Rezultatele proiectului


Lansarea platformei web DIMAST

posted Oct 3, 2017, 2:46 AM by Teodor Breazu   [ updated Oct 3, 2017, 2:51 AM ]

Proiectul pilot DIMAST (Destination Intelligent Management for Sustainable Tourism)

 

În data de 22 septembrie 2017 a avut loc conferința de închidere a proiectului de cercetare științifică „Managementul Inteligent al Destinației pentru un Turism Durabil – DIMAST”, proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării în cadrul competiției 2013, programul „Parteneriate în domenii prioritare”, direcția de cercetare – Cercetare socio-economică și umanistă. Acest proiect a fost realizat de către Universitatea Transilvania din Brașov în parteneriat cu BIT Software, Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, CALLIA Cruise & Travel și Euro Tour. Scopul principal a fost conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.
În cadrul acestei conferințe directorul proiectului, prof. univ. dr Gabriel Brătucu, a prezentat principalele realizări ale acestui proiect respectiv
modelul funcţional - platformă web integrată DIMAST și testarea la 6 organisme beneficiare (Hotel Ambient, Agenţia de turism CALLIA Cruise & Travel, APDT, ADDJB, INCDT, Universitatea Transilvania din Brasov), web-site-ul proiectului, monografia “Județul Brașov – profilul destinației turistice”, broşura ETIS în limba română - "Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov”, Conferința E.T.I.S. - Proiect D.I.M.A.S.T., publicarea de articole în reviste indexate în baze de date naționale/internaționale recunoscute etc. Au fost purtate apoi discuții cu privire la ce a însemnat activitatea în acest proiect și au fost făcute planuri pentru viitor în vederea dezvoltării a noi proiecte de cercetare științifică.

 

Conf.dr. Ioana Chițu

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor


Realizarea rapoartelor de testare

posted Oct 3, 2017, 2:39 AM by Teodor Breazu

Au fost incheiate cu succes activitatile de testare:

Activitate 4.1Testare de tip System Test
Activitate 4.2Testare de tip Integration Test
Activitate 4.3Testare de tip Acceptance Test
Activitate 4.4Validarea modelului funcțional (platforma web integrată DIMAST)
Activitate 4.5Elaborarea și redactarea documentației de utilizare pentru modelul funcțional - platforma web integrată DIMAST
Activitate 4.6Instruirea personalului utilizatorilor experimentali
Activitate 4.9Servicii AWS
 

Platforma DIMAST - versiune beta

posted Dec 7, 2016, 1:44 AM by Teodor Breazu   [ updated Dec 7, 2016, 1:45 AM ]

https://bi.socratecloud.com
07.12.2016 - Lansare versiune beta a platformei DIMAST. Aceasta poate fi accesata la urmatoarea adresa: https://bi.socratecloud.com
User: dimast
Parola: dimastSistemul european de indicatori pentru turism (ETIS)

posted May 18, 2015, 5:53 AM by Teodor Breazu   [ updated May 18, 2015, 6:06 AM ]

A fost publicat "Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov"

Universitatea Transilvania din Brașov – membrii echipei de cercetare:

Director de Proiect - Prof.univ.dr.ec. Brătucu Gabriel
Responsabil proiect din partea UniTBv - Lect.univ.dr. Cismaru Laura
Responsabil financiar al proiectului - Conf.univ.dr.ec. Dincă Gheorghiţa
Prof.univ.dr.ec. Ispas Ana
Conf. dr. Chitu Ioana-Bianca
Conf. dr. Albu Ruxandra

Lect.univ.dr. Foriş Diana
Prof.univ.dr.ec. Foriş Tiberiu
Conf. dr. Băltescu Codruţa
Drd. Demeter Timea

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism - membrii echipei de cercetare:

Responsabil proiect din partea INCDT - dr. Tudorache Doru Marian
Musteaţă - Pavel Marioara

Monografia "Judetul Brasov - Profilul Destinatiei Turistice"

posted Dec 1, 2014, 11:45 PM by Teodor Breazu   [ updated May 18, 2015, 6:04 AM ]

https://drive.google.com/file/d/0B4Aoti3mOB3jZGc4ZUc3dGNQd28/view?usp=sharing
Azi 02.12.2014 a fost finalizat si publicat urmatorul raport:

"Monografia "Judetul Brasov - Profilul Destinatiei Turistice""
Coordonatori:
Prof. dr. Brătucu Gabriel 
Prof. dr. Ispas Ana Dr. 
Lect. dr. Cismaru Laura 
Conf. dr. Chițu Ioana 
Conf. dr. Albu Ruxandra
Conf. dr. Dincă Gheorghiţa
ec. Oltean Delia Andreea
Drd. Ec. Demeter Timea
Chicomban Mihaela

Dezvoltarea durabila a euroregiunilor ca macrodestinatii turistice prin intermediul unui sistem informatic de suport decizional bazat pe sistemul european al indicatorilor din turism pentru destinatii durabile lansat de Comisia Europeana in 2013

posted Nov 25, 2014, 6:56 AM by Teodor Breazu   [ updated Nov 25, 2014, 7:06 AM ]

Azi 25.11.2014 a fost finalizat si publicat urmatorul articol:

"Dezvoltarea durabila a euroregiunilor ca macrodestinatii turistice prin intermediul unui sistem informatic de suport decizional bazat pe sistemul european al indicatorilor din turism pentru destinatii durabile lansat de Comisia Europeana in 2013"
Autori:
Prof. dr. Gabriel Bratucu
Lect. univ. dr. Cismaru Laura

Articolul poate fi regasit la pagina 45 din documentul: "Dezvoltarea economico-sociala a euroregiunilor si a zonelor transfrontaliere"


Raport final interviuri de profunzime

posted Nov 25, 2014, 6:38 AM by Teodor Breazu   [ updated Nov 28, 2014, 12:41 AM ]

Azi 17.11.2014 a fost finalizat si publicat urmatorul raport:

Profilul Destinatiei Turistice - Judetul Brasov
Cercetare calitativa de marketing prin metoda interviului de profunzime semistructurat.
Coordonatori:
Prof. dr. Gabriel Brătucu
Prof. dr. Ana Ispas
Conf. dr. Ioana Chiţu
Drd. ec. Timea Demeter

Raport Focus Grup

posted Nov 25, 2014, 6:37 AM by Teodor Breazu   [ updated Nov 28, 2014, 12:40 AM ]

Azi 17.11.2014 a fost finalizat si publicat urmatorul raport:

Raport privind indicatorii de turism pentru destinații durabile
Rezultate Focus Grup pentru destinația turistică: Brașov
Coordonatori:
Prof. dr. Brătucu Gabriel 
Conf. dr. Chițu Ioana
Drd. Demeter Timea

1-8 of 8