05.6. Multi - Lingvism

SocrateCloud furnizează traducerea următoarelor elemente ale sistemului:

 • Ferestre
 • Rapoarte
 • Mesaje
 • Date intermediare (de exemplu informaţii de stare, cum ar fi Deschis/Închis, etc.)

Multe aplicaţii permit traducerea Ferestrelor, Rapoartelor şi a Mesajelor, însă foarte puţine permit traducerea datelor intermediare şi, mult mai puţine a tranzacţiilor.

Programul are de asemenea capacitatea de a schimba limba, ca utilizator al sistemului:

 • Sistemul poate traduce într-o limbă de bază, sau
 • Utilizatorul poate decide limba pe care să o folosească

În final, un sistem trebuie să aibă capacitatea de a crea documente în limba clientului sau a vânzătorului. Foarte puţine aplicaţii suportă acest lucru, deoarece este necesară imprimarea cuvântului tradus, cum ar fi spre exemplu Factură, precum şi diferite formate ale adreselor, descrieri ale produselor, etc. (vezi de asemenea Posibilitatea utilizării valutelor multiple pentru valuta specifică a partenerilor de afaceri).

SocrateCloud permite utilizatorilor să traducă toate etichetele, permiţând diferiţilor utilizatori să vizualizeze ferestre şi rapoarte în propria limbă/terminologie şi permite imprimarea tuturor documentelor în formatul şi limba clientului (ex: facturi client) sau a furnizorului (ex: comenzi furnizor).

Traducerea fiind realizată pe bază dicţionarului de date, aceasta este mult mai coerentă faţă de alte aplicaţii care utilizează alte instrumente pentru traducerea diferitelor elemente.


Întreținere Limbi

Limbile utilizate în SocrateCloud se gestionează de către administratorul de sistem din fereastra Limbi. Sunt disponibile următoarele câmpuri:

 • Denumire, Limbă ISO, COD Țară ISO - se utilizează pentru a identifica limba în sistem;
 • Limbă de Bază - limba în care se definesc toate entitățile din SocrateScloud. De exemplu, valoarea introdusă în câmpul "Denumire" din fereastra "Articole" va fi pentru Limba de Bază. Denumirile pentru limbile de sistem se intoruc în câmpul "Denumire" din tab-ul "Traducere";
 • Limbă Sistem - daca se bifează, pe lângă limba de bază care este unică, această limbă va putea utilizată pe interfață (selecție în fereastra "Autentificare") sau atribuită unui Terț. De asemenea numai limbile cu această bifă vor avea înregistrări in tab-ul "Traducere" pentru entitățile din SocrateCloud;
 • Tip Dată - determina formatul utilizat pentru data pe câmpurile de acest tip din interfață sau de pe formate de tipărire;
 • Time Patern - determină formatul utilizat pentru timp pe câmpurile de acest tip din interfață;
 • Decimal Point - determină caracterul utilizat pentru separarea decimalelor;
 • Buton Întreținere Limbi - procesul creează unde se poate înregistrări în tab-urile "Traducere" pentru această limbă;
  • Se pot adăuga traducerile lipsă, se pot şterge înregistrări cu traduceri, sau se po recrea înregistrări noi cu traduceri;
  • Ulterior trebuie sincornizată terminologia utilizand procesul "Sincronizare Terminologie";
Procesul Sincronizare Traduceri Documente actualizează toate traducerile cu valoarea în limba de bază, pentru toate înregistrările din sistem. Procesul se utilizează dacă se dorește trecerea de la un sistem multilingv la unul monolingv.

La definirea unei ferestre noi, câmpurile din cadrul tab-urilor aferente ferestrei nu vor avea traduceri. Procesul Sincronizare Terminologie, localizat în meniul Dicționarul Aplicației, permite completarea traducerilor pe baza elementelor din SocrateCloud. Înainte de execuția procesului se pot specifica următorii parametri: 
 • Fereastra - permite selecția unei ferestre definite la nivel de titular, pentru care se vor sincroniza traducerile câmpurilor;
 • Tab (opțional) - permite selecția unui tab din cadrul ferestrei, pentru care se vor sincroniza traducerile câmpurilor;
Procesul va actualiza traducerile pentru fiecare câmp din cadrul tab-urilor din fereastră, utilizând traducerile definite pentru elementul aferent.
Procesul nu va actualiza traducerile pentru denumirea ferestrei și a tab-urilor.
Procesul nu va actualiza traducerile câmpurilor pentru care nu este selectată opțiunea Înreținere Centralizată.