05.2. Multi - Valute

Trăsăturile referitoare la operarea cu valute multiple se referă la:

 • Tranzacţii cu valute multiple
  • Posibilitatea de a efectua tranzacţii în altă valută decât cea a utilizatorului
  • Posibilitatea de a recalcula valoarea tranzacţiilor rezultată în urma fluctuaţiei cursului de schimb
  • Posibilitatea deschiderii de conturi bancare în mai multe valute
 • Raportarea în mai multe valute
  • Posibilitatea de a raporta tranzacţii sau solduri în valute multiple
 • Contabilitate în mai multe valute
  • Posibilitatea înregistrării tranzacţiilor în mai multe valute în paralel
Deşi multe aplicaţii pretind că oferă posibilitatea operării cu mai multe valute, ele de obicei se limitează la tranzacţiile cu valute multiple, neputând opera spre exemplu conturi bancare în valute străine (în SocrateCloud valutele sunt convertite şi utilizate mai degrabă în valutele străine, şi nu în valuta de cont).

Anumite valute, cum ar fi Euro necesită o anumită precizie şi reguli de rotunjire, iar ţări precum România necesită o atenţie deosebită la diferenţele rezultate din rotunjiri şi conversii.
Anumite aplicaţii oferă posibilitatea realizării tranzacţiilor în mai multe valute. Acest lucru este necesar atunci când convertirea ar avea rezultate inacceptabile obţinute din diferenţa de curs (de exemplu în ţările cu valute instabile) sau este necesară eliminarea diferenţelor rezultate din rotunjirea Euro/RON. Anumite aplicaţii au funcţionalităţi paralele pentru convertirea valutară, însă acestea au ca rezultat operaţiuni ineficiente.

SocrateCloud oferă suport pentru toate aspectele legate de utilizarea mai multor valute (de exemplu liste de preţuri, valuta preferată a clientului), astfel încât nu e necesară copierea sau replicarea tranzacţiilor. O tranzacţie poate avea una sau mai multe valute pentru contare. Utilizarea, schimbarea sau renunţarea la utilizarea unei valute se pot face cu uşurinţă, oricând.
Pe măsură ce comerţul devine din ce în ce mai global, capacitatea de a utiliza mai multe valute devine importantă. Majoritatea aplicaţiilor oferă sprjin în acest domeniu, însă există şi restricţii semnificative, pe care SocrateCloud le elimină.