1.3.1. Documente

Format Tipărire

Formatele de tipărire utilizate pentru documente se gestionează în fereastra Format Tipărire. Sunt disponibile următoarele câmpuri:


 • Denumire - denumirea formatului de tipărire;
 • Descriere - opțional, se poate adăuga o descriere;
 • Activă - formatul de tipărire este activ în sistem;
 • Tabelă - reprezinta tabela din care face parte documentul pentru care este utilizat formatul de tipărire.
 • Form = bifat indică faptul că formatul de tipărire este utilizat pentru tipărirea unui document;

 • Totals Only, Suppress Duplicate Group By, Standard Header/Footer, Format Tabel Tipărire, View Raport - câmpuri utilizate pentru formate de tipărire raport;
 • Foaie Tipărire - determină mărimea, orientarea și marginile paginii de tipărire. Detalii în Definiri;
 • Denumire Imprimantă - se poate introduce o imprimantă folosită pentru tipărire. Dacă nu se selectează, va fi utilizată imprimanta implicită, care este selectată la login;
 • Header MargineMargine Footer - determină mărimea spațiului pentru tipărit și poziția fiecărei zone din cadrul paginii;
 • Font Tipărire - fontul implicit folosit pentru textul tipăriturii. Detalii în Definiri;
 • Culoare Tipărire - fontul implicit folosit pentru textul raportului. Detalii în Definiri;
 • Butonul Copiază/Crează - permite copierea elementelor unui format de tipărire existent sau generarea elementelor pe baza unei tabele. Tabela print formatului curent va fi modificată în funcție de print formatul/tabela sursă;
Tab-urile Ordine Afișare și Ordine Sortare nu se utilizează pentru definirea unui print format document.

