Noutati‎ > ‎

Lansarea platformei web DIMAST

posted Oct 3, 2017, 2:47 AM by Teodor Breazu   [ updated Oct 3, 2017, 2:49 AM ]

Proiectul pilot DIMAST (Destination Intelligent Management for Sustainable Tourism)

 

În data de 22 septembrie 2017 a avut loc conferința de închidere a proiectului de cercetare științifică „Managementul Inteligent al Destinației pentru un Turism Durabil – DIMAST”, proiect finanțat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării în cadrul competiției 2013, programul „Parteneriate în domenii prioritare”, direcția de cercetare – Cercetare socio-economică și umanistă. Acest proiect a fost realizat de către Universitatea Transilvania din Brașov în parteneriat cu BIT Software, Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, CALLIA Cruise & Travel și Euro Tour. Scopul principal a fost conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.
În cadrul acestei conferințe directorul proiectului, prof. univ. dr Gabriel Brătucu, a prezentat principalele realizări ale acestui proiect respectiv 
modelul funcţional - platformă web integrată DIMAST și testarea la 6 organisme beneficiare (Hotel Ambient, Agenţia de turism CALLIA Cruise & Travel, APDT, ADDJB, INCDT, Universitatea Transilvania din Brasov), web-site-ul proiectului, monografia “Județul Brașov – profilul destinației turistice”, broşura ETIS în limba română - "Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov”, Conferința E.T.I.S. - Proiect D.I.M.A.S.T., publicarea de articole în reviste indexate în baze de date naționale/internaționale recunoscute etc. Au fost purtate apoi discuții cu privire la ce a însemnat activitatea în acest proiect și au fost făcute planuri pentru viitor în vederea dezvoltării a noi proiecte de cercetare științifică.

 

Conf.dr. Ioana Chițu

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Comments