Obiective si rezultate preconizate

Obiectivul general al proiectului DIMAST este reprezentat de testarea originală a ETIS 2013 în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS, care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei. 

Primul obiectiv specific stabilit pentru proiectul DIMAST este acela de a elabora un set de indicatori pentru evaluarea managementului dezvoltării turistice durabile care să satisfacă nevoile specifice ale judeţului Braşov, ca şi destinaţie cu un pronunţat caracter eterogen. Se vizează în principal identificarea indicatorilor din cadrul ETIS 2013 care pot fi utilizaţi în cazul judeţului Braşov şi, dacă se identifică nevoia unor indicatori suplimentari, este vizată şi elaborarea unor indicatori noi, care să completeze sistemul european de indicatori. 

Al doilea obiectiv specific al proiectului vizează constituirea bazelor de date, de cunoştinţe de specialitate, de modele şi algoritmi, care vor constitui suportul logistic pentru crearea unui sistem informatic inovativ de suport decizional. În acest sens, se vor realiza cercetări calitative, aplicative şi tehnologice, şi o cercetare cantitativă şi se vor încheia cât mai multe parteneriate cu potenţiali furnizori de date primare şi secundare. 

Al treilea obiectiv şi cel mai important este acela de a concepe şi dezvolta un sistem informatic inovativ de suport decizional funcţional pentru managementul dezvoltării turistice durabile a judeţului Braşov, bazat pe ETIS 2013, cu două aplicaţii (web şi mobile). 

Din acest obiectiv derivă un al patrulea obiectiv specific, al testării şi validării aplicaţiilor (web şi mobile) dezvoltate pentru sistemul informatic inovativ de suport decizional creat, în cazul principalelor categorii de utilizatori parteneri: APDT Braşov; Hotelul Ambient şi pensiunea Ambient Residence; Agentia de turism CALLIA Cruise & Travel; ADDJB, INCDT şi Universitatea Transilvania din Braşov. 

Al cincilea obiectiv stabilit priveşte diseminarea rezultatelor parţiale şi finale ale proiectului.
Showing 13 items
EtapaRezultat preconizatData FinalizareComplete
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
EtapaRezultat preconizatData FinalizareComplete
Etapa 1 Raportul cercetării calitative privind stabilirea profilului destinației turistice pentru județul Brașov December 31, 2014  
Etapa 1 Documentația privind indicatorii utilizabili în cadrul sistemului informatic inovativ de suport decizional DIMAST December 31, 2014  
Etapa 1 Web-site-ul de prezentare a proiectului DIMAST December 31, 2014  
Etapa 1 Monografia Județul Brașov - Profilul destinației turistice December 31, 2014  
Etapa 2 Seminar și broșură ETIS December 31, 2015  
Etapa 2 Broșură ETIS December 31, 2015  
Etapa 2 Documentația tehnică privind modelele și algoritmii utilizați în sistemul DSS December 31, 2015  
Etapa 2 Servicii AWS (12 luni); 1 pachet Oracle+Microstrategy December 31, 2015  
Etapa 2 Modelul de date - logic și fizic December 31, 2015  
Etapa 2 Document de arhitectură pentru pachetele ETL și protocoale de comunicare December 31, 2015  
Etapa 2 Document de standarde interfață și API December 31, 2015  
Etapa 2 Document de arhitectură pilot pentru subsitemul GIS inclus în sistemul DSS December 31, 2015  
Etapa 2 Participare la Târgul Internațional de turism de la Berlin, la Târgul de turism de la Brașov și la Târgul național de turism de la București December 31, 2015  
Showing 13 items