05.7. Analiză multi-dimensională

SocrateCloud furnizează o listă de dimensiuni predefinite în vederea efectuării de analize, la nivel de contabilitate primară sau la nivel de contabilitate financiară:

 • Societate
 • Cont sintetic sau analitic
 • Data (şi ora) documentului sau data contabilă
 • Articol
 • Categorie de articole
 • Terţ
 • Proiect
 • Marketing: Canal de distribuţie şi Campanie
 • Locaţie (Depozit, Terţ) - De La şi Către
 • Activitate (pentru costurile ABC - Activity Based Costing)
 • Alte dimensiuni adiţionale la alegere
Toate dimensiunile permit definirea de Ierarhii de Clasificare, pe oricâte nivele. Sumarul nivelurilor permite utilizatorului să reflecteze asupra structurii organizaţionale sau a contabilităţii primare şi a raportărilor contabile într-o structură logic ramificată. Schimbarea structurii este posibilă în orice moment şi se reflectă imediat în structura datelor şi în raportări.
Fiecare dimensiune informaţională are o ramură primară şi poate avea ramuri adiţionale. Această structură ar putea fi necesară dacă se doreşte menţinerea structurilor "veche" şi respectiv „nouă" pentru comparaţie, sau dacă este necesară susţinerea diferitelor ierarhii paralele de terţi, de exemplu una în funcţie de Industrie, alta în funcţie de categorie (comerţ en gros, retail, ...).
Multe aplicaţii nu au capacitatea de a structura dimensiunile informaţionale, ceea ce are ca rezultat intrări de date şi operaţiuni inutile. De exemplu: dacă un utilizator doreşte informaţii referitoare la o sucursală şi divizii, iar diviziile sunt compuse din mai multe entităţi, s-ar putea să fie nevoie ca utilizatorul să completeze două câmpuri, respectiv divizie şi entitate şi să definească reguli, astfel încât un utilizator să nu poată introduce o entitate greşită pentru o anumită divizie, sau invers.

Combinarea dimensiunilor

În scopul raportării, utilizatorul poate divide şi realiza orice combinaţie dorită între dimensiunile informaţiilor. Pentru toate tranzacţiile, sursa şi informaţiile referitoare la moneda contului sunt menţinute adiţional unităţii de măsură şi cantităţii.
Utilizatorii pot vizualiza rezultatele financiare în funcţie de Partener de Afaceri şi Regiune sau Grup de Produse şi moment al zilei.