1.3.2. Rapoarte


Format Tipărire

Formatele de tipărire utilizate pentru rapoarte se gestionează în fereastra Format Tipărire. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/01-interfata-utilizator/2-3-2-rapoarte-lista/particularizare-rapoarte-document/Format%20Tiparire.PNG
 • Denumire - denumirea formatului de tipărire
 • Descriere - optional, se poate adăuga o descriere
 • Activa - indică dacă formatul de tipărire este activ în sistem
 • Tabela - reprezinta tabela din care sunt afișate coloanele din raport;
 • View Raport - view definit în dicționarul aplicației;
  • face legătura între rapoartele bazate pe view-uri și formatul de tipărire;
  • se definesc în fereastra Vederi Rapoarte și au la bază o singură tabelă, la care se pot adaugă reguli SQL de tip WHERE și Order BY. 
   • în tab-ul Coloane Vederi Rapoarte, se pot defini funcții SQL care vor înlocui pe format coloana din tabelă;
    • e.g. @ROUND(PriceEntered, 2) va rotunji valoarea afișată de un element bazat pe coloana PriceEntered;
  • tabela view-ului trebuie sa fie aceeași ca cea de pe formatul de tipărire;
  • începând cu v17.04 vederile se pot defini doar pe system - dacă aveți nevoie de definirea de noi vederi rapoarte vă rugăm să ni le cereți prin introducerea unei sesizări.
 • Form = debifat - indică faptul că acesta este un print format utilizat pentru rapoarte;
 • Totals Only - se bifează dacă se dorește introducerea în raport numai a coloanelor ce sunt definite ca și totaluri;
 • Suppress Duplicate Groups By - dacă se bifează, valorile unei grupări vor fi afișate o singură data pentru fiecare combinație de valori. Dacă nu, valorile vor fi afișate în pentru fiecare înregistrare în parte;
 • Standard Header/Footer - se bifează dacă se dorește introducerea în raport a unui antet standard. Acesta poate conține: Nume Titular, Nume Societate, C.U.I. Societate, Adresa Societate și reprezintă opțiunile selectate la logarea în aplicație a utilizatorului care a rulat raportul;
 • Foaie Tipărire - determină mărimea, orientarea și marginile raportului. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Hârtie Tipărire;
 • Format Tabel Tipărire - se selectează un format pentru tabelul folosit la generarea raportului - culoare, fonturi. Un tabel de tipărire nou poate fi definit în fereastra Tabel Tipărire;
 • Denumire Imprimantă - se poate introduce o imprimanta folosita pentru raport. Dacă nu este introdusă niciuna, este folosită imprimanta implicită, care este selectată la login.
 • Font Tipărire - fontul implicit folosit pentru textul raportului. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Fonturi Tipărire;
 • Culoare Tipărire - fontul implicit folosit pentru textul raportului. Opțiunile disponibile se definesc în fereastra Culori Tipărire;
 • Butonul Copiază/Crează - permite permite copierea elementelor unui format de tipărire existent sau generarea elementelor pe baza unei tabele. 
  • pentru copiere se selectează un format existent
  • pentru generare elemente se selectează tabela corespunzătoare;
 • Secțiune Antet
  • Logo - valabil pentru formatele de tipărire utilizate pentru rapoarte (nu documente/form) atunci când doriți să tipăriți raportul cu Logo-ul firmei. Logo-ul se va tipări întotdeauna în dreapta sus, cu mărimea de 50X50.
Detalii despre tabele, fonturi și culori de tipărire în Setup.

Ordine Afișare

Tab-ul Ordine Afișare se utilizează pentru a gestiona coloanele care vor fi afișate în raport și ordinea afișării acestora.
 • lista Variante Disponibile conține coloanele care nu sunt afișate în raport;
 • lista Secvență conține coloanele care sunt afișate în raport, iar ordinea în care sunt afișate înregistrările din această listă reflectă ordinea coloanelor din raport;
 • mutarea înregistrărilor în cele două liste se realizează prin drag&drop sau prin intermediul săgeților disponibile în interfață;

Ordine Sortare

Tab-ul Ordine Sortare se utilizează pentru a defini reguli de sortare pentru liniile din raport. 
 • lista Variante Disponibile conține coloanele care nu sunt utilizate pentru sortarea liniilor;
 • lista Nr. Sortare Înregistrări conține coloanele care sunt utilizate pentru sortarea liniilor, iar ordinea în care sunt afișate înregistrările din această lista reflectă prioritatea coloanei la sortare;
 • mutarea înregistrărilor în cele două liste se realizează prin drag&drop sau prin intermediul săgeților disponibile în interfață;
Obs: ar trebui adăugate doar acele coloane care sunt prezente în lista Secvența din tab-ul Ordine Afișare.