Format Element

Tab-ul Format Element se utilizează pentru a gestiona elementele unui format de tipărire care pot fi text, forme geometrice sau imagini. Sunt disponibile următoarele câmpuri:
 • Secvența - indică ordinea acestui în care este afișat un elementul și este folosit pentru poziționarea relativa a elementelor;
 • Denumire - indică denumirea înregistrării;
 • Tip Format - se selectează din listă ce formatare are elementul din raport. În funcție de selecția făcută, se vor afișa diferite câmpuri:
  • "Câmp" - afișează o valoare din tabela aferentă print formatului;
   • Coloana - se indică coloana din tabelă care va fi afișată;
   • Tip Cod de Bare - se va tipări o reprezentare cu cod de bare pentru valoarea din coloana; 
  • "Imagine"  - afișează o imagine:
   • Imagine Atașată - imaginea atașată la element. Imaginea poate fi de tip fișier GIF, JPEG sau PNG;
   • Câmp Imagine - imaginea este generată în timpul tipăriri documentului folosind URL-ul completat într-un câmp pe document, identificat prin coloana selectată în câmpul Coloana;
   • URL Imagine - imaginea este generată în timpul tipăririi documentului folosind URL-ul completat; 
  • "Rând" (linie) - elementul reprezentat va fi o linie. Poziția de start a liniei este poziția elementului și se definește ori ca valoare absolută ori ca valoare relativă (vezi descriere câmp Poziție Relativă). Punctul final se calculează relativ la poziția de start in funcție de valorile introduse în câmpurile Lățime/Înălțime Maximă;
   • Lățimea maxima se aplica doar dacă Aliniere linie = Nimic și modul de afișare este influențat de valoarea Aliniere Camp;
   • Lățimea maxima modifica poziția relativa a rândului următor;
   • Lățime linie - determină lățimea/grosimea liniei afișate;
  • "Dreptunghi" - elementul afișat va fi un dreptunghi. Colțul stânga-sus este poziția elementului  (vezi descriere câmp Poziție Relativă). Colțul dreapta-jos se calculează relativ la colțul stânga-sus in funcție de valorile introduse în câmpurile Lățime/Înălțime Maximă;
   • Umple Formă - se bifează dacă se dorește o formă umplută, opacă;
   • Shape Type - opțiuni predefinite pentru aspectul dreptunghiului: Dreptunghi 3D, Dreptunghi Normal, Oval sau Dreptunghi Rotunjit;
  • "Format de Tipărire" - se utilizează pentru a afișa un print format de tip raport, în cadrul acestui format de tipărire (e.g. liniile unei facturi);
   • Coloana - coloana prin care se face legătura între tabela formatului de tipărire master și tabela formatului de tipărire secundar;
   • Formatul Tipărire Inclus - formatul de tipărire secundar, utilizat pentru tipărirea raportului;
  • "Text" - elementul afișat va fi textul completat în câmpul Text Tipărire (pentru limba principală) sau in tab-ul Traducere;
   • pot fi utilizate următoarele valori dinamice:
    • @*Page@ - pagina curentă;
    • @*PageCount@ - toate paginile;
    • @*MultiPageInfo@ - pagina X din Y. Se va tipări doar dacă sunt mai multe pagini;
    • @*CopyInfo@ - dacă este o copie a unui document se va tipări un 'duplicat';
    • @*ReportName@ - denumire raport;
    • @*Header@ - antet complet cu denumire utilizator/client/organizaţie;
    • @*CurrentDate@ - data tipăririi;
    • @*CurrentDateTime@ - ora tipăririi;
   • pot fi utilizate valorile dinamice disponibile în contextul global al aplicației (Unelte -> Context), de exemplu:
    • @##AD_User_Name@ - utilizatorul curent;
    • @#AD_Org_Name@ - societatea cu care este logat utilizatorul curent;
 • Zona - indică unde se va tipări un element al raportului: Header, Footer sau Conținut;
  • fiecare zona își are propria poziție în cadrul paginii;
  • în cazul în care documentul ocupă mai mult de o pagină (e.g. detalii multiple factură) elementele din header și footer vor fi tipărite pe fiecare pagină;
 • Poziție Relativă - indică modul în care este determinată poziția elementului din cadrul paginii:
  • "debifat" - poziția elementului se calculează relativ la colțul stânga-sus al zonei în care se află, în funcție de valorile introduse în câmpurile Poziţia X (orizontală) și Poziţia Y (verticală), în puncte (1/72 dintr-un inch); 
  • "bifat"poziția elementului se calculează relativ la poziția elementului cu o Secvența anterioară, în funcție de valorile introduse în câmpurile Spaţiu X (orizontală) și Spaţiu Y (verticală), în puncte (1/72 dintr-un inch);
   • Rând Următor - dacă se bifează, acest element se va tipări pe următorul rând. Dacă acesta nu este selectat, elementul se va tipări pe același rând;
   • Pagina Următoare - dacă se bifează, acest element va fi tipărit pe o pagină nouă;
 • Aliniere Câmp - alinierea textului din cadrul unui element de tip "Text" sau "Câmp": Blocare, Centru, Implicit, Leading (stânga) sau Trailing (dreapta);
 • Lățime fixă - elementul de tip "Text" sau "Câmp" va avea o lățime fixă indiferent de conținut. Dacă valoarea este egală cu zero (0), nu va exista nici o restricție;
 • Un rând - dacă se bifează, textul va fi tipărit pe un singur rând indiferent de restricții (lățime maximă, margine pagină).
  • Obs: dacă o coloana are restricție de lățime, textul care depășește lățimea va fi divizat pe linii multiple;
 • Culoare Tipărire - indica culoarea utilizată la tipărirea unui element. Detalii în Definiri;
 • Font Tipărire - indica fontul utilizat la tipărirea unui element. Detalii în Definiri;
Tab-ul Traducere se utilizează pentru a introduce o traducere pentru element. Aici sunt disponibile denumirile tuturor câmpurilor text, text tipărire și sufix etichetă tipărire, în funcție de limba utilizată.

Raportul Raport Format Tipărire afișează toate elementele unui format de tipărire și informații despre acestea. Coloanele raportului prezintă proprietăți ale elementelor preluate din fereastra de definire a acestora.
Comments