1.4. Indicatori de Performanță

SocrateCloud oferă unelte de analiză a performanței care permit monitorizarea și urmărirea status-ului global al afacerii dumneavoastră. Indicatorii de performanță sunt actualizați de fiecare dată când datele cuprinse în analiză se modifică în sistem ( ex. plata unei facturi). Analiza performanței este foarte flexibilă. Se pot defini măsuri care sunt specifice unui terț, produs, categorie de produse, utilizator şi/sau rol, obținându-se astfel informațiile potrivite pentru afacere și operațiile din cadrul ei.

Dacă definirea parametrilor se face cu indicarea obiectivelor, aceștia pot fi vizualizați apăsând butonul Dashbord din bara de meniul principal:


Se aduc toate obiectivele de performanță definite pentru utilizatorul logat + toate obiectivele legate de oricare din rolurile utilizatorului (indiferent de rolul cu care e logat utilizatorul). În plus dacă rolul cu care este logat utilizatorul nu are bifa Restricții Terț și nici nu este setat ca rol pentru WebStore atunci se aduc și toate obiectivele de performanță care nu au setat nici rol și nici utilizator.

Măsurătorile performanței cuprind Schema de Culoare, Modul de Calcul, Regulile și Obiectivele.

Culori Semaforizare

Schemele de culoare controlează culoarea barelor indicatorilor din tabloul de bord. Ele trebuiesc definite în aşa fel încât, la o simplă vedere, utilizatorul să știe dacă parametrul se află într-o stare favorabilă sau nu. Definirea schemelor se face în fereastra Culori Semaforizare, localizată în meniul Analiza Performanței -> Definiri Analiza Performanței. Se pot seta până la 4 nivele, fiecare indicate de câte o culoare.

Mod de Calcul

Modul de calcul al performanței determină ce anume va fi calculat pentru a determina dacă atinge obiectivele stabilite. În timp ce schemele de culoare se pot folosi pentru mai multe măsurători, de obicei un mod de calcul va fi folosit pentru un singur tip de măsurătoare. Definirea modului de calcul se realizează în fereastra Performanta - Mod Calcul din meniul Analiza Performanței -> Definiri Analiza Performanței, de obicei de către un utilizator care deține cunoștințe de programare SQL. 

Reguli

În fereastra Performanta - Reguli, localizată în meniul Analiza Performanței -> Definiri Analiza Performanței, se definesc regulile utilizate pentru măsurarea performanței care fac legătura între modul de calcul și tipul de date. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/20-analiza-performantei/Reguli.png

 • Denumire, Descriere
 • Activă - se bifează pentru ca regula să devină activă în sistem;
 • Measure Data Type:
  • "Status Qty/Amount" - indicatorul va afișa procentajul valorii realizate din valoarea țintă;
  • "Qty/Amount in Time" - indicatorul va afișa valoarea realizată;
 • Tip Măsură - se selectează modul în care se determină măsura actuală: progres, calculat, manual, proiect etc. 
  • "Calculat" - valoarea realizată se calculează utilizând un mod de calcul, care trebuie selectat în câmpul Calcul Masură;
  • "Manual" - valoarea realizată se introduce manual în câmpul Valoare Manuală;
  • "Proiect" -> Tip Proiect
  • "Sesizare" -> Tip Sesizare
  • "Ratio" -> se definesc în fereastra Performață - Indicatori;
  • "User Defined" -> valoarea realizată se calculează folosind o Clasă Java;
 • Benchmark, Ierarhie Raportare

Obiective

Obiectivele conectează regulile cu schemele de culoare și determină perioada de timp și ținta la care se raportează o măsurătoare. Pentru fiecare obiectiv, va fi afișat câte un indicator în tabloul de bord "Dashboard". Acestea se definesc în fereastra Performanță - Obiective, localizată în meniul Analiza Performanței -> Definiri Analiza PerformanțeiSunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/20-analiza-performantei/Obiective.png
 • Denumire, Descriere, Notă
 • Rol, Utilizator/Contact - rol sau utilizator pentru care indicatorul este afișat;
 • Secvenţă - determină ordinea în care indicatorii sunt afișați pe tabloul de bord;
 • Color Schemadetermină culoarea barelor indicatorului;
 • Nivel Consolidare, Parent Goal
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/20-analiza-performantei/Referinte.png
 • Ţintă - se introduce valoarea obiectivului la care se raportează valoarea rezlizată;
 • Măsură - modul în care este calculată valoarea realizată (face legătura între modul de calcul şi tipul de date);
 • Measure Scope - determină perioada pentru care va fi calculată valoarea realizată (total, an curent, lună curentă, etc,);
 • Data Start, Data Stop - intervalul pentru care sunt afișate valorile realizate afișate pe graficul de sub indicator;
 • Measure Display - nivelul de grupare al valorilor realizate afișate pe graficul de sub indicator;
https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/20-analiza-performantei/Stare.png
 • Realizat - valoarea măsurată;
 • Obiectiv performanță - procentajul valorilor măsurate din valoarea țintă;
 • Afișează Zecimale - opțiune de a afișa sau nu zecimale pentru valorile de pe tabloul de bord;
 • Data Ultimei procesări, Importanță relativă
Tab-ul Restriction se folosește atunci când se stabilesc restricții pentru înregistrările evaluate pentru calculul valorii realizate.