Echipa de cercetare

Coordonator (UNITBV)

 
 

Universitatea Transilvania din Brasov

Director de Proiect
Prof.univ.dr.ec. Brătucu Gabriel
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Conf.dr. Cismaru Laura
Coordonator proiect din partea UNTBv
Facultatea de Alimentaţie şi Turism


Conf.univ.dr.ec. Dincă Gheorghiţa
Responsabil Financiar al Proiectului
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 

Prof.univ.dr.ec. Ispas Ana
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 
e-mail: ispasana@unitbv.ro

Prof.univ.dr.ec. Foriş Tiberiu
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Conf. dr. Chitu Ioana-Bianca
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor
e-mail: ioana.chitu@unitbv.ro , chituioana72@gmail.com

Conf. dr. Albu Ruxandra
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Conf. univ.dr.ec. Băltescu Codruţa
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 

Lect.univ.dr. Foriş Diana
Facultatea de Alimentaţie şi Turism 

Drd.  Demeter Timea
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

Drd.  Madalina Stefan
Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

ing. Manolescu Monica
Asistent manager
Partener P1 (INCDT)


Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism 


dr. Tudorache Doru Marian
Responsabil proiect din partea INCDT

Cristi Frenț
INCDT

dr. Simon Tamara
INCDT
e-mail: tamara.simon@incdt.ro
 
Rădulescu Adrian
INCDT


Partener P2 (BIT)
 
BIT Software

 ing. Breazu Teodor
 Responsabil proiect din partea BIT Software

ec. David Simona
BIT Software

ing. Pop Mitrut
Project Manager BI
e-mail: mitrut.pop@bitsoftware.ro

ing. Serban Corneliu
e-mail: corneliu.serban@bitsoftware.ro

ing. Zaharia Octavian
e-mail: octavian.zaharia@bitsoftware.ro


Partener P3 (APDT)Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului din judetul Brasov

ec. Macedonschi Cristian
Responsabil proiect din partea APDT Brasov
e-mail: christian.macedonschi@gmail.com

ec. Gliga Ionuţ 
Director APDT Brasov
e-mail: igliga@yahoo.comigliga@gmail.comionut.gliga2@gmail.com


Partener P4 (ADDJB)

Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov


Luciana Gliga
Responsabil proiect din partea ADDJB
e-mail: luciana.gliga@addjb.ro

Mariana Stan
Membru in echipa de proiect din partea ADDJB
                                                 

Daniel Postu
Membru in echipa de proiect din partea ADDJB

Partener P5 (CCT)Callia Cruise & Travel

ing. Mihăiță Cecilia
Responsabil proiect din partea Callia Cruise & Travel
Administrator CALLIA CRUISE & TRAVEL SRL


Partener P6 (ET)
Euro-tur

Dogaru Ciprian
Responsabilul proiect din partea Hotel Ambient

ec. Dogaru Andrei
Hotel Ambient