1.5. Setup Wizards

Setup Wizards reprezintă o serie de pași ce se pot efectua unul după altul, cu scopul de a asista utilizatorul în efectuarea unor sarcini. Acestea conduc utilizatorul printr-o serie de pași bine definiți afisate prin intermediul unei secvențe de căsuțe de dialog. Sarcinile nefamiliare, infrecvente sau complexe se pot efectua mult mai ușor folosind unSetup Wizard. Acestea sunt disponibile in fereastra Setup din Meniu Instrumente.


În fereastră se pot vedea explicații pentru fiecare pas. Pașii efectuați se pot revizui cu ușurința. Pentru a naviga intre pași și pentru a deschide fereastra potrivita apăsați pe butoanele specifice fluxului în meniul din stânga.
 • Revizie Setup Titular Nouvă va ghida pas cu pas în realizarea corectă a tuturor setărilor necesare pentru utilizarea unui nou Titular.
 • Revizie Roluri și Utilizatori vă va ghida pas cu pas în realizarea corectă a Rolurilor necesare și în definirea noilor Utilizatori ai sistemului.
 • Setup Sesizări - vă va ghida pas cu pas în realizarea corectă a tuturor setărilor necesare pentru a putea începe înregistrarea în sistem a sesizărilor.
Fluxurile generale se pot gestiona folosind fereastra Setup Wizards, localizată în meniul System Admin. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/00-prezentare-generala/04-flux/fluxuri-generale/Setup%20Wizards.png
 • DenumireTip Entitate
 • Secvența - determină ordinea de afișare din fereastra Setup;
 • Conținut HTML - conținutul paginii inițiale a wizard-ului, în limbaj HTML. Se recomandă utilizarea unor tag-uri cât mai simple;
Tab-ul Pas Wizard se utilizeaza pentru a defini pașii din componența fiecărui flux. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/00-prezentare-generala/04-flux/fluxuri-generale/Pas%20Wizzard.png
 • Denumire, Tip Entitate
 • Secvența - determină ordinea afișării pașilor;
 • Conținut HTML - conținutul instrucțiunilor afișate pentru pas, în limbaj HTML. Se recomandă utilizarea unor tag-uri cât mai simple;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/00-prezentare-generala/04-flux/fluxuri-generale/Pas%202.png
 • Proces, Formular Special - procesul sau fereastra de tip formular la care face trimitere pasul;
 • Fereastră - fereastra la care face trimitere pasul;
  • Tab - dacă este cazul pasul poate face trimitere către un tab al ferestrei;
  • SQL Order By - regula SQL, determină ordinea afișării înregistrărilor din fereastră;
  • Încarcă prima înregistrare - pasul va încarcă prima înregistrare din fereastră;
 • Părinte - se utilizează pentru definirea de dependențe între pașii din cadrul unui flux;
Tab-ul Traducere permite definirea unei traduceri pentru conținutul și denumirea fiecărui pas sau flux în vederea utilizării funcționalității multilingve.