Home

MANAGEMENT INTELIGENT AL DESTINAȚIEI PENTRU UN TURISM DURABIL 

Un proiect finantat de UEFISCDI
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
Contract nr. 324/2014
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0245


https://sites.google.com/a/bitsoftware.ro/dimast_project/
Descrierea proiectului:
Proiectul pilot DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil) urmăreşte conceperea şi dezvoltarea unui procedeu tehnic original de testare a Sistemului European de Indicatori Turistici pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) în judeţul Braşov, prin intermediul unui sistem informatic inovativ de suport decizional de tip GDSS (model funcţional), care să susţină în mod direct şi activ managementul participativ al dezvoltării unui turism durabil în cadrul destinaţiei judeţul Braşov.

Sistemul informatic inovativ va avea ca suport o bază de date (secundare şi primare), configurată în funcţie de Indicatorii Turistici Europeni pentru Destinaţii Durabile (ETIS 2013) utilizabili în cazul judeţului Braşov, o bază de cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului dezvoltării durabile a turismului, o bază de modele şi algoritmi utilizaţi pentru prelucrarea datelor şi un subsistem informatic geografic (GIS), care să permită realizarea hărţilor tematice, pe baza principalilor indicatori incluşi în proiect. Funcţionalitatea sistemului DIMAST va fi testată prin intermediul unei platforme web integrate şi a unei aplicaţii mobile DIMAST.

Fiind gândit ca un sistem informatic colaborativ, sunt vizate două categorii de potențiali utilizatori, beneficiari direcţi, şi două categorii de potenţiali utilizatori, beneficiari indirecţi. Pentru a asigura un nivel ridicat de reprezentativitate al intereselor tuturor categoriilor de potenţiali utilizatori vizate, proiectul DIMAST este conceput într-un parteneriat public-privat activ între reprezentanţi ai principalelor categorii de beneficiari şi întreprinderea dezvoltatoare de soft, SC BIT Software SRL. Astfel, utilizatorul experimental direct principal va fi organizaţia de management a destinaţiei turistice - Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - APDT Braşov. Utilizatorii direcţi secundari sunt întreprinderile din domeniul turismului din destinaţie (întreprinderi din sectorul HORECA, agenţii de turism, centre de agrement etc.), utilizatorii experimentali, din această categorie, în proiectul DIMAST vor fi: SC Euro Tour SRL (deţinătoare a Hotelului Ambient, Pensiunii Ambient Residence din municipiul Braşov şi a Vilei Ambient din Cristian) şi SC CALLIA Cruise & Travel SRL (deţinătoare a unei agenţii de turism cu aceeaşi denumire). Prima categorie de utilizatori experimentali indirecţi va fi constituită din persoane din mediul academic braşovean - studenţi, cercetători şi cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov. A doua categorie de utilizatori indirecţi, fiind reprezentată de alte organisme cu atribuţii în domeniul turismului sau dezvoltării durabile, cum ar fi autorităţile publice locale, diverse ONG-uri, institute de cercetare etc., utilizatorii experimentali din proiectul DIMAST vor fi: Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov - ADDJB şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT

Se doreşte implicarea activă şi responsabilă a tuturor partenerilor proiectului, atât în activităţile legate de conceperea şi dezvoltarea sistemului informatic de suport decizional DIMAST, a aplicaţiei web (platforma integrată) şi a aplicaţiei mobile, cât şi în testarea acestora şi în diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional şi internaţional. 

Prin conţinutul său, proiectul DIMAST se încadrează în noua politică europeană în turism elaborată de Comisia Europeană în anul 2010, integrându-se în două axe principale ale acesteia: 
 • axa 1 - Stimularea competitivităţii sectorului turistic din Europa prin dezvoltarea inovării;
 • axa 2 - Promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil şi de calitate prin elaborarea unui sistem de indicatori pentru gestionarea durabilă a destinaţiilor.
DIMAST reprezintă astfel un proiect pilot de management durabil al destinaţiilor turistice la nivel european, sens în care se va urmări şi asigurarea unui nivel cât mai ridicat de transferabilitate al rezultatelor sale.


Noutati

 • Lanasare manual utilizare platforma DIMAST Va informam ca Manualul platformei DIMAST il puteti regasi accesand link-ul urmator Manual DIMAST sau direct pe platforma DIMAST in coltul din dreapta jos (?).
  Posted by Teodor Breazu
 • Lansarea platformei web a proiectului DIMAST Evenimentul este programat in data de 22.09.2017, ora 11,00, sala Millenia, hotelul Ambient din Brasov.
  Posted Sep 19, 2017, 6:44 AM by Teodor Breazu
 • DIMAST la Târgul de turism "Transilvania Tourism Fair" In 17 martie 2017, în cadrul seminarului "Brașovul european" desfășurat în cadrul Târgului de turism "Transilvania Tourism Fair", au fost prezentate rezultatele intermediare ale proiectului DIMAST.
  Posted Mar 21, 2017, 6:02 AM by Teodor Breazu
 • Lansare versiune beta platforma DIMAST 07.12.2016 - Lansare versiune beta a platformei DIMAST. Aceasta poate fi accesata la urmatoarea adresa: https://bi.socratecloud.comUser: dimastParola: dimast
  Posted Dec 7, 2016, 1:46 AM by Teodor Breazu
 • Modelul de date logic si fizic pentru setul de indicatori DIMAST A fost finalizata realizarea "Modelului de date logic si fizic pentru setul de indicatori DIMAST"
  Posted Dec 11, 2015, 9:52 AM by Teodor Breazu
 • Opinii şi comportamente ale turiştilor destinaţiei turistice judeţul Braşov A fost realizata cercetare cantitativă cu tema „Opinii şi comportamente ale turiştilor destinaţiei turistice judeţul Braşov” - Raport final
  Posted Nov 20, 2015, 7:04 AM by Teodor Breazu
 • Opinii şi comportamente ale operatorilor de turism din cadrul destinaţiei turistice judeţul Braşov A fost realizata cercetarea cantitativă cu tema „Opinii şi comportamente ale operatorilor de turism din cadrul destinaţiei turistice judeţul Braşov” - Raport final
  Posted Nov 20, 2015, 7:01 AM by Teodor Breazu
 • Setul de indicatori DIMAST A fost finalizat SETUL DE INDICATORI DIMAST realizat pe baza indicatorilor si a grupelor de indicatori ETIS
  Posted Nov 20, 2015, 7:05 AM by Teodor Breazu
 • DIMAST la Salonul Cercetarii 2015 In perioada 14-17 octombrie 2015 INCDT a participat la Salonul Cercetarii 2015 organizat in cadrul Targului International pentru Tehnologii si Echipamente Industriale. 
  Posted Oct 21, 2015, 5:01 AM by Teodor Breazu
 • Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) A fost publicat "Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov"
  Posted May 18, 2015, 6:07 AM by Teodor Breazu
Showing posts 1 - 10 of 16. View more »