Format Element

Tab-ul Format Element se utilizează pentru a defini coloanele unui raport. Înregistrările disponibile corespund listei Secvență din tab-ul Ordine Afișare. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Secvență - determină ordinea în care sunt afișate coloanele raportului;
 • Denumire - folosită pentru a identifica o coloana a raportului;
 • Text Tipărireindică eticheta care se va tipări pe coloană;
 • Suppress Null - dacă se bifează, coloana va fi afișată doar dacă are valori pentru cel puțin un rand;

 • Tip Format  = "Câmp" - va trebui introdusă Coloana din baza de date. Coloanele disponibile sunt determinate de tabela pe care este bazat formatul de tipărire;
  • pentru a se genera în mod automat un număr de linie (1, 2, 3, ...), 
   • se introduce un element de tip "Text" cu Denumire = @LineNo@;
   • se poate defini o coloană virtuală pe tabela aferentă detaliilor din print format cu Column SQL = ROWNUM;
 • Rând Următor - dacă se bifează, acest element va fi tipărit pe o linie adițională, sub coloana indicată prin valoarea din câmpul Coloana Dedesubt (e.g. 1 - sub prima coloana, 2 - sub a doua coloană);
 • Tip Cod de Bare - se va selecta un Tip Cod de Bare din cele 20 specificate. Astfel se va tipări o reprezentare cu cod de bare pentru câmpul selectat.
 • Pagina Următoare - coloana este tipărită pe pagina următoare a raportului, cu un page break în prealabil
 • Aliniere Câmp - se selectează alinierea textului unui camp. Valoarea implicita este determinata de tipul de data: numerele sunt aliniate la dreapta, alte tipuri sunt aliniate la stânga.
 • Lățime Maximă - lățimea maxima permisa pentru o coloana. Dacă valoarea este egală cu zero (0), nu există restricţie la lăţime.
 • Lățime Fixă - coloana va avea o lățime fixa, aceasta fiind lățimea maxima introdusa.
 • Înălțime Maximă - înălțimea maxima permisa pentru un rând. Dacă coloana are o restricție de lățime, textul este divizat în linii multiple. Dacă valoarea este egală cu zero (0), nu există restricție la înălțime.
 • Un rând - dacă  este selectat, se tipărește numai prima linie.
 • Culoare Tipărire - indica culoarea utilizata la tipărirea valorilor unei coloane.
 • Font Tipărire - indica fontul utilizat la tipărirea valorilor unei coloane.
 • Grup Câmpuri - este folosit pentru gruparea logica a câmpurilor (Istoric, Valori, Cantități)
Pentru definirea unor atenționări în cadrul raportului se folosesc următoarele câmpuri:
 • Logică Atenționare - aici se introduce o condiție SQL. De exemplu: @nume coloană@=0 (câmpul este egal cu 0). O atenționare va apărea pe randul din coloana pentru care se respecta condiția.
 • Căsuța Atenționare linie - dacă este bifată, atenționarea se extinde pe tot rândul raportului . Dacă nu, atenționarea va apărea doar pe câmpul respectiv;
 • Culoare Atenționare, Font Atenționare, Culoare Fundal Atenționare - cu ajutorul acestor câmpuri se definește aspectul atenționării.
Secțiunea Calcule - se poate selecta funcția folosită pentru a afișa totaluri la această coloană:

https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/manual-socrateopen/acasa-as/02-initializarea-sistemului/2-3-rapoarte/particularizare-rapoarte-document/2.3.%20Calcule.png
 • Calcul Sum - se va calcula suma totală dacă câmpul este numeric. In caz contrar se va calcula suma lungimii totale a câmpului respectiv. 
  • Running Total - dacă se bifează se va putea introduce în câmpul Running Total Lines numărul linii tipărite pe raport înaintea afişării unui total;
 • Calcul Count - se va calcula numărul total al elementelor nenule (maximum este numărul de linii).
 • Calcul Minimum - se va afişa valoarea minimă (lungime string pentru şiruri).
 • Calcul Maximum - se va afişa valoarea maximă (lungime string pentru şiruri).
 • Calcul Medie - indică calcularea mediei datelor în cazul câmpurilor numerice. În caz contrar, se va calcula lungimea medie a câmpului (lungime string pentru şiruri).
 • Calcul Variaţie indică calcularea variaţiei datelor în cazul câmpurilor numerice. Varianţa se calculează ca o medie a pătratului diferenţelor rândurilor de date.
 • Calcul Deviaţie indică calcularea deviaţiei datelor în cazul câmpurilor numerice. Deviaţia se calculează ca o medie a rădacinii pătrate a varianţei.
 • Ordonat după - indică dacă aceasta coloană este utilizată pentru sortare.
 • Ascending sort order - înregistrările sunt ordonate in ordine descendenta pentru aceasta coloana
 • Nr sortare înregistrări - indică secvența ascendentă pentru înregistrări. Dacă numărul este negativ, înregistrările din raport sunt ordonate ascendent în funcție de aceasta coloana.
 • Grupare - grupările permit tipărirea de subtotaluri; grupările pe coloane trebuie incluse în ordinea de sortare.
Tab-ul Traducere se utilizează pentru a introduce o traducere pentru element. Aici sunt disponibile denumirile tuturor câmpurilor text, text tipărire şi sufix etichetă tipărire, în funcție de limba utilizată.