaje
  • De pe orice detaliu inserat se acționează butonul "Import Pontaj" cu completarea câmpurilor, astfel:
   • Perioadă - se alege luna aferentă pontajului importat
   • Pontator - se alege pontatorul aferent angajaților din fișierul importat
   • Opțiuni import:
    • Doar validare - înregistrările sunt doar verificate fără a se efectua înregistrări în pontaj. Verificarea returnează mesajul ok sau diferite mesaje de eroare dacă datele conțin erori sau nu se respectă regulile și limitările impuse de pontaj:
     • societate - incorectă relativ la societatea pe care angajtul are contractul de muncă;
     • departamentul - incorect relativ la departamentul de care aparține angajatul în perioada respectivă;
     • norma zilnică - depășiri de normă față de contract;
     • tipul de ore - relativ la posibilitatea de a admite doar anumite tipuri de ore (noapte / sâmbătă / duminică / sărbători legale);
     • angajat vs pontator - angajat care nu aparține de pontatorul respectiv;
    • Import fără erori - bifat nu va importa nicio înregistrare dacă există erori;
    • Șterge importurile vechi - șterge înregistrarile deja importate (dintr-o sesiune anterioară);
    • Fără verificare normă și zile lucrătoare - dacă se bifează, importul NU va fi restricționat la valori în cadrul normei zilnice (definită în fereastra Angajați, tab Salarizare) sau la zile lucrătoare (care nu sunt Sâmbăta, Duminica sau definite în fereastra Calendar Contabilitate, tab-ul Zile Nelucrătoare).
  Datele astfel importate sunt vizibile în fereastra Pontaj și vor fi putea fi preluate pe Formular Pontaj aferent perioadei selectate la import.

  Începând cu versiunea 13.12 procesul de import va completa automat si departamentul de care aparține angajatul, pe baza informațiilor din tab-ul Loc de muncă, fereastra Angajați.
  Începând cu versiunea 16.06 se pot importa pontaje și fără a fi necesară inițializarea pentru perioadă/pontator în fereastra Pontaj Lunar prin înregistrare manuală sau inițializare din Formular Pontaj Lunar.
  Începând cu versiunea 18.06 se pot realiza importuri de pontaje multi-societate. Este speța în care implementarea acoperă un grup de societăți și în care există angajați cu contracte simultan la mai multe societăți. În acest caz, se pot prelua fișiere cu pontajul angajatului de pe toate societățile, conform normei pentru fiecare societate în parte, iar importul se poate realiza distinct pentru fiecare societate în parte, condițiile de validare fiind aplicate pentru fiecare societate în parte.

  Import Deconturi

  1. Structura de import
  • Se definește în fereastra Structuri import din meniul SysAdmin-> Date o structură folosind tabela I_TimeExpense cu Format recomandat - Separat Tab. Sistemul oferă un format implicit de tip csv care se poate folosi pentru cele mai multe situaţii.
  • Se adaugă în tab-ul Format Câmpuri, coloanele care formeaza fisierul de importat, din cele disponibile.
  2. Fișierul de import - mapat pe structura de import creată la punctul 1.
  • Fișierul de import trebuie să fie mapat pe structura definită la punctul 1 și trebuie salvat în format Text ( Tab delimited)
  3. Import temporar 
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
  • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1 -> se apasa butonul proces
  4. Import efectiv din tabela temporara
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import Decont
  • De pe orice detaliu inserat se acționează butonul "Import Epense Report" cu completarea câmpurilor, astfel:
   • Societate - se alege societatea pe care se vor genera deconturile;
   • Acţiune Document - se indică dacă se doreşte ca procesul de import să şi Finalizeze deconturile importate. Dacă nu se specifică nimic, deconturile vor fi generate în starea "In Progress", ele putând fi ulterior ajustare şi finalizate manual.
   • Opțiuni import:
    • Şterge importurile vechi - şterge înregistrările cu Importat = Da, din fereastra de import temporar;
    • Doar validare - datele importate sunt verificate fară a fi importate. Verificarea returnează mesajul ok sau diferite mesaje de eroare dacă datele contin erori.
    • Import fără erori - importul se realizează doar pentru deconturile complet corecte. Celelalte nu vor fi importate deloc.
  Datele astfel importate sunt vizibile în fereastrele "Decont" şi respectiv "Decont - Fişă de Servicii".

