0.1. Terminologie

Acest capitol conține o listă de termeni folosiți în SocrateCloud:
 • System
  • reprezintă nivelul aplicației care conține definiții și setări valabile pentru toți titularii;
  • doar rolul System Administrator poate modifica înregistrări definite la nivel de system, dar nu are acces la înregistrările definite la nivel de titular;
 • Titular 
  • reprezintă cel mai înalt nivel al unei entități juridice independente;
  • securitatea și regulile de access sunt menținute la nivel de titular prin intermediul rolurilor. Detalii în Securizare;
  • fiecare titular are una sau mai multe societăți care îi raportează;
  • titularii nu pot partaja date cu alți titulari;
 • Societate
  • societățile pot entități juridice sau o sub-unități în care se desfășoară doar o parte din procese;
  • pot fi definite ca și societăți centrele de cost/profit sau punctele de vânzare: Sucursală, Divizie, Magazin, Departament etc.
  • societățile pot partaja date la nivel de titular sau pot avea datele proprii;
  • societatea poate fi sau nu o entitate legală;
 • Terți
  • reprezintă entități cu care se derulează relații de afaceri;
  • tipuri de terți: Furnizori, Clienți, Angajați.
 • Document
  • înregistrare operațională, contabilă sau altă colecție de date;
  • documentele se pot înregistra doar la nivel de societate;
  • în general un document este subiectul unui flux și parcurge mai multe stări: Draft, Finalizat, În Progres, Invalid, etc.
  • prin trecerea dintr-o stare în alta documentele generează efecte specifice în sistem, similar cu procesele din SocrateCloud;
 • Dicționarul Aplicației - conține definițiile pentru entități de date (tip, validare) și modul în care sunt afișate (ferestre, rapoarte, informații, ordine afișare, poziție fata de alte entități). Detalii în Dicționarul Aplicației;
 • Ferestre și Tab-uri
  • ferestrele din SocrateCloud conțin tab-ul principal (master) și opțional, tab-uri secundare (lines);
  • atât tab-ul pricipal cât și cele secundare fac referința la câte o tabelă;
  • câmpurile dintr-un tab fac referință la coloanele din acea tabelă;
  • ferestrele se utilizează pentru a gestiona, individual, înregistrările din cadrul unei tabele;
 • Rapoarte - rapoartele se utilizează pentru a exporta înregistrările din SocrateCloud sub forma de fișiere PDF, xls, etc. Detalii în Tipărire;
 • Procese - procesele se utilizează pentru a creea, șterge și modifica înregistrări multiple din SocrateCloud în funcție de un algoritm specific.