Main Page


  Academic
  • Ph.D., Cryptography, Middle East Technical University, December 2010
  • M.Sc., Cryptography, Middle East Technical University, February 2008
  • B.Sc., Mathematics, Ege University, 2004

  Positions

 Address: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Oda:235, 55139, Kurupelit,  Samsun, Türkiye
 Phone: +90 362 3121919 - 1099
 e-mail: sedat.akleylek@bil.omu.edu.tr