  Începând cu versiunea 15.03 procesul de import este complet cuprinzând toate câmpurile din ambele variante de decont.


  Import Detalii Proiect

  Prin intermediul ferestrei de Import Detalii proiecte se realizează importul detaliilor de proiect cu crearea de faze, subfaze dacă se dorește acest lucru. Scopul acestei cerințe este acela de a facilita crearea în SocrateCloud a unor  proiecte cu o structură ierarhică complexă ( faze, subfaze, detalii de subfaze ), proiecte des întâlnite în zona construcțiilor.

  Cerințe preliminare:
  • Crearea unei structuri de import detalii proiecte
  • Detaliile de importat (articole, categorii articole, furnizor) trebuie să fie predefinite în SocrateCloud. Restul elementelor: faze, subfaze vor fi create dacă acestea nu există în baza de date.
  • Proiectul în cadrul căruia se importă conținutul trebuie să existe (doar tabul principal)
  Alte precizări:
  • Importul realizează doar Insert nu și Update.
  • In cadrul structurii de import puneți coloanele IsActiv -Fază, respectiv  IsActiv -Subfază (task) pe valoare Y.
  • Completați secventa de numerotare la nivel de fază, subfaza -astfel se crează ierarhia intre faze, subfaze.
  • Dacă există diferențe intre nivelul de adâncime = nivel detaliere al proiectului (fază, subfază) și datele conținute în tabela de import atunci SocrateCloud va returna mesaj de eroare la import 
  1. Structura de import
  • Se definește în fereastra Structuri import din meniul SysAdmin-> Date o structură folosind tabela I_ProjectLine_Detaliu Proiect cu Format - Comma Separated, sau se folosește structura existentă.
  • Se adaugă în tab-ul Format Câmpuri, coloanele dorite.
  2. Fișierul de import - mapat pe structura de import creată la punctul 1.
  • Fișierul de import trebuie să fie mapat pe structura definită la punctul 1 și trebuie salvat în format csv ( comma delimited)
  3. Import temporar 
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Încărcare Fișiere pentru Import
  • Se va selecta fișierul construit la pasul 2 + structura de la pasul 1 -> se apasa butonul proces
  4. Import efectiv din tabela temporara
  • SysAdmin-> Date->Import Date -> Import detalii proiect
  • De pe orice detaliu inserat se acționează butonul "Import detalii proiect" cu completarea câmpurilor, astfel:
   • Societate - Se selectează societatea pe care a fost definit proiectul.
   • Proiect - se selectează proiectul în cadrul căruia se va face importul. Proiectul trebuie sa fie definit pe societatea aleasă la pasul anterior.
   • Opțiuni import:
    • Sterge toate inregistrarile - sterge înregistrarile din fereastra import pontaje
    • Sterge inregistrarile importate - sterge înregistrările cu Importat = Da din fereastra Import detalii proiecte
    • Doar validare - datele importate sunt verificate fară a fi importate. Verificarea returnează mesajul ok sau diferite mesaje de eroare dacă datele conțin erori.
    • Nimic - importul se realizează atunci când nu se selectează nimic în câmp
  • Pot exista următoarele situații, în funcție de structura datelor din fișierul de import:
   • Nu exista faze și subfaze pe proiect - se vor creea faze și subfaze conform denumirilor acestora din fișier, cu detaliile aferente
   • Există faze și subfaze definite în proiect, dar fără detalii - se vor importa detaliile pe fazele și subfazele respective, identificate după denumire
   • Există faze și subfaze definite în proiect, care au deja detalii:
    • pentru fazele și subfazele existente, determinate după denumirea acestora, se importă detaliile, adăugându-se la cele existente, chiar dacă este vorba de articole identice (se face insert, nu update)
    • pentru detaliile din fișier care au alte faze și subfaze decât cele existente în proiect se creează fazele și subfazele noi și se importă detaliile aferente.
  • Toate fazele și subfazele noi se vor creea pe societatea pe care a fost definit proiectul
  Datele astfel importate sunt vizibile în fereastra Proiect / tab-uri aferente.

