05.5. Multi - Costuri

Folosirea diferitelor metode de determinare a costurilor (Standard, Mediu) poate duce la rezultate financiare diferite. SocrateCloud  utilizează mai multe metode de determinare a costurilor, de exemplu pentru contabilitate, sau analiză financiară necesară deciziei de afaceri.

SocrateCloud păstrează informaţiile referitoare la următoarele metode de determinare a costurilor, necesare raportărilor contabile sau deciziilor legate de afaceri:

  • Cost Standard
  • Cost Mediu Real
Cu toate acestea, o singură metodă poate fi folosită în cadrul unei Scheme de Contabilitate. Metoda de cost selectată poate fi schimbată în orice moment. Deşi o singură metodă poate fi utilizată în contabilitate, informaţia este foarte valoroasă şi utilă în compararea tendinţelor. Costurile sunt menţinute în valuta de bază.

Metoda cost standard

În metoda standard, sistemul menţine un cost standard şi acumulează diferenţele între costurile reale şi costurile standard în timp. Datorită schimbării preţurilor, este necesară stabilirea periodică a unor noi costuri standard. Costul standard (Preţ Prefixat) poate fi stabilit manual, sau din surse precum:

  • Preţul mediu curent
  • Ultimul preţ oferit
  • Preţul de achiziţie

În momentul achiziţiei unui articol, acesta este transferat la costul standard. În momentul transferului facturii de vânzare care îi corespunde, diferenţa dintre preţul standard şi preţul real este înregistrată într-un cont special de diferenţe faţă de costul standard. Dacă facturile storno, facturile de discount legate de acelaşi produs sau câştiguri/pierderi rezultate din diferenţa de curs valutar sunt înregistrate mai târziu, aceste valori sunt de asemenea transferate în contul de diferenţe de cost. Balanţa acelui cont reflectă cât de aproape se situează costul standard în raport cu costul actual.  Metoda cost real

Costul real este ajustat în momentul în care sunt recepţionate produse cu costuri diferite.

În momentul recepţionării unui articol, acesta este înregistrat cu costul lui real. Dacă nu există un cost real pentru acel produs, este utilizat preţul standard, iar dacă acesta nu există, este utilizat preţul de achiziţie. Când este înregistrată factura corespunzătoare, diferenţa dintre preţul utilizat şi preţul real este calculată, iar costurile sunt ajustate. Dacă facturile storno, facturile de discount legate de acelaşi produs sau câştiguri/pierderi rezultate din diferenţa de curs valutar sunt înregistrate mai târziu, aceste valori sunt de asemenea publicate în contul produsului.

O problemă importantă legată de determinarea costurilor o reprezintă corectarea costurilor, în cazul în care produsul a fost vândut înaintea primirii facturii. SocrateCloud nu ajustează retroactiv costurile utilizate într-o tranzacţie, însă ajustează costul real pentru a fi utilizat ulterior.