  Import Note Contabile

  1. Structura de import
  • Structurile de import se definesc în fereastra SysAdmin -> Date -> Structuri Import. Pentru importul de note contabile se pot folosi structurile predefinite "Import Note Contabile" sau "Import Note Contabile - variantă simplificată"
  • Dacă este necesar se poate crea o structura noua *New*  prin copierea detaliilor structurii predefinite, la care mai apoi se pot aduce modificările necesare.
  • Aceasta customizare se realizeaza prin eliminarea (delete - simpla stergere din buton), re-ordonarea campurilor din structura ("Format Campuri"), schimarea structurii campurilor de tip data etc. OBS. Intotdeauna campul "Numar Start" va determina ordinea de parcurgere/import a campurilor din fisierul pentru import
  • Dacă se opteaza pentru customizarea unei structuri noi atunci se poate schimba si formatul de fiseir "suportat" : din "Comma Separated" (csv) in "Separat TAB (TAB Delimited) de exemplu
  2. Detalii - Fişierul de import pentru structura de import predefinită "Import Note Contabile"
  În cazul în care se utilizează tranzacții cont-cont corespondent, la import trebuie indicate ”perechile” de linii = conturi corespondente prin folosirea câmpului "Nr.Jurnal", care trebuie să conțină doar 2 linii. 
  Fiecare jurnal importat trebuie să aibă maxim o pereche de linii Debit-Credit. La rândul lor, jurnalele pot fi grupate pe o notă contabilă în calup. Detalii în Transferuri Contabile.

  Note : 
  •  În structura de import creată, se poate utiliza câmpul "Creează Jurnal Nou" (IsCreateNewJournal, de tip "String"), pentru a indica sistemului crearea a câte o notă contabilă simplă, în cadrul notei calup (ex : pentru prima notă simplă, se setează acest câmp în fișierul de import cu "Y" pe înregistrarea corespunzătoare Debit-ului, iar pentru înregistrarea corespunzătoare Credit-ului se lasă necompletat ; la fel pentru următoarele note simple). 
  • Este indicată utilizarea acestui câmp, în cazul în care se dorește ca sistemul să genereze automat numerele notelor contabile (pe baza numerotării stabilite pe tipul de document ales pentru import).
  • În același mod este funcționalitatea și pentru câmpul "Creează Batch Nou" (IsCreateNewBatch)
  • Dacă numerele notelor contabile simple sunt deja stabilite de utilizator și completate în fișierul de import, folosirea câmpului "Creează Jurnal Nou" nu mai este necesară (deci nu trebuie să existe în structura de import și nici în fișier).
  • OBS! Începând cu v17.11, structura de import a notelor contabile a fost schimbată. Modificarea face posibilă indicarea in mod distinct a tipului de document pentru nota contabila calup (master) si separat pentru notele contabile simple (detalii) din continutul acesteia, fără a limita implicit tipurile de document alese;             A fost adăugat un câmp nou numit "Tip Document Calup".
                     Începând cu v19.08, a fost eliminat din structura de import a notelor contabile câmpul Centralizator. Pe notele importate, va fi preluat centralizatorul setat la nivel de document. 
                     Titularii pe care structurile de import conțin deja câmpul Centralizator (constant sau completat în fisier), nu vor fi afectați de această modificare, deoarece la procesul de import se preia centralizatorul de pe tip document.
           

  Import Necesare Aprovizionare

  Începând cu versiunea 17.12 este disponibilă structura și fereastră de import pentru Necesarele de Aprovizionare.
  Începând cu versiunea 19.07 în structura de import au fost adăugate 2 noi coloane, utile în cazul în care există 2 sau mai mulți utilizatori cu același nume și prenume definiți în SCloud in ferestra Utilizatori. Cele 2 coloane sunt:
  • UserValue_Cod utilizator
  • UserID_ID Utilizator